Публікації та наукові роботи зі студентами

На кафедрі виконується науково-дослідна робота, зареєстрована в НДІНТІ.

Назва НДР: № 0117 U 002938 «Розробка технологій фізичної терапії та технічних засобів її здійснення»
Керівник науково-дослідної роботи: д.м.н., професор І.Ю.Худецький

Відповідальний виконавець: проф. Куріло С.М.

Студенти можуть долучатись до виконання НДР.

Приклади публікацій із залученням студентів за темою НДР:
Участь багатьох студентів та аспірантів кафедри ББЗЛ з виступами та публікацією тез на І Міжнародній науково-практичній конференції БІОБЕЗПЕКА ТА СУЧАСНІ РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ ТА СПОРІДНЕНІ РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
http://biomedconf.kpi.ua/ergotherapy/paper/viewFile/25293/13993
Посилання на інформацію про конференцію
http://biomedconf.kpi.ua/ergotherapy/index
Посилання на матеріали (тези)
http://biomedconf.kpi.ua/ergotherapy/schedConf/presentations

Збірник материалів:
http://biomedconf.kpi.ua/ergotherapy/paper/viewFile/25293/13993

Інтелегатор Д. О., Худецький І. Ю. Особливості фізичної реабілітації осіб із ампутаційними вадами нижніх кінцівок/Інноваційні технології діагностики, лікування та реабілітації патологій опорно-рухового апарату : колективна монографія: авт. кол. Ю. В. Антонова-Рафі, О. М. Бурка, І. Ю. Худецький та ін. / за ред. О.М. Бурки. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – С. 185-208
ISBN 978-617-529-365-2

Г.В. МельникІ.Ю. ХудецькийЮ. В. Антонова-Рафі Методи вимірювання напружень на межі приймальна гільза – залишкова кінцівка /Біомедична інженерія і технології № 6 (2021)с.86-98 DOI: https://doi.org/10.20535/2617-8974.2021.6.244562

Худецький І.Ю., Антонова-Рафі Ю.В., Мельник Г.В., Сніцар Є.В., Метрологічні аспекти бездротових технологій фізичної терапії. //Науково-практичний симпозіум з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів «Актуальні питання: «Здоров’я і довголіття – фундаментальні і клінічні дослідження, впровадження. комплементарні методи як Здоровий спосіб життя» 22-23 жовтня 2021 року

Інтелегатор Данило, Худецький Ігор, Антонова-Рафі Юлія  Вплив реабілітаційних заходів на якість та повноцінність життя пацієнтів із протезами нижніх кінцівок /Науково-практичне видання Український Науково-медичний Молодіжний журнал (фахове) №3(125)-2021 с. 44-49  DOI: 10.32345/USMYJ.3(125).2021.44-51
https://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/issue/view/52/FULL PDF 125

Антонова-Рафі Ю.В., Худецький І.Ю., Гришин І.Л. ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ //Від лікувальної фізичної культури до фізичної реабілітації, фізичної терапії та ерготерапії: спадкоємність спеціальностей і навчальних дисциплін. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Запоріжжя, 3–4 червня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: О.М. Бурка, О.А. Присяжнюк. Електрон. дані. – Миколаїв :ФОП Швець В.М., 2021. – 212 с. – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-7421-75-6 Національний університет «Запорізька політехніка» (НУ «Запорізька політехніка»), 2021 С.13-22

Худецький І.Ю., Антонова-Рафі Ю.В., Гомола А.В. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ ЗІ СПАСТИЧНІСТЮ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ В УМОВАХ СТАЦІОНАРУ //Від лікувальної фізичної культури до фізичної реабілітації, фізичної терапії та ерготерапії: спадкоємність спеціальностей і навчальних дисциплін. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Запоріжжя, 3–4 червня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: О.М. Бурка, О.А. Присяжнюк. Електрон. дані. – Миколаїв :ФОП Швець В.М., 2021. – 212 с. – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-7421-75-6 Національний університет «Запорізька політехніка» (НУ «Запорізька політехніка»), 2021 С. 66-70

Худецький І.Ю., Антонова-Рафі Ю.В., Ковальова А.А., Худецька Н. М. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКТИВНОГО ДОВГОЛІТТЯ ПАЦІЄНТА //Від лікувальної фізичної культури до фізичної реабілітації, фізичної терапії та ерготерапії: спадкоємність спеціальностей і навчальних дисциплін. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Запоріжжя, 3–4 червня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: О.М. Бурка, О.А. Присяжнюк. Електрон. дані. – Миколаїв :ФОП Швець В.М., 2021. – 212 с. – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-7421-75-6 Національний університет «Запорізька політехніка» (НУ «Запорізька політехніка»), 2021 С.179-184

A.V. Homola, Ye.V. Prokopovych, Y.V. Antonova-Raf PHYSICAL THERAPY FOR PATIENTS AFTER STROKE /Art of Medicine №1(17) 2021. Pp.18-26

АнтоноваРафі Ю.В., Лєгєзіна Л.О.
ВПЛИВ КІНЕЗІОТЕЙПУВАННЯ НА ПАЦІЄНТІВ З ГІНОЇДНОЮ ЛІПОДИСТРОФІЄЮ
Науковий часописНаціонального педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15,  «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Вип. 3К (131)21. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2021. – С. 33-38 DOI 10.31392/NPU-nc.series 15.2021.3К(131).06

Худецький І. Ю., Антонова-Рафі Ю. В., Морозов І. В. КЛІНІКО-ФІЗІОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВАЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЛФК НА ВСІХ ПЕРІОДАХ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ВТРУЧАННЯ В ШЛУНКОВО-КИШКОВИЙ ТРАКТ. // World scienceproblemsprospects and innovationsAbstracts of the 2nd International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-world-science-problems-prospects-and-innovations-28-30-oktyabrya-2020-goda-toronto-kanada-arhiv/. 835-839 рр

Антонова-Рафі Ю., Худецький І., Єпанєшнікова Д. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ЗА ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПРОБЛЕМАМИ ХРЕБТА ПРИ ВИРАЖЕНОМУ БОЛЬОВОМУ СИНДРОМІ Abstracts of IX International Scientific and Practical ConferenceAnkara, Turkey 2020. 377-384 рр. Available at: DOI: 10.46299/ISG.2020.II.IX URL: https://isg-konf.com/science-and-practice-of-today-en/
 IX Международная научно-практическая конференция «Наука и практика сегодня», 16-19 ноября 2020 г., Анкара, Турция Available at : DOI: 10.46299/ISG.2020.II.IX

Худецький І. Ю., Антонова-Рафі Ю. В., Гордіян М. О. ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ У ХВОРИХ ПІСЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗУ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА В ЛІКАРНЯНИЙ ПЕРІОД. 18-20 ноября 2020 года в г. Бостон, США. IV Международная научно-практическая конференция FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH IN THE MODERN WORLD // Fundamental and applied research in the modern world. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 2020. Pp. 957-960. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-fundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-18-20-noyabrya-2020-goda-boston-ssha-arhiv/

Худецький І. Ю., Антонова-Рафі Ю. В., Насікан І. А. ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ХРЕБТА ЗА ДОПОМОГОЮ ТРАКЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ // Achievements and prospects of modern scientific research. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. Editorial EDULCP. Buenos Aires, Argentina. 6-8 desember 2020. Pp. 50-55. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-achievements-and-prospects-of-modern-scientific-research-6-8-dekabrya-2020-goda-buenos-ajres-argentina-arhiv/ ISBN 978-987-859-237-4

Худецький І. Ю., Антонова-Рафі Ю. В., Гончаров І. О. ЗАСТОСУВАННЯ КІНЕЗІОТЕРАПЕВТИЧНИХ МЕТОДИК У ФІЗИЧНІЙ ТЕРАПІЇ ПРИ ТРАВМАХ НАДП‘ЯТКОВО-ГОМІЛКОВОГО СУГЛОБУ// World science: problems, prospects and innovations Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. Perfect Publishing., Toronto, Canada. 2020. Pp. 725-729. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-world-science-problems-prospects-and-innovations-23-25-dekabrya-2020-goda-toronto-kanada-arhiv/ The 4 th International scientific and practical conference “World science: problems, prospects and innovations” (December 23-25, 2020) Perfect Publishing., Toronto, Canada. 2020. 783 p. ISBN 978-1-4879-3793- 725-729pp.

Дмитрієва Л.Е., Антонова-Рафі Ю.В. Реабілітація в щелепно-лицевій хірургії і стоматології після перелому нижньої щелепи. /Україна. Здоров’я нації №4 (62) 2020, с. 96-102 DOI 10.24144/2077-6594.4.0.2020.220393 ISSN: друковане – 2077-6594 опубліковане у 2021р.
УДК 616.716.4-001.5

PHYSICAL THERAPY OF PATIENTS AFTER AUTOPLASTY OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT AT THE FOLLOW-UP STAGE  Chapek V., Khudetskyy I. INTER COLLEGАS -2020 -Vol. 7 No.4 pp. 188-193 ISSN 2409-9988 https://inter.knmu.edu.ua/issue/view/28

THE USE OF 3-PLANE SCHROTH GYMNASTYCS IN THE TREATMENT OF GRADE 2 SCOLIOSIS Khudetskyy I., Antonova-Rafi Y., Pshenichna V.INTER COLLEGАS -2020 -Vol. 7 No.4  pp.194-199 ISSN 2409-9988  https://inter.knmu.edu.ua/issue/view/28 

Khudetskyy Igor, Antonova-Rafi Yuliya, Melnyk Hanna, Snitsar Yevhen System for Automatic Adjustment of the Volume of the Receiving Sleeve //2020 IEEE International Conference on Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T), IEEE 2020 DOI: 10.1109/PICST51311.2020.9468004

Антонова-Рафі Ю. В., Худецький І. Ю., Дмитрієва Л. Е. ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ В ЩЕЛЕПНО – ЛИЦЕВІЙ ХІРУРГІЇ ПІСЛЯ ПЕРЕЛОМУ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ. // The world of science and innovationAbstracts of the 3rd International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2020. Pp. 195-205. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-the-world-of-science-and-innovation-14-16-oktyabrya-2020-goda-london-velikobritaniya-arhiv/ ISBN 978-92-9472-197-6 The 3 rd International scientific and practical conference “The world of science and innovation” (October 14-16, 2020) Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2020. 637 p

Худецький І. Ю., Антонова-Рафі Ю. В., Чорний К. В., Борисенко О. Б. ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ХРЕБТА ЗА ДОПОМОГОЮ ТРАКЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ. // Fundamental and applied research in the modern worldAbstracts of the 3rd International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 2020. Pp. 611-616. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-fundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-21-23-oktyabrya-2020-goda-boston-ssha-2/ The 3 rd International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world” (October 21-23, 2020) BoScience Publisher, Boston, USA. 2020. 642 p. ISBN 978-1-73981-124-2

Yevgenyy Shalskyy, Igor Khudetskyy, Yuliia Antonova-Rafi Побудова персоніфікованих реабілітаційних програм у дітей з синдромом Ретта.VI International scientific-practical conference “About the problems of science and practice, tasks and ways to solve them”, 26-30 October 2020 р., Milan, Italy 199-204 рр. Available at : DOI: 10.46299/ISG.2020.II.VI URL: https://isg-konf.com. https://isg-konf.com/about-the-problems-of-science-and-practice-tasks-and-ways-to-solve-them-en/

Антонова-Рафі Ю., Худецький І., Півненко Б. ПОБУДОВА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПРОГРАМ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ПОСТАВИ У ЛЮДЕЙ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference. Milan, Italy 2020. pp. 249-253 рр. Available at : DOI: 10.46299/ISG.2020.II.VI URL: https://isg-konf.com. https://isgkonf.com/abouttheproblemsofscienceandpracticetasksandwaystosolvethemen/

Худецький І.Ю., Антонова-Рафі Ю.В., Дуб А., Кривякін О. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПРИ ХРОНІЧНИХ ОБСТРУКТИВНИХ ЛЕГЕНЕВИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАТОЛОГІЙ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ» МАТЕРІАЛИ науково-практичної конференції з міжнародною участю / м. Запоріжжя- «Запорізька політехніка»14 – 15 травня 2020 р. C.8-12

Юлія Антонова-Рафі, Ігор Худецький, Данило Інтелегатор Метрологічні аспекти вимірювань просторових параметрів ходи «Біомедична інженерія і технології» № 3 (2020) с.30-35 DOIhttps://doi.org/10.20535/2617-8974.2020.3.195556

Khudetskyy I, Antonova-Rafi Yu, Hleza M, Antonov V, Zaitseva V  Investigation of Biomechanical Characteristics of Materials for Endocardial Implants Періодичне виданнязбірка праць : 2020 IEEE 15th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), IEEE 2020 DOI: 10.1109/TCSET49122.2020.235461 

К. В. Чорний, І. Ю. Худецький, Ю. В. Антонова-Рафі Мобільні додатки в системі управління роботизованим програмно-апаратним комплексом вертебротерапії /Збірник тез доповідей VI українсько-німецької конференції «Інформатика. Культура. Техніка»12-22 вересня 2018р. Одеса с.76-77.

Чорний К. В., Худецький І. Ю., Антонова-Рафі Ю. В. Система управління роботизованим програмно-апаратним комплексом вертебротерапії /Тези вісімнадцятої міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатики та моделювання»15-19 вересня 2018р. Харків-Одеса (Каролино Бугас) с.14-15.

Антонова-Рафи Ю. В., Соломин А. В., Матвиенко Л. В. Parameterized computer model of orthopedic supinator in workbench ANSYS / Параметризованная комп’ютерная модель ортопедического супинатора в программной среде ANSYS/ International periodic scientific journal Modern engineering and innovative technologies Issue 5 / Vol.1 october pp. 5-8 (Indexed in INDEXCOPERNICUS) Published by: Sergeieva&Co Karlsruhe, Germany

Комп’ютерна модель ортопедичного супінатора для реабілітаційної інженерії в середовищі ANSYS / Антонова-Рафі Ю. В., Соломін А. В.,  Вихляєв Ю.М., Гетун Г.В., Матвієнко Л. В / Н. т. збірник «Управління розвитком складних систем» №36, 2018. – с. 171–176