Якщо ти закінчив школу, та маеш свідоцтво про повну загальну середню освіту, ти маєш право вступати до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на перший курс. Термін твого навчання складатиме 3 роки 10 місяців. Ти будеш вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти.

З нашими освітніми програмами можна ознайомитися тут Спеціальності та освітні програми або на сайті відповідних кафедр.

Для вступу за державним замовленням та за кошти фізичних/юридичних осіб у 2022 році вступ на спеціальності факультету здійснюється за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ) або зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2019-2021 років + мотиваційний лист.

Вагові коефіцієнти предметів для розрахунку конкурсного балу:

Спеціальність Українська мова Математика Історія України
227 Фізична терапія, ерготерапія 0,35 0,4 0,25

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях, та до двадцяти заяв для навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Середній бал свідоцтва про повну середню освіту у 2022 році не враховується, так як і сільський, галузевий та регіональний коефіцієнти!

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал обчислюється за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3,

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів НМТ. Таблиця переведення тестових балів з української мови, математики, історії України до шкали 100-200 наведена в додатку 6 до Порядку прийому;

Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200; Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 для кожної спеціальності визначені в додатку 4 до Порядку прийому.

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства молоді та спорту України), зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Вступники, які мають конкурсний бал менше ніж 125,000, до участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти не допускаються, крім випадків, визначених Порядком прийому та Правилами прийому до КПИ ім. Ігоря Сікорського.

Заяви подаються виключно в електронному вигляді, окрім категорій зазначених в пункті VI.1. Порядоку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році

Якщо, ти маєш право на особливі умови вступу встановлені Порядоку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, то ти можеш брати участь у конкурсі в межах квоти-1 та квоти-2 відповідно до пункту І.5 даного Порядку. Більш детально з процедурою подачі документів можна ознайомитися на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки*:

Реєстрація для участі у національному мультимедійному тесті (НМТ) 09 березня – 19 квітня 2022 року
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня 2022 року
Національний мультимедійний тест (основна сесія) 18 липня – 10 серпня 2022 року
Початок прийому заяв та документів від вступників 29 липня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які мають право складати індивідуальну усну співбесіду 18:00 08 серпня 2022 року
Проведення індивідуальних усних співбесід 09 – 16 серпня
2022 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами національного мультимедійного тету 18:00 23 серпня 2022 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 29 серпня 2022 року
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення 18:00 02 вересня 2022 року
Зарахування вступників за державним замовленням 05 вересня 2022 року
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступників, які беруть участь у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб до 17:00 16 вересня 2022 року
Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 17 вересня 2022 року

*Зверни увагу!!! В тернах можливі зміни у зв’язку з військовими діями на території нашої країни.

З розкладом роботи приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського можна ознайомитися тут (https://pk.kpi.ua/schedule/)

З переліком документів необхідних для вступу можна ознайомитися тут (https://pk.kpi.ua/zayava-docs/)

Корисні посилання:

З іншою важливою інформацію, що стосується вступу на 1 курс на основі диплому молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра можна знайти на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://pk.kpi.ua/entry-1-course-ms/)