Графік Практик 2023-2024н.р.

Студенти та аспіранти кафедри біобезпеки і здоров’я людини проходять ознайомчу, клінічні та науково-дослідну практики на провідних підприємствах, в науково-дослідних установах, реабілітаційних, оздоровчих, діагностичних та лікарняних закладах України з якими підписані договори про співробітництво:

 1. Договір № 347/15 про науково-технічне та навчальне співробітництво  між    Київським казенним експериментальним протезно- ортопедичним підприємством та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (від 19.09.2017, діє до 31.12.2021 р.).
 2. Договір №3400/1- Н про наукове співробітництво між Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» та Державною установою «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського Національної академії медичних наук України» (від 09.09.2020 року ,діє до 31.грудня 2024 року).
 3. Договір №3400/2- Н про науково- практичне та освітнє співробітництво між Державною установою Національним Інститутом серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (від16.01.2020 року)
 4. Договір про співпрацю між факультетом Біомедичної інженерії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та  Інститутом Вертебрології та Реабілітації  (від 30.10.2015).
 5. Договір №344/15 про спільну  науково- навчальну та практичну діяльність  між  Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря  Сікорського»  та Комунальним закладом Київської Обласної  Ради « Київська обласна клінічна лікарня» (від 13.07.2017).
 6. Договір №350/18 про науково-технічне та навчальне співробітництво між ТОВ «Без обмежень» та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (від  19.03 2018, діє до 31.12.2021 р.).
 7. Договір №Н/3300/07співпрацю  між Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»  та Центральною стоматологічною поліклінікою Міністерства оборони України (договір від 04.04 2019).
 8. Договір № Н/3400/08 про співпрацю між Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» та  Центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Солом’янського району міста Києва ( від 22.04 2019року, діє протягом 5 років.).
 9. Договір №349/15 про наукове співробітництво, патрнерство та обмін між Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» та Державною установою «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» (від 14.12.2017 року не має обмежень сроку дії)
 10. Договір № 308/15 про спільну науково-навчальну та практичну діяльність ДЗ «Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення МОЗ України» та Факультетом біомедичної інженерії Національного технічного університету України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (договір від 15.01 2018).
 11. Договір №348/15 співпрацю між факультетом Біомедичної інженерії    Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»  та Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України  (від 12.10.2017року).
 12. Договір №D/0002.01|3400.02/448|2021 про співпрацю між Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» та ТОВ «Реабіліті» (від 08.12.2021року , діє протягом 5 років).
 13. Договір №D/0002.01|3400.02/172/|2021 про співпрацю між Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» та ТОВ «Центр ортопедичної реабілітації «Майстерня Руху » (від 23.04.2021року , діє протягом 5 років).
 14. Договір №О/3400/1 про співпрацю між Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» та  Оздоровчим центром кінезітерапії «Здоровий Рух» (договір від 31.01 2018).
 15. Договір №4/8-0908 про співробітництво між Національним  інститутом раку  МОЗ Українита Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (від 08.09.2008р.).
 16. Договір про співробітництво між Науково-практичним центром дитячої кардіології і кардіохірургії МОЗ України та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (від 16.04.2014р.).

Використовуючи унікальні характеристики  виробничо-технічної бази стейкходерів та матеріаьно-технічної бази кафедри здобувачі мають змогу виконувати науково-дослідні роботи у відповідності до інтересів і схильностей.