Академічна мобільність надає студентам можливість вчитися, стажуватися і проводити наукову діяльність в іншій установі вищої освіти або науковій установі на території України або за її межами. Академічна мобільність відрізняється від традиційних зарубіжних стажувань, перш за все, тим, що під час навчання у  проектах академічної мобільності студенти  навчаються повноцінно, не тільки вивчають мову та окремі дисципліни, а також проходять повний семестровий або річний курс, який їм зараховується після повернення в базовий ЗВО.

Академічна мобільність є одним із пріоритетних напрямів діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського з метою поглиблення інтернаціоналізації та інтеграції здобувачів в український та міжнародний освітньо-науковий простір, підвищення якості освіти та ефективності наукових досліджень, а також забезпечення конкурентоспроможності фахівців на ринку освітніх послуг.

Основні види академічної мобільності у КПІ ім. Ігоря Сікорського:

  • ступенева мобільність – навчання у організації-партнері, відмінній від постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття ступеня вищої освіти, що підтверджується документом (документами) про вищу освіту або про здобуття ступеня вищої освіти від двох або більше організацій-партнерів;
  • кредитна мобільність – навчання у організації-партнері, відмінній від постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС) та/або відповідних компетентностей, результатів навчання (без здобуття кредитів ЄКТС), що будуть визнані в організаціях-партнерах постійного місця навчання учасника освітнього процесу, за умови, що загальний період навчання для учасників програм кредитної мобільності в організаціях-партнерах, що направляє за програмою мобільності, залишається незмінним.

В рамках міжнародної академічної мобільності студентів, котрі збираються на навчання за кордон, можуть бути зараховані без перездачі результати їх навчання в зарубіжних вузах. Тобто, грамотно підібравши курси в закордонних університетах, успішно здавши по ним іспити, не доведеться після поїздки здавати заборгованості у КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Студенти  кафедри біобезпеки і здоров’я людини мають можливість пройти відбір за програмою академічної мобільності Еразмус+ і навчатися або пройти стажування у провідних університетах Європи та Світу.

Програми обміну для студентів ВНЗ

Програма «Еразмус+» надає можливість студентам 1-3 курсів навчатися протягом одного академічного року в університетах або дворічних чи чотирирічних коледжах Німеччини, Польщі, США, Канади. Подробиці на сайті відділу академічної мобільності НТУУ «КПІ» — Міжнародні проекти відділу академічної мобільності.

Кафедра  підтримує міжуніверситетське співробітництво з наступними університетами-партнерами:

  1. Меморандум про співпрацю з Познаньським університетом технологій (Poznan University of Technology), м. Познань, Польща.
  2. Меморандум про співпрацю з з КІСТ (Korea Institute of Science and Technology), Корея.
  3. Меморандум про співпрацю з Вища школа медична в Білостоку (https://wsmed.edu.pl/) Польща https://drive.google.com/file/d/11L_AGMHVVcg7IJTfgN0nnqrk2I_mW_6B/view?usp=share_link 

Кафедра співпрацює з провідними науковцями з-за кордону, які беруть активну участь у вдосконаленні наших освітніх програм:   https://docs.google.com/document/d/1lKIikhyCpKI5M0J38EQPjuQbWYmXbhIW/edit?usp=share_link&ouid=112865207719309910885&rtpof=true&sd=true

Навчання за програмою академічної мобільності

Аспірант кафедри Інтелегатор Данило, спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія, який у терміни  1.04.2019-31.08.2019 приймав участь у програмах академічної мобільності за проектом Еразміс+ в Познаньському Університеті, м. Познань, Польща.

Додаткова інформація:

— Вимоги до кандидатів та критерії відбору в рамках проектів кредитної  обільності програми “Erasmus+” (КА1);

— Вимоги до аспірантів та критерії відбору в рамках проектів кредитної  обільності програми “Erasmus+” (КА1);

— Координатори академічної мобільності на факультетах;

— Контакти офіса академічної мобільності.