Силабуси згідно ОП 2023

 

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти/роботи, практики, кваліфікаційна робота) Викладач
НОРМАТИВНІ освітні компоненти
Цикл загальної підготовки
ЗО 1.1 Філософські засади наукової діяльності. Частина 1. Науковий світогляд та етична культура науковця зав.каф. Богачев Р. М. / проф. Новіков Б. В.
ЗО 1.2 Філософські засади наукової діяльності. Частина 2. Філософська гносеологія та епістемологія зав.каф. Богачев Р. М. / проф. Новіков Б. В.
ЗО 2.1 Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 1. Наукові дослідження доц. Дичка Н. І. / доц. Павленко О. В.
ЗО 2.2 Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 2. Наукова комунікація доц. Дичка Н. І. / доц. Павленко О. В.
ЗО 3 Методологія розробки авторських та дослідницьких реабілітаційних програм на засадах доказової медицини Професор кафедри, доктор медичних наук Гарник Тетяна Петрівна
ЗО 4 Комп’ютеризовані та роботизовані реабілітаційні системи і засоби Доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини  Антонова-Рафі Юлія Валеріївна
ЗО 5 Методи математичного моделювання та багатовимірного статистичного аналізу у ФТЕ Доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини  Антонова-Рафі Юлія Валеріївна
ЗО 6 Інноваційні методи обстеження у фізичній терапії Професор кафедри, доктор педагогічних наук Вихляєв Юрій Миколаєвич
ЗО 7 Новітні, перспективні та невалідизовані реабілітаційні технології Професор кафедри, доктор медичних наук Куріло Сергій Миколайович /Доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини  Антонова-Рафі Юлія Валеріївна
ЗО 8 Біомеханіка ОРА в авторських реабілітаційних програмах Доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини  Антонова-Рафі Юлія Валеріївна
Цикл професійної підготовки
ПО1 Організація науково-інноваційної діяльності у фізичній терапії та ерготерапії завідувач кафедри Біобезпеки і здоров’я людини Худецький Ігор Юліанович
ПО2 Актуальні проблеми педагогіки вищої школи Доцент кафедри психології і педагогіки.
Кандидат психологічних наук Блохіна Ірина Олександрівна
ПО3 Педагогічна практика Доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини  Антонова-Рафі Юлія Валеріївна
ВИБІРКОВІ освітні компоненти
Дисципліни для вибору на другий рік підготовки
Ф католог ПЕРЕЙТИ ДЛЯ ОЗНАЙОМНЕННЯ
Силабуси дисциплін для вибору на другий рік (3 семестр) підготовки ПЕРЕЙТИ ДЛЯ ОЗНАЙОМНЕННЯ
Силабуси дисциплін для вибору на другий рік (4 семестр) підготовки ПЕРЕЙТИ ДЛЯ ОЗНАЙОМНЕННЯ

Силабуси згідно ОП 2022 

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти/роботи, практики, кваліфікаційна робота) Викладач
НОРМАТИВНІ освітні компоненти
Цикл загальної підготовки
ЗО1 Філософські засади наукової діяльності  
ЗО 1.1 Філософські засади наукової діяльності. Частина 1. Науковий світогляд та етична культура науковця зав.каф. Богачев Р. М. / проф. Новіков Б. В.
ЗО 1.2 Філософські засади наукової діяльності. Частина 2. Філософська гносеологія та епістемологія зав.каф. Богачев Р. М. / проф. Новіков Б. В.
ЗО2 Іноземна мова для наукової діяльності  
ЗО 2.1 Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 1. Наукові дослідження Доцент Кафедри англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ Гурєєва Людмила Вікторівна
ЗО 2.2 Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 2. Наукова комунікація Доцент Кафедри англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ Семида Гурєєва Людмила Вікторівна
ЗО 3 Методологія розробки авторських та дослідницьких реабілітаційних програм на засадах доказової медицини Професор кафедри, доктор медичних наук Гарник Тетяна Петрівна
ЗО 4 Комп’ютеризовані та роботизовані реабілітаційні системи і засоби Доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини  Антонова-Рафі Юлія Валеріївна
ЗО 5 Методи математичного моделювання та багатовимірного статистичного аналізу у ФТЕ Доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини  Антонова-Рафі Юлія Валеріївна
ЗО 6 Інноваційні методи обстеження у фізичній терапії завідувач кафедри Біобезпеки і здоров’я людини Худецький Ігор Юліанович
ЗО 7 Новітні, перспективні та невалідизовані реабілітаційні технології Професор кафедри, доктор медичних наук Куріло Сергій Миколайович /Доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини  Антонова-Рафі Юлія Валеріївна
ЗО 8 Біомеханіка ОРА в авторських реабілітаційних програмах Доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини  Антонова-Рафі Юлія Валеріївна
ЗО 9 Актуальні проблеми педагогіки вищої школи Доцент кафедри психології і педагогіки.
Кандидат психологічних наук Блохіна Ірина Олександрівна
Цикл професійної підготовки
ПО1 Організація науково-інноваційної діяльності у фізичній терапії та ерготерапії завідувач кафедри Біобезпеки і здоров’я людини Худецький Ігор Юліанович, Доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини  Антонова-Рафі Юлія Валеріївна
ПО2 Педагогічна практика Доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини  Антонова-Рафі Юлія Валеріївна
ВИБІРКОВІ освітні компоненти
Дисципліни для вибору на другий рік підготовки
Ф католог ПЕРЕЙТИ ДЛЯ ОЗНАЙОМНЕННЯ
Силабуси дисциплін для вибору на другий рік (3 семестр) підготовки ПЕРЕЙТИ ДЛЯ ОЗНАЙОМНЕННЯ
Силабуси дисциплін для вибору на другий рік (4 семестр) підготовки ПЕРЕЙТИ ДЛЯ ОЗНАЙОМНЕННЯ

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти/роботи, практики, кваліфікаційна
робота)

Викладач

НОРМАТИВНІ освітні компоненти

Цикл загальної підготовки

Філософські засади наукової діяльності

д.ф.н. Муратова І.А. 

д.ф.н. Рубанець О.М.

Навчальні дисципліна мовно-практичної підготовки           

к.п.н. Міхненко Г.Е. 

Навчальні дисципліни для здобуття глибинних знань зі спеціальності

Методологія розробки авторських та дослідницьких реабілітаційних програм на засадах доказової медицини

проф. Худецький І.Ю.  

Комп’ютеризовані та роботизовані реабілітаційні системи і засоби

доц. Антонова-Рафі Ю.В.  

Методи математичного моделювання та багатовимірного статистичного аналізу у фізичній терапії, ерготерапії

проф. Худецький І.Ю. 

Інноваційні методи обстеження у фізичній терапії                 

проф. Іващенко С.М. 

Новітні, перспективні та невалідизовані реабілітаційні технології    

доц. Копочинська Ю.В. 

Біомеханіка ОРА в авторських реабіліаційних програмах

доц. Антонова-Рафі Ю.В. 

Навчальні дисципліни
для здобуття універсальних
компетентностей дослідника

Організація науково-інноваційної діяльності у фізичній терапії та ерготерапії                          

проф. Худецький І.Ю.  

Педагогічна практика

доц. Антонова-Рафі Ю.В. 

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ компоненти

Цикл професійної підготовки
(Вибіркові освітні компоненти з факультетського/кафедрального Каталогів)

Сучасні інформаційні і комунікаційні технології в освіті та науковій діяльності

доц. Антонова-Рафі Ю.В.  

Управління дослідницькими
проектами

 

Менеджмент та маркетинг в
системі реабілітаційних послуг

 

Розробка авторських та
дослідницьких програм фізичної терапії при хронічному неспецифічному
больовому синдромі

 

Розробка авторських та дослідницьких програм фізичної терапії в комбустілогії

проф. Худецький І.Ю. 

Розробка авторських та дослідницьких програм в нейрореабілітації

доц. Глиняна О.О.