Силабуси згідно ОП 2022, 2023

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти/роботи, практики, кваліфікаційна робота) Викладач
НОРМАТИВНІ освітні компоненти
Цикл загальної підготовки
ЗО 1 Засади усного професійного мовлення (риторика) Доцент Кафедра української мови, літератури та культури, Денесюк Сергій Петрович
ЗО 2 Історія української культури Д.і.н., доцент кафедри історії, Кізлова Антоніна Анатолії
ЗО 3 Основи здорового способу життя Доцент кафедри технологій оздоровлення і спорту, Зеніна Ірина Володимирівна
ЗО 4.1 Практичний курс іноземної мови. Частина 1 Доцент Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 Козубська Ірина Геннадіївна
ЗО 4.2 Практичний курс іноземної мови. Частина 2 Доцент Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 Козубська Ірина Геннадіївна
ЗО 5 Основи менеджменту, маркетингу та економіки галузі охорони здоров’я Доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини,  Антонова-Рафі Юлія Валеріївна
ЗО 6 Основи охорони праці та біобезпеки у фізичній терапії, ерготерапії Завідувач кафедри Біобезпеки і здоров’я людини, Худецький Ігор Юліанович
ЗО 7 Філософські основи наукового пізнання  Старший викладач кафедри філософії, Піхорович Василь Дмитрович
ЗО 8 Гігієна та основи екології Старший викладач кафедри біобезпеки і здоров’я людини, Латенко  Світлана  Борисівна
ЗО 9 Правове забезпечення професійної діяльності в медицині Завідувач кафедри інтелектуальної власності та приватного права ФСП, Маріц Дарія Олександрівна
ЗО 10.1 Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1 Доцент Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 Козубська Ірина Геннадіївна
ЗО 10.2 Практичний курс іноземної мови професійного спрямування.Частина 2 Викладач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування №3, Левіщенко Марія Сергіївна
ЗО 11 Сталий розвиток охорони здоров’я Доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини,  Антонова-Рафі Юлія Валеріївна
ЗО 12.1 Інформаційні технології у фізичній терапії, ерготерапії. Частина 1. Комп’ютерна техніка у фізичній терапії, ерготерапії Доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини,  Антонова-Рафі Юлія Валеріївна
ЗО 12.2 Інформаційні технології у фізичній терапії, ерготерапії. Частина 2. Інформаційні технології та методи математичної статистики у фізичній терапії, ерготерапії Доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини,  Антонова-Рафі Юлія Валеріївна
ЗО 13 Психологія і педагогіка у фізичній терапії, ерготерапії Старший викладач кафедри біобезпеки та здоров’я людини, Науменко Наталія Олександрівна
Цикл професійної підготовки
ПО 1 Біомеханіка у фізичній терапії Доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини,  Антонова-Рафі Юлія Валеріївна
ПО 2 Пропедевтика фізичної терапії Доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини, Юденко Оксана Вадимівна
ПО 3 Масаж загальний та самомасаж Сарший викладач кафедри біобезпеки і здоров’я людини Пеценко Надія Іванівна
ПО 4 Масаж реабілітаційний Сарший викладач кафедри біобезпеки і здоров’я людини Пеценко Надія Іванівна
ПО 5 Фізична терапія при терапевтичних та хірургічних захворюваннях органів черевної порожнини Завідувач кафедри Біобезпеки і здоров’я людини, Худецький Ігор Юліанович
ПО 6.1 Фізична терапія при порушеннях опорно-рухового апарату. Частина 1. Фізична терапія при захворюваннях опорно-рухового апарату Старший викладач кафедри біобезпеки і здоров’я людини, Лазарев Ігор Альбертович
ПО 6.2 Фізична терапія при порушеннях опорно-рухового апарату.Частина 2. Фізична терапія при травмах опорно-рухового апарату Старший викладач кафедри біобезпеки і здоров’я людини, Лазарев Ігор Альбертович
ПО 7.1 Фізична терапія при захворюваннях та травмах нервової системи. Частина 1. Фізична терапія при захворюваннях центральної нервової системи Професор кафедри біобезпеки і здоров’я людини, Глоба Олександр Петрович
ПО 7.2 Фізична терапія при захворюваннях та травмах нервової системи. Частина 2. Фізична терапія при захворюваннях периферичної нервової системи Професор кафедри біобезпеки і здоров’я людини, Глоба Олександр Петрович
ПО 7.3 Фізична терапія при захворюваннях та травмах нервової системи. Частина 3. Фізична терапія при травмах нервової системи Професор кафедри біобезпеки і здоров’я людини, Глоба Олександр Петрович
ПО 8.1 Фізична терапія при захворюваннях серцево-судинної та дихальної систем. Частина 1. Фізична терапія при захворюваннях серцево-судинної системи Доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини, Шаповалова Валентина Вікторівна
ПО 8.2 Фізична терапія при захворюваннях серцево-судинної та дихальної систем. Частина 2. Фізична терапія при захворюваннях дихальної системи Доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини, Шаповалова Валентина Вікторівна
ПО 9 Технічні та ортопедичні засоби у фізичній терапії, ерготерапії Доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини,  Антонова-Рафі Юлія Валеріївна
ПО 10 Фізична терапія. Міждисциплінарна курсова робота Завідувач кафедри Біобезпеки і здоров’я людини, Худецький Ігор Юліанович
ПО 11 Функціональна діагностика у фізичній терапії, ерготерапії Старший викладач кафедри біобезпеки та здоров’я людини, Цанько Іван Іванович
ПО 12 Спортивна медицина Старший викладач кафедри біобезпеки та здоров’я людини, Латенко Світлана Борисівна
ПО 13 Лікувальні преформовані фактори Старший викладач кафедри біобезпеки та здоров’я людини, Латенко Світлана Борисівна
ПО 14 Долікарська медична допомога у невідкладних станах Доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини, Шаповалова Валентина Вікторівна
ПО 15 Патофізіологія та вікові особливості протікання хвороб у фізичній терапії, ерготерапії Старший викладач кафедра біобезпеки і здоров’я людини, Косякова Галина Василівна
ПО 16 Оздоровче плавання та гідрокінезотерапія Доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини,  Антонова-Рафі Юлія Валеріївна
ПО 17.1 Анатомія людини у фізичній терапії. Частина 1. Анатомія опорно-рухового апарату Доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини, Бочкова Наталія Леонідівна
ПО 17.2 Анатомія людини у фізичній терапії. Частина 2. Анатомія внутрішніх органів Доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини, Бочкова Наталія Леонідівна
ПО 18 Фізіологія та онтогенез людини у фізичній терапії Доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини, Бочкова Наталія Леонідівна
ПО 19 Біохімія у фізичній терапії Старший викладач кафедра біобезпеки і здоров’я людини, Косякова Галина Василівна
ПО 20 Основи медичних знань та загальна теорія здоров’я Старший викладач кафедри біобезпеки та здоров’я людини, Латенко Світлана Борисівна
ПО 21 Психофізіологія у фізичній терапії Старший викладач кафедри біобезпеки та здоров’я людини, Науменко Наталія Олександрівна
ПО 22 Професійна етика та деонтологія Старший викладач кафедри біобезпеки та здоров’я людини, Латенко Світлана Борисівна
ПО 23 Клінічна ознайомча практика за професійним спрямуванням Доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини,  Антонова-Рафі Юлія Валеріївна
ПО 24.1 Клінічна практика при порушеннях опорно-рухового апарату. Частина 1 Старший викладач кафедри біобезпеки і здоров’я людини, Лазарев Ігор Альбертович
ПО 24.2 Клінічна практика при порушеннях опорно-рухового апарату. Частина 2 Старший викладач кафедри біобезпеки і здоров’я людини, Лазарев Ігор Альбертович
ПО 25.1 Клінічна практика при захворюваннях серцево судинної та дихальної систем. Частина 1 Завідувач кафедри Біобезпеки і здоров’я людини, Худецький Ігор Юліанович
ПО 25.2 Клінічна практика при захворюваннях серцево судинної та дихальної систем. Частина 2 Завідувач кафедри Біобезпеки і здоров’я людини, Худецький Ігор Юліанович
ПО 26.1 Клінічна практика при захворюваннях нервової системи. Частина 1 Професор кафедри біобезпеки і здоров’я людини, Глоба Олександр Петрович
ПО 26.2 Клінічна практика при захворюваннях нервової системи. Частина 2 Професор кафедри біобезпеки і здоров’я людини, Глоба Олександр Петрович

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Цикл загальної підготовки*

ЗУ каталог 2023 ПЕРЕЙТИ ДО ОЗНАЙОМЛЕННЯ
* Студенти мають обрати 1 дисципліну з переліку дисциплін різногалузевого спрямування та з інституціонального розвитку та 1 дисципліну з переліку дисциплін, спрямованих на розвиток особистісного потенціалу
Цикл професійної підготовки
Перелік вибіркових дисциплін (Ф-каталог) ПЕРЕЙТИ ДО ОЗНАЙОМЛЕННЯ
Силабуси вибіркових дисциплін на 3 семестр ПЕРЕЙТИ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
Силабуси вибіркових дисциплін на 4 семестр ПЕРЕЙТИ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
Силабуси вибіркових дисциплін на 5 семестр ПЕРЕЙТИ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
Силабуси вибіркових дисциплін на 6 семестр ПЕРЕЙТИ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
Силабуси вибіркових дисциплін на 7 семестр ПЕРЕЙТИ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
Силабуси вибіркових дисциплін на 8 семестр ПЕРЕЙТИ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

Цикл професійної підготовки (прискореники)

Силабуси вибіркових дисциплін на 2 семестр ПЕРЕЙТИ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
Силабуси вибіркових дисциплін на 3 семестр ПЕРЕЙТИ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
Силабуси вибіркових дисциплін на 4 семестр ПЕРЕЙТИ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
Силабуси вибіркових дисциплін на 5 семестр ПЕРЕЙТИ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
Силабуси вибіркових дисциплін на 6 семестр ПЕРЕЙТИ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

Силабуси згідно ОП 2021 (2019-2021 рік вступу)

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти/роботи, практики, кваліфікаційна робота)

Викладач

НОРМАТИВНІ освітні компоненти

Цикл загальної підготовки

Засади усного професійного мовлення (риторика)

 Денисюк С.П.

Історія української культури

 Бузань В.Ю.

Основи здорового способу життя

 доц Зеніна І. В.

Іноземна мова-1к. Іноземна мова-2к.

к.філ.н. Козубська І.Г.

Основи менеджменту, маркетингу та економіки галузі охорони здоров’я

доц. Антонова-Рафі Ю.В.

Основи охорони праці та біобезпеки у фізичній терапії, ерготерапії

 проф. Сичов С.О.

Філософські основи наукового пізнання

ст. викл. Піхорович В.Д.

Гігієна та основи екології

  ст.викл. Латенко С.Б.

Правове забезпечення професійної діяльності в медицині

доц. Шумак І.О.

Іноземна мова професійного спрямування-3к. Іноземна мова професійного спрямування-4к.

к.філ.н. Козубська І.Г.,  ст.викл. Левіщенко М.С.

Сталий розвиток охорони здоров’я

доц. Антонова-Рафі Ю.В.

Комп’ютерна техніка, інформаційні технології та методи математичної статистики у фізичній терапії, ерготерапії

доц. Антонова-Рафі Ю.В.

Цикл професійної підготовки

Біомеханіка у фізичній терапії

доц. Антонова-Рафі Ю.В.

Пропедевтика фізичної терапії

доц. Юденко О.В.

Масаж загальний та самомасаж

ст. викл. Пеценко Н.І.

Масаж реабілітаційний

ст.викл. Пеценко Н.І.

Фізична терапія при терапевтичних та хірургічних захворюваннях органів черевної порожнини

Фізична терапія при терапевтичних та хірургічних захворюваннях органів черевної порожнини (для прискореного курсу навчання)

ст. викл. Пеценко Н.І.

Фізична терапія при порушеннях опорно-рухового апарату

 к.м.н. Лазарев І.А.

Курсова робота з фізичної терапії при порушеннях опорно-рухового апарату

 ст.викл. Лазарєв І.А.

Фізична терапія при захворюваннях нервової системи

ст. викл. Пеценко Н.І.

Курсова робота з фізичної терапії при захворюваннях нервової системи

 проф. Глоба О.П.

Фізична терапія при захворюваннях серцево-судинної та дихальної системи

Фізична терапія при захворюваннях серцево-судинної та дихальної системи-2. Фізична терапія при захворюваннях дихальної системи

 доц. Шаповалова В.В. 

Курсова робота з фізичної терапії при захворюваннях серцево-судинної та дихальної систем

 доц. Шаповалова В.В. 

Технічні та ортопедичні засоби у фізичній терапії, ерготерапії

доц. Антонова-Рафі Ю.В.

Курсова робота з навчальної дисципліни Технічні та ортопедичні засоби у фізичній терапії, ерготерапії

доц. Антонова-Рафі Ю.В.

Професійна майстерність (методологія, основні технології та технічні прийоми в ерготерапії)

проф. Сичов С.О.

Функціональна діагностика у фізичній терапії, ерготерапії

ст.викл. Цанько І.І.

Спортивна медицина

ст.викл. Латенко С.Б.

Лікувальні преформовані фактори

ст.викл. Латенко С.Б.

Долікарська медична допомога у невідкладних станах

 доц. Шаповалова В.В.

Патофізіологія та вікові особливості протікання хвороб у фізичній терапії, ерготерапії

 ст.викл. Косякова Г. В.

Оздоровче плавання та гідрокінезотерапія

ст.викл. Косякова Г.В.

Анатомія людини у фізичній терапії-1

Анатомія людини у фізичній терапії-2

 доц. Бочкова Н.Л.

Фізіологія та онтогенез людини у фізичній терапії

 доц. Бочкова Н.Л.

Біохімія у фізичній терапії

 ст.викл. Косякова Г. В.

Основи медичних знань та загальна теорія здоров’я

ст.викл Латенко С.Б.

Психофізіологія у фізичній терапії

ст.викл. Науменко Н.О.

Професійна етика та деонтологія

 ст.викл. Латенко С.Б.

Клінічна ознайомча практика за професійним спрямуванням

доц. Антонова-Рафі Ю.В.

1. Клінічна практика при порушеннях опорно-рухового апарату

 ст.викл. Лазарєв І.А.

2. Клінічна практика при захворюваннях серцево-судинної та дихальної систем

 проф. Худецький І.Ю.

3. Клінічна практика при захворюваннях нервової системи

проф.Глоба О.П.

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ компоненти

Цикл загальної підготовки

Циклічні види спорту (з легкої атлетики-фітнесу) Циклічні види спорту (з плавання)

 

Складно-координаційні види спорту (з настільного тенісу) Складно-координаційні види спорту (спортивна аеробіка) Складно-координаційні види спорту (зі спортивної гімнастики) Складно-координаційні види спорту (з тенісу) Складно-координаційні види спорту (з туризму та скелелазіння) Складно-координаційні види спорту (з шейпінгу)

 

Силові види спорту (з атлетичної гімнастики)

 

Ігрові види спорту (баскетбол) Ігрові види спорту (волейбол)

 

Єдиноборства

 

Психологія здоров’я та здорового способу життя

 

Психологія конфлікту

 проф. Ложкін Г.В.

Соціальна психологія

 

Психологія

 

Психологія і педагогіка у фізичній терапії, ерготерапії

 проф. Сичов С.О.

Цикл професійної підготовки  (вибіркові дисципліни)

Освітні компоненти Ф-каталогу (II курс)

Біологія спорту

 ст.викл. Латенко С.Б.

Методи обстеження у фізичній терапії

 ст.викл. Цанько І.І.

Терапевтичні вправи при порушеннях ОРА

 доц. Юденко О.В.

Використання фізичних вправ у фізичній терапії

 проф. Сичов С.О.

Фізіологія рухової активності

 доц. Бочкова Н.Л.

Освітні компоненти Ф-каталогу (III курс)

Лікувальний масаж в неонатології та педіатрії

 ст.викл. Пеценко Н.І.

Кінезіологічне тейпування в травматології

ст.викл. Пеценко Н.І.

Основи оздоровчого харчування

 ст.викл. Латенко С.Б.

Ерготерапія в неврології

проф. Глоба О.П.

Освітні компоненти Ф-каталогу (IV курс)

Сучасні СПА-технології

доц. Косякова Г.В.

Фізична терапія в акушерстві та гінекології

доц.Юденко О.В.

Клінічна психологія

 ст.викл. Науменко Н.О.

Сучасні оздоровчі центри для осіб з обмеженими можливостями

 проф. Сичов С.О.

Фізична терапія у педіатрії

 доц. Шаповалова В.В.

Фізична терапія після перебування в екстремальних умовах

проф.Худецький І.Ю.

Основи оздоровчого харчування

 ст.викл. Латенко С.Б.