Антонова-Рафі Юлія Валеріївна

 1. Ю.В. Антонова-Рафі Комп’ютерна модель ортопедичного супінатора для реабілітаційної інженерії в середовищі ANSYS / Ю.В. Антонова-Рафі, А.В. Соломін, Г.В. Гетун, Ю.М. Вихляєв, Л.В. Матвієнко // Управління розвитком складних систем. – 2018. – № 36, С. 136-141. http://urss.knuba.edu.ua/ua/zbirnyk-36/article-1218 ISSN: 2219-5300(print) ISSN: 2412-9933(online)
 2. Скринська О. С., Антонова-Рафі Ю.В., Худецький І.Ю. Електропорація як спосіб лікування проблем шкіри Біомедична інженерія і технологія, Kyiv Politechnic Institute, 2019. – С.17-22. DOI:10.20535/2617-8974.2018.1(1).152111
  http://biomedtech.kpi.ua/article/view/152111/163163
 3. Хрептун Є.І., Худецький І.Ю., Антонова-Рафі Ю.В. Візуалізація температурних параметрів конвекційно-інфрачервоних потоків термохірургічного інструменту Біомедична інженерія і технологія, Kyiv Politechnic Institute, 2019. – С. 45-51. DOI: 10.20535/2617-8974.2018.1(1).152116 http://biomedtech.kpi.ua/article/view/152116/163165
 4. І. Ю. Худецький, А. С. Вербельчук, Ю. В. Антонова-Рафі Апарат оцінки розподілу тиску культиприймача на тканини кінцівки/ Науково-технічний журнал “Электротехнические и компьютерные системы”. № 28(104) 2018, Одеський політехнічний університет, с.97-104 DOI: https://doi.org/10.15276/eltecs.28.104.2018.11
  http://eei.opu.ua/chairs/em/scie/scjour
 5. І.Ю. Худецький, Ю.В. Антонова-Рафі, А.В. Шевчук Методики застосування математичного аналізу серцевого ритму для оцінки функціонального стану людини/ Вісник Хмельницького національного університету. Серія: технічні науки. №5 2018 ISSN 2307-5732 – c.136-139 http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?page_id=465
 6. Ю.В. Антонова-Рафі, А.В. Соломін, А.Б. Репало. / Реалізація в програмному середовищі NILabVIEW 3-вимірного фільтру Гаусса для 3D-моделювання / Містобудування та територіальне планування, 2018, вип.68, с.423-429 (фахове видання). ISSN: 2076-815X(print) ISSN: 2522-9206(online) http://library.knuba. edu.ua/books/zbirniki/02/2018/201868.pdf
 7. Юлія Антонова-Рафі, Ігор Худецький, Данило Інтелегатор Метрологічні аспекти вимірювань просторових параметрів ходи «Біомедична інженерія і технології» № 3 (2020) с.30-35 DOI: https://doi.org/10.20535/2617-8974.2020.3.195556
 8. Дмитрієва Л.Е., Антонова-Рафі Ю.В. Реабілітація в щелепно-лицевій хірургії і стоматології після перелому нижньої щелепи. /Україна. Здоров’я нації №4 (62) 2020, с. 96-102 DOI 10.24144/2077-6594.4.0.2020.220393   ISSN: 2077-6594 УДК 616.716.4-001.5 http://healty-nation.uzhnu.edu.ua/article/view/220393
 9. THE USE OF 3-PLANE SCHROTH GYMNASTYCS IN THE TREATMENT OF GRADE 2 SCOLIOSIS Khudetskyy I., Antonova-Rafi Y., Pshenichna V.INTER COLLEGАS -2020 -Vol. 7 No.4 pp.194-199 ISSN 2409-9988 DOI:10.35339/ic.7.4.194-199
  https://inter.knmu.edu.ua/issue/view/28/49
 10. Інтелегатор Данило, Худецький Ігор, Антонова-Рафі Юлія Вплив реабілітаційних заходів на якість та повноцінність життя пацієнтів із протезами нижніх кінцівок /Науково-практичне видання Український Науково-медичний Молодіжний журнал (фахове) №3(125)-2021 с. 44-51 DOI: 10.32345/USMYJ.3(125).2021.44-51 https://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/issue/view/54
 11. Khudetskyy I., Antonova-Rafi Yu., Melnyk H., Snitsar Ye. System for Automatic Adjustment of the Volume of the Receiving Sleeve 2020 IEEE International Conference on Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T), IEEE DOI: 10.1109/PICST51311.2020.9468004 Стор. 116-121
  https://ieeexplore.ieee.org/document/9468004
 12. A.V. Homola, Ye.V. Prokopovych, Y.V. Antonova-Rafi Physical therapy for patients after stroke Art of Medicine №1(17) 2021. Pp.18-26 DOI: https://doi.org/10.21802/artm.2021.1.17.18.
  https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/issue/view/17
 13. Антонова-Рафі Ю.В., Лєгєзіна Л.О. Вплив кінезіотейпування на пацієнтів з гіноїдною ліподистрофією Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Вип. 3К (131)21. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2021. – С. 33-38 DOI31392/NPU-nc.series 15. 2021.3К(131).06 https://spppc.com.ua/downloads/3k-131-2021.pdf
 14. Мельник Г.В., Худецький І. Ю., Антонова-Рафі Ю. В. Методи вимірювання напружень на межі приймальна гільза – залишкова кінцівка Біомедична інженерія і технології № 2(6)-2021 с.86-98 DOI: https://doi.org/10.20535/2617-8974.2021.6.244562 http://biomedtech.kpi.ua/article/view/244562
 15. І. Худецький, Ю. Антонова-Рафі, Ю. Даниленко, Н. Худецька Біологічні патогенні агенти генно-інженерного походження та бінарна біологічна зброя. Біомедична інженерія і технології № 2(6)-2021 с.152-160 DOI: https://doi.org/10.20535/2617-8974.2021.6.248309 http://biomedtech.kpi.ua/article/view/248309
 16. Юлія Антонова–Рафі, Ігор Худецький, Ліна Андріянова Роль психотерапії у лікуванні дітей, хворих на цукровий діабет Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія №1(2022) с.94-98 Опубліковано: Aug 20, 2022 DOI: https://doi.org/10.32652/spmed.2022.1.94-98 http://sportmedicine.uni-sport.edu.ua/article/view/263240
 17. А.М. Чемеріс, І.Ю. Худецький, Ю.В. Антонова-Рафі ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ДІТЕЙ ПРИ ЦЕРЕБРАЛЬНОМУ ПАРАЛІЧІ ЗІ СПАСТИЧНОЮ ДИПЛЕГІЄЮ DOI: https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(21).2022.08 Клінічна та профілактична медицина Том 3 № 21 (2022) Опубліковано серпень 23, 2022 с.55-61
  https://cp-medical.com/index.php/journal/issue/view/20
 18. Іван ГРИШИН, Ігор ХУДЕЦЬКИЙ, Юлія АНТОНОВА-РАФІ Фізична терапія при розсіяному склерозі (Огляд літератури) Фітотерапія, Часопис №2 2022 с. 45-50
  DOI: 10.33617/2522-9680-2022-2-45 http://phytotherapy.vernadskyjournals.in.ua/journal/2022/2/6.pdf
 19. Тарас ЗАМОРСЬКИЙ, Єлизавета ВОРОНЮК, Юлія АНТОНОВА-РАФІ. Динамічне ортезування як метод фізичної терапії в комплексній програмі реабілітації після пластики сухожилків згиначів. Фітотерапія, Часопис №2 2022 с. 50-55 DOI: 10.33617/2522-9680-2022-2-50 http://phytotherapy.vernadskyjournals.in.ua/journal/2022/2/7.pdf
 20. Анжела ПРИПУТЕНЬ, Юлія АНТОНОВА-РАФІ Кінезіологічне тейпування у комплексі програми фізичної терапії осіб з синдромом цервікалгії. Фітотерапія, Часопис №2 2022 с. 55-60
  DOI: 10.33617/2522-9680-2022-2-55 http://phytotherapy.vernadskyjournals.in.ua/journal/2022/2/8.pdf

Бочкова Наталія Леонідівна

 1. Бочкова Н.Л., Виноград М.В. Використання апаратного масажу lpg для корекції жирових відкладень / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць /за ред. О.В. Тимошенка. -К.: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2019. -Випуск 3К(110). С.101-103. ISSN 2311-2220 http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nchnpu_015_2019_3K_25.pdf
 2. Бочкова Н.Л., Ярчук Н.П. Особливості застосування лікувальної фізичної культури при підготовці до протезування осіб з ампутованою нижньою кінцівкою/ Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць /за ред. О.В. Тимошенка. -К.: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2019. -Випуск 3К(110). С.104-106. ISSN 2311-2220 http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/26765
 3. Бочкова Н.Л. Фізична реабілітація при сечокам’яній хворобі / Бочкова Н.Л., Ярчук Н.П. //Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць /за ред. О.В. Тимошенка. -К.: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2020. -Випуск 3К(123) 2020. С.64-67. ISSN 2311-2220 http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32711
 4. Бочкова Н. Л. Методи та засоби фізичної реабілітації при ревматоїдному артриті. / Н. Л. Бочкова, А. В. Шевцова. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драг. – 2021. Випуск 3К(131) 2021 – С. 53–56. DOI 10.31392/NPU-nc.series 15.2021.3К(131).11. ISSN 2311-2220 http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/35382/Bochkova.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 5. Бочкова Н. Л. Альтернативні методи фізичної терапії хворих після лівостороннього геморагічного інсульту на ранньому відновному етапі/ Н. Л. Бочкова, А. В. Філатова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драг. – 2021. Випуск 3К(131) 2021 – С. 56–59. DOI31392/NPU-nc.series 15.2021.3К(131).12. http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/35386/Bochkova%20Natalia.pdf?sequence=1

Глоба Олександр Петрович

 1. Глоба О. П. Використання засобів народної педагогіки в корекційній роботі з дітьми, що мають порушення опорно-рухового апарату / О.П.Глоба // збірник наукових праць за ред.. В.М.Синьова, О.В.Гаврилова. – Кам янець-Подільський: ПП Медобори-2006. – 2020. ФАХОВЕ?
 2. VIKTOR HLADUSH, VIERA ŠILONOVÁ, KLEIN VLADIMÍR, OLGA BENCH, HLOBA ALEXSANDR / (2020) PREPARATION OF PEDAGOGICAL TRAINERS TO INCLUSIVE DIAGNOSTICS // Journal of Critical Reviews, 7 (11), 4132-4141. Scopus. doi:10.31838/jcr.07.11.561. http://www.jcreview.com/?mno=122618
 3. Нloba, O., Rybalko, S., Garnyk, T., Medkov, I., Zalevsky, O., Humankova, O., Mykhailova, O. (2021). Influence of small doses of electromagnetic oscillations on the features of Coronavirus reproduction. Acta Balneologica, 3(164), 210-215. doi: 10.36740/ABAL202103115. Web of Science: https://actabalneologica.eu/wp-content/uploads/library/ActaBalneol2021i3.pdf
 4. Viktor Hladush, Peter Krška and Alexsandr Hloba. Pedagogical conditions for the development of diagnostic competence of future special education teacher. AIP Conference Proceedings 2647, 040056 (2022); https://doi.org/10.1063/5.0104567 Published Online: 01 November 2022. Scopus

Косякова Галина Василівна

 1. Horid’ko T. M., Kosiakova H. V., Berdyshev A. G., Meged O. F., Onopchenko O. V., Klimashevsky V. M., Tkachenko О. S., Bazylianska V. R., Kholin V. O., Peschana K. O., Mykhalskiy S. A., Hula N. M. Preventive effect of N-stearoylethanolamine on memory disorders, blood and brain biochemical parameters in rats with experimental scopolamine-induced cognitive impairment // Ukr. Biochem. J .- 2018. – V.90, N6. – P. 97 – 109. https://doi.org/10.15407/ubj90.06.097 http://ukrbiochemjournal.org/wp-content/uploads/2018/11/Horidko_6.pdf Фаховий журнал категорія А (Scopus)
 2. Onopchenko O.V., Horid’ko T.M., Kosiakova H.V., Berdyshev A.G., Klimashevsky V.M.,  Hula N.M. The effect of N-stearoylethanolamine on the lipid composition of the rat testes and testosterone level during the early stages of streptozotocin-іnduced diabetes // Ukr.Biochem.J. -2020. -V. 92, N6. -P. 45-58. Фаховий журнал категорія А (Scopus)
  https://doi.org/10.15407/ubj92.02.045 http://ukrbiochemjournal.org/wp-content/uploads/2020/04/Onopchenko_2_20.pdf
 3. Lykhmus O., Kalashnyk O., Uspenska K., Horid’ko T., Kosyakova H., Komisarenko S., Skok M. Different Effects of Nicotine and N-Stearoyl-ethanolamine on Episodic Memory and Brain Mitochondria of б7 Nicotinic Acetylcholine Receptor Knockout Mice//Biomolecules.-2020.-V.10,N2.-p:E226.-P.12.https://doi.org/10.3390/biom10020226; https://www.mdpi.com/2218-273X/10/2/226 MDPI 
 4. Hudz Ie, Chernyshenko V,. Kasatkina L, Urvant, Klimashevskyi V., Tkachenko O., Kosiakova H., Hula N. and .Platonova T. N-stearoylethanolamine inhibits integrin-mediated activation, aggregation and adhesion of human platelets. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics.-2022,JPET-AR-2022-001084; https://doi.org/10.1124/jpet.122.001084 https://jpet.aspetjournals.org/content/early/2022/08/12/jpet.122.001084 
 5. Kosiakova H., Berdyshev A., Dosenko V., Drevytska T., Herasymenko O., Hula N. The involvement of proliferator-activated receptor gamma (PPARг) in anti-inflammatory activity of N-stearoylethanolamine . Heliyon -2022, V.8, ISSUE 11, E11336. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11336 ; https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(22)02624-X?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS240584402202624X%3Fshowall%3Dtrue
  (Scopus)

Лазарев Ігор Альбертович

 1. Герцен Г.І., Лазарев І.А., Горбань Д.А Порівняльний аналіз силових показників м’язів нижньої кінцівки у хворих після тотального ендопротезування кульшового суглоба в залежності від доступу // Клінiчна хірургія. – Т. 86, №10 – 2019. – С.57-61. https://doi.org/10.26779/2522-1396.2019.10.57 https://hirurgiya.com.ua/index.php/journal/article/view/753/695 Фахове категорія Б, Scopus
 2. Лазарев І.А., Герасимюк Б.С., Мовчан О.С., Скибан М.В. Біомеханічний аналіз поведінки структур заднього відділу стопи в акті ходьби при зап’ятковому бурситі й синдромі Haglund / Травма №6 (20), 2019 – С.12-20. https://doi.org/10.22141/1608-1706.6.20.2019.186030 
  https://trauma.zaslavsky.com.ua/index.php/journal/article/view/764/796 Фахове категорія Б
 3. Лазарев І.А., Чіп Є.Е., Калашніков А.В., Скибан М.В Біомеханічний аналіз надійності фіксації кісткових відламків при остеосинтезі переломів проксимального відділу великогомілкової кістки LCP-пластиною та інтрамедулярним блокованим стрижнем // Травма №3 (21), 2020 – С.33-41. https://doi.org/10.22141/1608-1706.3.21.2020.208419 https://trauma.zaslavsky.com.ua/index.php/journal/article/view/794  Фахове категорія Б
 4. Лазарев І.А., Бабко А.М., Автомєєнко Є.М., Скибан М.В. Біомеханічний аналіз умов функціонування ендопротеза колінного суглоба при вальгусних деформаціях кінцівки у хворих на ревматоїдний артрит. Травма №1 (19), 2018 – С.72-86. DOI: 10.22141/1608-1706.1.19.2018.126665 http://nbuv.gov.ua/UJRN/Travma_2018_19_1_11 Фахове категорія Б
 5. Лазарев І.А., Копчак А.В., Скибан М.В. Скінченно-елементне моделювання в біомеханічних дослідженнях в ортопедії та травматології. Вісник ортопедії, травматології та протезування. – №1 (100), 2019. – С. 92-101 http://nbuv.gov.ua/UJRN/Votip_2019_1_17 Фахове категорія Б

Латенко Світлана Борисівна

 1. Латенко С.Б., Пеценко Н.І. «Використання технологій фізичної терапії з метою корекції функціонального стану організму хворих на синдром Марфана».Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Серія 15. Випуск 3К (97) 18 –К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2018.- С.294–298, ISSN 2311-2220 http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21577
 2. Латенко С.Б., Пеценко Н.І. «Корекція функціонального стану хворих на епілепсію методами фізичної терапії» Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Вип. 3К (97)19. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2019. – С.318-322 ; ISSN 2311-2220 http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/26842
 3. Шаповалова В.В., Латенко С.Б. «Спорт як засіб фізичної реабілітації пацієнтів після трансплантації органів». Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури-/фізична культура і спорт/» – К.: Вид-во НПУ імені  М.П.Драгоманова, 2020.- Випуск 3К 1 (123) 20 – С.474 – 478  ISSN 2311-2220  http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32999. DOI 10.31392/NPU-nc.series 15.2021.3К(131).100
 4. Хіміч І.Ю., Латенко С.Б, «Корекція функціонального стану організму хворих на вірусну пневмонію методами фізичної терапії». Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Драгоманова.  Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури-/фізична культура і спорт/» – К.: Вид-во НПУ імені  М.П.Драгоманова, 2021.- Випуск 3К (131) 21 – С.408 – 412 http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/35580. DOI 10.31392/NPU-nc.series15.2022.3K(147) 86
 5. Хіміч І.Ю., Латенко С.Б., «Методологія відновлення фізичної працездатності спортсменів із постковідним синдромом». Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури-/фізична культура і спорт/» – К.: Вид-во НПУ імені  М.П.Драгоманова, 2022.- Випуск 3К (147) 22 – С.230-234 . ISSN 2311-2220 https://spppc.com.ua/index.php/journal

Мельник Ганна Віталіївна

 1. Мельник Г.В., Худецький І. Ю., Антонова-Рафі Ю. В. Методи вимірювання напружень на межі приймальна гільза – залишкова кінцівка, Біомедична інженерія і технології, 17 лтстопада 2021 року, с.86-98, DOI: https://doi.org/10.20535/2617-8974.2021.6.244562 http://biomedtech.kpi.ua/article/view/244562
 2. Мельник Г.В., Худецький І. Ю. Визначення розподілу ваги тіла пацієнта на стопи в динаміці. Теоретичне дослідження, Біомедична інженерія і технології, 09 листопада 2022 року,с.28-34, DOI: https://doi.org/10.20535/2617-8974.2022.7.266845 http://biomedtech.kpi.ua/article/view/266845/262860  

Пеценко Надія Іванівна

 1. Пеценко Н.І., Вихляєв Ю.М. Бібліографічний опис:Порівняльна оцінка методик електромасажу і електростимулювання та їх використання у фізіотерапії. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Драгоманова.  Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/фізична культура і спорт/» – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018.- Випуск 4(98)– С. 32-36.; Перегляд № 4(98) (2018): Науковий часопис НПДУ. Фізична культура і спорт (spppc.com.ua)
 2. Вихляєв Ю.М., Пеценко Н.І, Маріц Н.О. Реабілітація розладів гомілковостопного суглобу – варусної та вальгусної установки пяти Часопис НПУ ім.Драгоманова Серія 15.Випуск 5 (113) К – 2019 – С. 16-20; Перегляд № 5(113) (2019): Науковий часопис НПДУ. Фізична культура і спорт (spppc.com.ua)
 3. Латенко С.Б., Пеценко Н.І. «Використання технологій фізичної терапії з метою корекції функціонального стану організму хворих на синдром Марфана».Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Драгоманова.   Серія 15. Випуск 3К (97) 18 –К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2018.- С.294–298, http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21577
 4. Латенко С.Б., Пеценко Н.І. «Корекція функціонального стану хворих на епілепсію методами фізичної терапії» Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15,  «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Вип. 3К (97)19. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2019. – С.318-322; http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/26842
 5. Оксана Юденко, Надія Пеценко, Дарина Данько. Особливості викладання навчальної дисципліни «Фізична терапія в акушерстві та гінекології» в умовах військового стану фахівцям спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» International Science Journal of Education & Linguistics, 2022 подано до друку, International Science Journal of Education & Linguistics – електронне наукове періодичне видання зареєстровано в країні ЄС. eISSN 2720-684X отримано в ISSN National Centre for Poland.

Сичов Сергій Олександрович

 1. Сичов С.О. Особливості педагогічних технологій у реабілітації людей з серцево-судинними захворюваннями / С.О.Сичов // Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Вип. 3К (97)18. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2018. – С. 524-527. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21853 . ISSN 2311-2220
 2. Сичов С. О. Впровадження особистісно орієнтованого фізичного виховання студентської молоді  у навчальний процес / С.О.Сичов, О.К.Сиротинська / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. – Випуск 3 К (123) 20. –  С. 301-304. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32948. ISSN 2311-2220
 3. Сичов С.О. Гімнастичні вправи як засіб безопераційного лікування сколіозу у підлітків / С.О.Сичов, О.К.Сиротинська / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 3 К (131) 21. – С. 373-376.  http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/35566. ISSN 2311-2220
 4. Сичов С.О. Педагогічні засоби управління силовим фітнесом для підвищення працездатності студентів у процесі навчання / С.О.Сичов, О.К.Сиротинська / Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation) : науковий журнал. – Рівне : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – № 9. – С. 103-109. https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/download/174/143 DOI: https://doi.org/10.32782/2522-1795.2021.9
 5. Сичов С.О. Використання інноваційних педагогічних технологій для залучення студентської молоді до цінностей фізичної культури / С.О.Сичов, О.К.Сиротинська / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. Випуск 3К (147) 22. – С. 365-370. ISSN 2311-2220

Шаповалова Валентина Вікторівна

 1. Шаповалова В.В., Фещук К.С. Роль фізичної реабілітації у пацієнтів після трансплантації серця // «Вісник серцево-судинної хірургії» (щорічник наукових праць), №1 (30), 2018 р. – с. 32-34.
 2. В.В. Шаповалова, О.М. Трембовецька, О.О. Чижевська Перипартальна кардіоміопатія (складні клінічні випадки) // «Перинатологія та педіатрія. Україна», №1 (73), 2018.- С.22-23. doi 10.15574/PP.2018.73.22
 3. Б.Б. Кравчук, Ю.І. Карпенко, М.М. Петканич, О.З. Парацій, А.В. Якушев, Р.Г. Малярчук, В.В. Шаповалова, М.М. Сичик Досвід імплантації лівошлуночкового електрода для ресинхронізаційної терапії із застосуванням пункції міжшлуночкової перегородки в пацієнта із серцевою недостатністю // «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія», №4 (23), 2018. – С. 42-46.
  http://nbuv.gov.ua/UJRN/karx_2018_4_8
 1. Шаповалова В.В., Латенко С.Б. Спорт як засіб фізичної реабілітації пацієнтів після трансплантації органів // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова, випуск 3К (123) 20, 2020. – С.474-477. (фахове видання)

Юденко Оксана Вадимівна

 1. Музика Ю. Д., Юденко О. В., Котов С. М. Фізична культура як феномен розвитку особистості. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 2’2019. №2. С.199-202. DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.2.2019.177430
 2. Factors and conditions of the environmental and economic security formation in Ukraine / Igor Britchenko, Jozefina Drotarova, Oksana Yudenko, Larisa Golovina. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Special Issue (12/02-XXIX.). 2022. Рр.108-112. : http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120229/papers/A_19.pdf.
 3. Взаємозв’язок між показниками біологічного віку та фізичної підготовленості курсантів ВВНЗ (2022). / Д.Оленєв, С.Присяжнюк, В.Шемчук, О.Юденко, О.Старчук. Військова освіта. 1(45) 2022. С. 154-167. DOI: 10.33099/2617-1775/2022-01/154-167. URL : http://znp-vo.nuou.org.ua/article/view/260661
 4. Колісніченко В. В. Педагогічні умови згуртування спортивного колективу в умовах воєнного стану / В.В. Колісніченко, С.Р. Замрозевич-Шадріна, І.Є. Шапаренко, Н.В. Семаль, О.В. Юденко. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. Вип.5(150)22. С.49-54.; DOI 10.31392/NPU-nc.series15.2022.5(150).11. URL : https://spppc.com.ua/index.php/journal/issue/view/53/5-2022-pdf
 5. Впровадження інноваційних фітнес-технологій в програми фізкультурно-спортивної реабілітації військовослужбовців із наслідками бойової травми (2021) / О.В. Юденко, Н.М. Крушинська, О.В. Омельчук. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. Вип.3 K(131) 21. С.445-451. DOI 10.31392/NPU-nc.series 15.2021.3К(131).109. https://spppc.com.ua/index.php/journal/issue/view/13/95-pdf
 6. Діагностична карта ступеня сформованості професійних компетенцій фахівців з фізичної культури і спорту до реалізації програм фізкультурно-спортивної реабілітації з учасниками бойових дій і членам їх родин (2021) / О.В. Юденко; О.В. Омельчук; С.В. Бойченко; В.В. Білошицький. Військова освіта. Київ : НУОУ імені Івана Черняховського. 2021. С. 315-327. DOI: 10.33099/2617-1775/2021-02/315-327. http://znp-vo.nuou.org.ua/article/view/250049
 7. Корекція стресостійкості засобами спортивних ігор у військовослужбовців із наслідками бойової травми (2021) / О.В. Юденко, В.В. Білошицький, С.В. Бойченко, Г.О. Галашевський Військова освіта. : Збірн. наук. праць Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Т.1. №43. С. 381-392. DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2021-43/381-392; http://znp-vo.nuou.org.ua/issue/view/14261.
 8. Особливості підготовки молодіжних команд Збройних сил та силових структур України до змагань із регбілі (2021) / А. Мартиросян, О. Юденко, О. Петрачков, В. Білошицький. Військова освіта. : Збірник наукових праць Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Т.1. №43. С.165-179. DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2021-43/165-179; http://znp-vo.nuou.org.ua/issue/view/14261.
 9. Отрошко, О., Юденко, О., & Путров, С. (2021). Погляд науково-педагогічних працівників на особливості формування в умовах пандемії COVID-19 здоров’язбережувальної компетенції у бакалаврів гуманітарно-педагогічних факультетів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 2021 (12(144), 107-113. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.12(144).22; https://spppc.com.ua/index.php/journal/article/view/638.
 10. Юденко О., Омельчук О. Тімошина Є., & Мельничук В. (2021). Військовослужбовці із наслідками бойової травми, які займаються адаптивний волейболом: показники психо-фізичної та соціальної адаптації. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (7(138), 135-141. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.7(138).28
 11. Готовність фахівців спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» до використання засобів регбі в системі фізкультурно-спортивної реабілітації учасників бойових дій в Україні (2020) / О. Юденко, А. Мартиросян, О. Петрачков, А. Білоус. Військова освіта. Т.42. №2. С. 363-377. URL : http://znp-vo.nuou.org.ua/article/view/216021 (DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-2/363-377)
 12. Особливості використання обладнання Black-Roll в сучасних програмах фізичної терапії при міофасціальному больовому синдромі. / Д.В. Христич, О.В. Юденко. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт» зб. наук. праць / За ред. В.О. Тимошенка. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова. Вип.2(106 с.)19. 2019. С. 101-105. DOI 10.31392/NPU-nc.series 15.2021.3К(131).109 http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/35591/Yudenko.pdf?sequence=1
 13. Готовність фахівців з фізичної культури загальноосвітніх навчальних закладів України до впровадження програми «Спорт заради розвитку» в умовах реформування системи освіти та державного управління (2018) / О.В. Погонцева, О.Г. Гуйда Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт» : зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 2018. Вип. 3К (97) 18. С. 415-419. : http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/21784/1/Pogontseva.pdf

Худецький Ігор Юліанович

 1. Скринська О. С., Антонова-Рафі Ю.В., Худецький І.Ю. Електропорація як спосіб лікування проблем шкіри Біомедична інженерія і технологія, 2019. – С.17-22. DOI:10.20535/2617-8974.2018.1(1).152111. http://biomedtech.kpi.ua/article/view/152111/163163
 2. Хрептун Є.І., Худецький І.Ю., Антонова-Рафі Ю.В. Візуалізація температурних параметрів конвекційно-інфрачервоних потоків термохірургічного інструменту Біомедична інженерія і технологія, KyivPolitechnicInstitute, 2019. – С. 45-51. DOI: 10.20535/2617-8974.2018.1(1).152116 http://biomedtech.kpi.ua/article/view/152116/163165
 3. І. Ю. Худецький, А. С. Вербельчук, Ю. В. Антонова-Рафі Апарат оцінки розподілу тиску культиприймача на тканини кінцівки/ Науково-технічний журнал “Электротехнические и компьютерные системы”. № 28(104) выпуск. 2018, Одеський політехнічний університет, с.97-104. http://eei.opu.ua/chairs/em/scie/scjour
 4. І.Ю. Худецький, Ю.В. Антонова-Рафі, А.В. Шевчук Методики застосування математичного аналізу серцевого ритму для оцінки функціонального стану людини/ Вісник Хмельницького національного університету №5 2018 (фаховий) ISSN 2307-5732. – c.136-139. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_tekh_2018_5_20
 5. Юлія Антонова-Рафі, Ігор Худецький, Данило Інтелегатор Метрологічні аспекти вимірювань просторових параметрів ходи «Біомедична інженерія і технології» № 3 (2020) с.30-35 DOI: 20535/2617-8974.2020.3.195556. http://biomedtech.kpi.ua/article/view/195556
 6. Khudetskyy I, Antonova-Rafi Yu, Hleza M, Antonov V, Zaitseva V I Investigation of Biomechanical Characteristics of Materials for Endocardial Implants. 2020 IEEE 15th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), IEEE 2020 DOI:  1109/TCSET49122.2020.235461. https://ieeexplore.ieee.org/document/9088708
 7. Інтелегатор Данило, Худецький Ігор, Антонова-Рафі Юлія Вплив реабілітаційних заходів на якість та повноцінність життя пацієнтів із протезами нижніх кінцівок /Науково-практичне видання Український Науково-медичний Молодіжний журнал, №3(125)-2021 с. 44-51. DOI: 10.32345/USMYJ.3(125).2021.44-51. https://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/issue/view/54
 8. Khudetskyy I., Antonova-Rafi Yu., Melnyk H., Snitsar Ye. System for Automatic Adjustment of the Volume of the Receiving Sleeve. 2020 IEEE International Conference on Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T), IEEE DOI: 10.1109/PICST51311.2020.9468004. рр. 116-121 https://ieeexplore.ieee.org/document/9468004
 9. Мельник Г.В., Худецький І. Ю., Антонова-Рафі Ю. В. Методи вимірювання напружень на межі приймальна гільза – залишкова кінцівка Біомедична інженерія і технології № 2(6)-2021 с.86-98 DOI: https://doi.org/10.20535/2617-8974.2021.6.244562  
  http://biomedtech.kpi.ua/article/view/244562
 10. І. Худецький, Ю. Антонова-Рафі, Ю. Даниленко, Н. Худецька Біологічні патогенні агенти генно-інженерного походження та бінарна біологічна зброя /Біомедична інженерія і технологія№ 2(6)-2021 с.152-160 DOI: https://doi.org/10.20535/2617-8974.2021.6.248309. http://biomedtech.kpi.ua/article/view/248309
 11. Юлія Антонова–Рафі, Ігор Худецький, Ліна Андріянова. Роль психотерапії у лікуванні дітей, хворих на цукровий діабет Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія №1(2022) с.94-98 Опубліковано: Aug 20, 2022 DOI: https://doi.org/10.32652/spmed.2022.1.94-98. http://sportmedicine.uni-sport.edu.ua/article/view/263240
 12. А.М. Чемеріс, І.Ю. Худецький, Ю.В. Антонова-Рафі ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ДІТЕЙ ПРИ ЦЕРЕБРАЛЬНОМУ ПАРАЛІЧІ ЗІ СПАСТИЧНОЮ ДИПЛЕГІЄЮ DOI: https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(21).2022.08 Клінічна та профілактична медицина Том 3 № 21 (2022), 2022 с.55-61 https://cp-medical.com/index.php/journal/issue/view/20

Участь у конференціях: