Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського є основним нормативним документом, що регламентує організацію й здійснення освітньої діяльності в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Розклад занять та іспитів

Розклад занять для всіх студентів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

Перейти до розкладу занять


АС «Електронний кампус»

Електронний кампус КПІ ім. Ігоря Сіорського входить складовою в Корпоративний портал університету, що є підсистемою Єдиного Інформаційного Середовища КПІ ім. Ігоря Сіорського.

Призначення системи ЕК КПІ ім. Ігоря Сіорського:

— Інформатизація навчального процесу університету з метою підвищення якості навчання студентів.

— Забезпечення навчального процесу сучасними інформаційними технологіями.

Перейти до електронного кампусу

Платформа «Сікорський

— це відкрите віртуальне навчальне середовище КПІ ім. Ігоря Сікорського, яке надає  широкі можливості щодо застосування сучасних технологій дистанційного навчання

Перейти до платформи Сікорський

Методична література

Методична література накопичується та зберігається у Електронному архіві наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського (ELAKPI), який забезпечує постійний та надійний доступ через Інтернет до наукових та освітніх матеріалів для студентів, аспірантів та докторантів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Перейти до фонду методичних матеріалів

Організація та проведення занять зі студентами в дистанційному режимі:

https://dnvr.kpi.ua/2022/03/27/6261/

Регламент проведення семестрового контролю в дистанційному режимі

https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/downloads/Reglament%20semestr%20control.pdf

РЕГЛАМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТІВ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ТА АТЕСТАЦІЙНИХ ЕКЗАМЕНІВ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/downloads/Reglament%20atestaciia.pdf


Неформальна освіта

Студентам пропонуються курси на платформі Coursera, які дають їм можливість отримання кредитів у якості змішаного чи додаткового навчання, а також отримати додаткові бали з навчальної дисципліни. Он-лайн курси обрані студентами з каталогу Coursera for Campus доповнюють навчальну програму з дисципліни.

Перейти до переліку он-лайн курсів Coursera

Prometheus (Опанувати актуальні навички на онлайн-курсах від кращих викладачів на найбільшій освітній платформі України)

ED-ERA (онлайн-курси, освітня платформа України)

Навчаємось з Physioplus Курси Physioplus можна проходити в будь-який зручний для вас час і в будь-якому місці. Оскільки нові курси постійно розробляються, завжди є чим зайнятися
(https://members.physio-pedia.com/learn/)


Результати опитування викладачів