ДОГОВОРИ ПРО СПІВПРАЦЮ
Зустрічі зі Стейкхолдерами та науковими спільнотами
Навчально-науковими базами кафедри біобезпеки і здоров’я людини на яких проводиться навчання бакалаврів, магістрів та аспірантів кафедри є провідні установи МОЗ України та НАН України:
1. ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова» НАМН України Співпрацю кафедри біобезпеки та здоров’я  людини з Науково-навчальним центром у складі Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова НАМНУ зосереджено на дослідженнях і розробці програм ранньої кардіореабілітації  при серцевій недостатності, порушеннях ритму та інших захворюваннях серцево-судинної системи; розробці алгоритму та технологій побудови індивідуальних програм реабілітації після малоінвазивних операцій на серці та операцій в умовах штучного кровообігу. Науково-навчальним центром ССХ ім. М. Амосова досягнуто світового рівня за результатами розробок протезування клапанів і лікування ішемічної хвороби серця, порушень ритму серця, розшаровуючих аневризм аорти, розроблено теоретичні і практичні підходи до  раннього ефективного використання методів і засобів фізичної терапії    у відновленні хворих після оперативних втручань. http://amosovinstitute.org.ua/4602-2/ Договір №3400/2-Н про науково-практичне  та освітнє співробітництво між Державною установою Національним Інститутом серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
2. Національний інститут раку НАН України Співпрацю кафедри біобезпеки та здоров’я людини з науково-дослідною лабораторією медичної фізики у складі Національного інституту раку НАНУ зосереджено на дослідженнях в сфері можливого застосування преформованих фізичних чинників  в процесі відновного лікування хворих з онкологічними захворюваннями; вивченню закономірностей відновлення організму хворих після стресу променевої природи при дії іонізуючого опромінення на злоякісні пухлини за допомогою методів і засобів фізичної терапії; планування та координація наукових багатоцентрових рандомізованих онкологічних досліджень з метою удоско­налення стандартних технологій відновного лікування та реабілітації онкологічних хворих на принципах доказової медицини; Національний інститут раку є провідною установою МОЗ України з проблеми «Онкологія», метою діяльності установи є визначення стратегії розвитку онкологічної служби країни та основних заходів щодо профілактики, діагностики та лікування, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення від онкологічних захворювань. У Національному інституті раку створюються і удосконалюються стандарти комплексного відновного лікування, реабілітації та амбулаторно-поліклінічної допомоги онкологічним хворим в Україні. https://unci.org.ua/naukovo-doslidna-laboratoriya-medychnoji-fizyky-ta-bioinzheneriji/ Договір №4/8-0908 про співробітництво між Національним  інститутом раку  МОЗ України та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
3. Київське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство. Співпрацю кафедри біобезпеки та здоров’я людини з Київським казенним експериментальним протезно-ортопедичним підприємством зосереджено на всебічному задоволенні потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями  необхідними протезно-ортопедичними виробами, ортопедичним взуттям з метою підвищення якості їх життя. На підприємстві використовується сучасне виробниче обладнання, для виготовлення протезно-ортопедичних виробів, використовуються нові матеріали і напівфабрикати вітчизняних та зарубіжних виробників за стандартами України та Європейського союзу такі як: Німеччина (OttoBock), Сполучені штати Америки (Alps, Freedom Innovations), Японії (Swan, Nabtesco), Іспанії (Orliman). На підприємстві є стаціонарного відділення, де відбувається післяопераційна реабілітація людей з обмеженими можливостями, яка включає комплекс лікувальних заходів з підготовки пацієнтів до первинного протезування, примірки і навчанню користуватися протезними виробами під наглядом професійного та висококваліфікованому персоналу. Враховуючи це, студенти кафедри мають можливість під час практичних занять отримувати навички стосовно навчання пацієнтів із захворюваннями опорно-рухового апарату та після ампутацій, користуванню протезно-ортопедичними виробами та взуттям на сучасному світовому рівні. Київське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство (ККЕПОП) є виконавцем державного комплексу завдань, визначених ініціативами Президента України та урядовою стратегією реформування системи соціальних послуг інвалідам. Договір № 347/15 про науково-технічне  та навчальне співробітництво   між    Київським казенним експериментальним протезно- ортопедичним підприємством та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
4. Державна установа  «Національний інститут фтизіатрії і пульмоно-логії ім. Ф.Г.Яновського Національної академії медичних наук України» Співпрацю кафедри біобезпеки та здоров’я людини з Державною установою  «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського Національної академії медичних наук України» зосереджено на розробленні комплексу організаційних заходів щодо виявлення, відновного лікування та довгострокової реабілітації хворих на хіміорезистентний туберкульоз; на створенні технологій побудови індивідуальних програм профілактики прогресування патологічних змін системи кровообігу у хворих на бронхіальну астму методами фізичної терапії; на ознайомленні з роботою  програмно-апаратного комплексу «Автоматизована медична інформаційна система» (ПАК АМІС), щодо автоматизації роботи медичного персоналу інституту, який підвищив ефективність та продуктивність роботи медичного персоналу, поліпшив якість обслуговування пацієнтів, зменшив кількість медичних помилок і забезпечив лікарів потрібною інформацією для прийняття правильних рішень. http://www.ifp.kiev.ua/doc/admin/adresseall.htm Оновлений Договір № Д/0002.01/3400.02/5/2023 від 05.01.2023р  про наукове співробітництво  між Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» та Державною установою « Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського Національної академії медичних наук України» (від 09.09.2020 року ,діє до 31.грудня 2024 року)
5. Державна Установа « Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Національної академії медичних наук України» Співпрацю кафедри біобезпеки та здоров’я людини з Державною установою   Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Національної академії медичних наук України» зосереджено на розробленні комплексу організаційних заходів щодо виявлення, відновного лікування та  розроблення алгоритму створення індивідульних програм реабілітації інфекційних хворих методами фізичної терапії з метою прискорення їх одужання та попередження хронізації процесу. Сьогодні Інститут – головна наукова установа, яка визначає науково-обґрунтовану політику в галузі забезпечення епідемічного благополуччя країни, стратегію та тактику боротьби з інфекційними хворобами. Інститут є провідним закладом з вивчення вірусних, бактеріальних та паразитарних хвороб, в тому числі вірусних гепатитів, ВІЛ-інфекції, інфекцій, що керуються засобами специфічної імунопрофілактики, гострих кишкових інфекцій, з удосконалення, розробки та впровадження нових методів їх діагностики, профілактики, лікування та реабілітації. Теоретичні розробки Інституту широко впроваджуються в практику охорони здоров’я, є науковим обґрунтуванням при розробці нормативних документів МОЗ України, державних цільових програм тощо. http://duieih.kiev.ua Договір №3400/24-Н про наукове співробітництво  між Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського  та Державною Установою « Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Національної академії медичних наук України »
6. Інститут Вертебрології та Реабілітації Співпрацю кафедри біобезпеки та здоров’я людини з Інститутом Вертебрології та Реабілітації зосереджено навколо розроблення технологій  створення індивідуальних  програм реабілітації хворих із захворюваннями опорно-рухового апарату: протрузій, міжхребцевих гриж, артрозів, артритів, радикуліів, п’яткової шпори, тендинітів, епікондилітів, за допомогою комплексу методів фізичної терапії. На базі Інституту діє власний навчальний центр з потужною базою напрацювань, що дозволяє забезпечити найвищий рівень якості медичної допомоги, досягати стійких позитивних результатів реабілітації та лікування та навчити студентів певним практичним навичкам під час практичних занять і клінічної практики. Студенти навчаються за фінсько-німецькою методикою David на комп’ютеризованих медичних тренажерах, що дозволяє ефективно зміцнити м’язовий корсет та відновити пошкоджені міжхребцеві диски. Інститут вертебрології та реабілітації є лідером у лікуванні захворювань спини та суглобів. Із 2015 року на базі Інституту застосовується фінсько-німецька методика лікування рухом за допомогою  високо-технологічнихих медичних тренажерів David. https://ivr.ua/ua Договір про співпрацю між факультетом Біомедичної інженерії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Інститутом Вертебрології та Реабілітації
7. Комунальний заклад Київської Обласної  Ради «Київська обласна клінічна лікарня» Співпрацю кафедри біобезпеки та здоров’я людини з Комунальним закладом Київської Обласної  Ради « Київська обласна клінічна лікарня» зосереджено на питаннях діагностики, лікування та ранньої реабілітації пацієнтів із наслідками судинного і травматичного ураження головного мозку, патологією периферичної нервової системи; комплексної реабілітації пацієнтів після артроскопічних операцій; комплексної реабілітації пацієнтів після операцій ендопротезування великих суглобів. Відповідно до сучасних вимог до кожного пацієнта застосовується винятково індивідуальний підхід згідно з рекомендаціями доказової медицини. Для повноцінного одужання хворих або соціально-психологічної адаптації до нових умов життя після неврологічних захворювань, а особливо після інсульту, необхідне проведення комплексу реабілітаційних заходів. Тому в нашій багатопрофільній клініці у 2017 році було відкрито сучасний реабілітаційний центр, укомплектований унікальною палатою ранньої реабілітації з інтенсивною терапією, фізіотерапевтичними та масажними кабінетами, залом лікувальної фізкультури, кабінетом кінезітерапії, голковколювання, лазеротерапії, звичайними палатами та палатами підвищеного комфорту. На базі реабілітаційного центру студенти кафедри опановують практичні методики комплексної реабілітації пацієнтів з різними захворюваннями. https://Kokl.ua/ua Договір №344/15 про спільну  науково- навчальну та практичну діяльність  між  Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря  Сікорського»  та Комунальним закладом Київської Обласної  Ради « Київська обласна клінічна лікарня»
8. ТОВ «Без обмежень» Співпрацю кафедри біобезпеки та здоров’я людини з ТОВ «Без обмежень» зосереджено на питаннях покращення надання протезно-ортопедичних послуг в Україні. Центр протезування, ортезування та реабілітації «Без обмежень» належить до групи компаній Наґендера Парашара де починаючи з 2015 року, було налагоджено власне виробництво та постачання вітчизняних комплектуючих для виготовлення протезів. Під час практичних занять та клінічної практики в центрі студенти кафедри опановують первинні навички ортезування та протезування, розробляють та втілюють в життя програми адаптації хворих до індивідуальних сучасних протезів та ортезів, чим підвищують якість надання медичних послуг та якість життя пацієнтів. Компанія ТОВ «Без обмежень» постійно та динамічно розвивається, удосконалюється та підвищує рівень надання протезно-ортопедичних послуг в Україні. В Центрі здійснюється безкоштовне забезпечення протезами, ортезами та допоміжними засобами для особистого догляду та захисту пільгових категорій населення відповідно до постанови КМУ від 05.04.2012 № 321. https://www.bez-obmezhen.com.ua/ Договір №350/18 про науково-технічне та навчальне співробітництво між ТОВ «Без обмежень»  та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
9. Центральна стоматологічна поліклініка Міністерства оборони України Співпрацю кафедри біобезпеки та здоров’я людини з Центральною стоматологічною поліклінікою Міністерства оборони України зосереджено на питаннях організації та практичного впровадження процесу ефективної реабілітації стоматологічних пацієнтів після хірургічного та консервативного лікування зубів та порожнини рота. У поліклініці функціонують добре обладнані діагностичні і лікувальні кабінети,  фізіотерапевтичний кабінет, подібного до якого нині немає в жодній стоматологічній установі столиці. Під час практичних занять і клінічної практики студенти кафедри опановують методики використання преформованих фізичних факторів в стоматології: використання низького тиску з лікувальною метою – вакуум-масажу,  гідротерапії для подразнення рецепторного апарату та капілярної сітки порожнини роту, електрофорезу апаратами «ЕЛФОР–ПРОФ». В  лікувальному процесі застосовуються матеріали і технології, які відповідають світовим стандартам.  У клініці створена спеціальна комп’ютерна програма, яка передбачає аналіз  застосування  різних видів матеріалів і інструментів, яких в сучасній стоматології використовується понад 13 000 видів. Центральна стоматологічна поліклініка МО України є бюджетним, лікувально-профілактичним закладом Збройних Сил України, який призначений для надання амбулаторної спеціалізованої стоматологічної допомоги військовослужбовцям, пенсіонерам Міністерства оборони та особам, які законодавчо мають право на лікування у закладах охорони здоров’я Збройних Сил України, та забезпечення системи організаційних, лікувально-профілактичних, реабілітаційних заходів   спрямованих на зниження стоматологічної захворюваності, збереження та зміцнення здоров’я військовослужбовців, підвищення якості та ефективності медичної допомоги. Поліклініка підпорядкована Військово-медичному департаменту Міністерства оборони України. http://csp-moy.com/ Договір №Н/3300/07співпрацю  між Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»  та Центральною стоматологічною поліклінікою Міністерства оборони України
10. Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Солом’янського району міста Києва Співпрацю кафедри біобезпеки та здоров’я людини з   Центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Солом’янського району міста Києва зосереджено на питаннях надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних та інформаційних послуг дітям та молоді з функціональними обмеженнями та членам їх сімей. Під час практичних занять і клінічної практики студенти кафедри опановують наступні навички: розроблення та практичне виконання реабілітаційних програм; організація надання різних видів соціальних послуг; залучення батьків до співпраці в процесі реабілітації, надання їм методичних порад; організація та проведення заходів, спрямованих на успішну реабілітаціє та інтеграцію у суспільство дітей та молоді з функціональними обмеженнями; https://solom.kyivcity.gov.ua/ Договір № Н/3400/08 про співпрацю  між Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»  та  Центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Солом’янського району міста Києва
11. Державна установа «Інститут  травматології та ортопедії НАМН України» Співпраця кафедри біобезпеки та здоров’я людини з Державною установою «Інститут  травматології та ортопедії НАМН України» зосереджена на питаннях комплексної реабілітації хворих із травмами і захворюваннями опорно-рухового апарату. Практичні заняття і клінічна практика проходять  на базі відділення реабілітації, яке спеціалізується на консервативному лікуванні ортопедичних захворювань та надає повний комплекс фізичної реабілітації (фізіотерапія, механотерапія, ЛФК) після хірургічного лікування ортопедо-травматологічної патології. На базі відділення працює центр лікування болю в якому успішно проводяться різноманітні мінімально інвазивні маніпуляції (епідуральні стероїдні ін’єкції, радіочастотна нейроабляція хребта та суглобів. Студенти кафедри опановують практичні навички фізичної реабілітації після ендопротезування кульшового та колінного суглобів; фізичної реабілітацїї після МОС; приймають участь в розробці контрактур; в реабілітації після артроскопічних втручань на суглобах; в консервативному лікуванні ортопедичної патології суглобів; знайомляться з методом ударно-хвильової терапії; https://ito.gov.ua/ Договір №349/15 про наукове співробітництво, патрнерство та  обмін між Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» та Державною установою «Інститут  травматології та ортопедії НАМН України»
12.  ДЗ «Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення МОЗ України»  Співпраця кафедри біобезпеки та здоров’я людини з ДЗ «Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» МОЗ України  зосереджена на питаннях реабілітації дітей від 1-го до 18-ти років та дорослих, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Під час практичних занять і клінічної практики студенти кафедри знайомляться з особливостями побудови індивідуальних програм реабілітації тематичних хворих із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, вегетативними дисфункціями, дітей, що часто та тривало хворіють, пацієнтів із захворювання дихальних шляхів. http://dzusdrzn.ucoz.ua/ Договір № 308/15 про спільну науково-навчальну та практичну діяльність ДЗ «Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення МОЗ України» та Факультетом біомедичної інженерії Національного технічного університету України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
13. ТОВ «Реабіліті» Співпраця кафедри біобезпеки та здоров’я людини з ТОВ «Реабіліті» зосереджена на відновленні функцій опорно-рухового апарату методами фізичної терапії. Медичний центр ТОВ «Реабіліті» спеціалізується на усуненні болю в спині та суглобах, відновленні функції опорно-рухового апарату після травм, операцій. На практичних заняттях, які проводяться на базі медичного центру,  студенти опановують методики діагностики порушень опорно-рухового апарату, кінезіотейпінгу, кінезіотерапії, міостимуляції, лікувального масажу, використання ударно-хвильової терапії. Знайомляться з Протоколами відновного лікування та реабілітації після травм опорно-рухового апарату та операцій, відновлення неврологічних хворих та інших. Особливу увагу приділяють контролю за динамікою відновлення пацієнта; https://etc-clinic.com/ Договір №D/0002.01|3400.02/448|2021 про співпрацю  між Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» та  ТОВ «Реабіліті»
14. ТОВ «Центр ортопедичної реабілітації «Майстерня Руху» Співпраця кафедри біобезпеки та здоров’я людини з центром активної реабілітації ТОВ «Центр ортопедичної реабілітації «Майстерня Руху», що впроваджує в Україні принципово новий підхід до відновлення здоров’я пацієнтів зосереджено на ранній активній реабілітації як елементі комплексного ортопедичного лікування. При навчанні на базі центру студенти кафедри отримують знання щодо організації комплексної індивідуальної реабілітації після травм опорно-рухового апарату та операцій, а також при болях та деформаціях у суглобах та хребті, яка  передбачає застосування протягом одного сеансу різних методів лікування та відновлення, відповідно до призначення лікаря та стану пацієнта. На практичних заняттях в центрі студенти опановують основи  кінезіотерапії, мануальні техніки, методики використання преформованих фізичних чинників (електростимуляція м’язів, магнітотерапія, магнітолазерна терапія, електрофорез тощо), основи тракційної терапії хребта та суглобів, механотерапію на спеціальних тренажерах та апаратах, тейпування. Відповідно до вимог МОЗ України, комплексна реабілітація у «Майстерні Руху» відбувається за локальними протоколами, що базуються на сучасній міжнародній практиці. https://maisternyaruhu.com.ua/ Договір №D/0002.01|3400.02/172/|2021 про співпрацю  між Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» та ТОВ «Центр ортопедичної реабілітації «Майстерня Руху »
15. Оздоровчий центр кінезітерапії «Здоровий Рух» Співпраця кафедри біобезпеки та здоров’я людини з Оздоровчим центром кінезітерапії «Здоровий Рух» зосереджена на питаннях відновлення хворих із захворюваннями та травмами  опорно-рухового апарату, після операцій на менісках і хрестоподібних зв’язках. Під час занять в центрі студенти кафедри опановують методики професійного реабілітаційного експрес-огляду, кінезіотейпування проблемних зон, навички складання індивідуальної програми реабілітації та контролю її ефективності в динаміці. Також  студенти отримують навички консультування хворих на різних етапах реабілітації та надання пацієнтам рекомендацій щодо профілактики повторних загострень захворювання. https://zdorovy-ruh.com.ua/ Договір №О/3400/1 про співпрацю  між Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»  та  Оздоровчим центром кінезітерапії «Здоровий Рух»
16. Державна установа “Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології  та Кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України” https://cardio.org.ua/ Співпраця кафедри біобезпеки та здоров’я людини з “Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології  та Кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України” зосереджена на питаннях відновлення хворих із захворюваннями серцево-судинної системи та після операцій. Маємо можливість користуватись науково-дослідними матеріалами Центру https://cardio.org.ua/materiali-dlya-faxivciv/ Під час занять в центрі студенти кафедри опановують методики професійного реабілітаційного експрес-огляду,  навички складання індивідуальних програм реабілітації та контролю її ефективності в динаміці та вивчають вроджені вади серця і магістральних судин у дорослих, з комплексною оцінкою ступеня тяжкості і клінічного функціонального статусу в дорослих із природженими аномаліями серця, Навчаються проводити тести номенклатурою діагнозів, кардіологічних та кардіохірургічних втручань,  та післяопераційною реабілітацєю дорослих з вродженими вадами серця, знайомляться з фізіологічним навантаженням у пацієнтів із вродженими вадами серця, оцінюють функціональний стан та якості життя дорослих із природженими вадами серця. Вивчають методи реабілітації та фізичної терапії серцево-судинної  системи. Договір № Д/0001.01/3400.02/153/2021 від 07.04.2021р про співпрацю  між Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»  та  Державна установа “Науково-практичним медичним центром  дитячої кардіології  та Кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України”
17. Національна дитяча спеціалізована лікарня  “Охмадит” МОЗ України https://ohmatdyt.com.ua/
Співпраця кафедри біобезпеки та здоров’я людини з Національна дитяча спеціалізована лікарня  “Охмадит” МОЗ України зосереджена на питаннях реабілітації дітей.
Співпрацюємо з Вiддiленням відновлювального лікування, яке є одним iз пiдроздiлiв Національної дитячої спеціалізованої лiкарнi “Охматдит”. Основним завданням його с надання профілактичної, лікувальної та реабілітаційної допомоги дітям, які знаходяться на стаціонарному лікуванні.
Вiддiлення оснащене сучасною фізіотерапевтичною апаратурою, більшість з якої іноземного виробництва. У вiддiленнi застосовуються такі види фізіотерапевтичного лікування,як: ультразвукова терапія, магнітотерапія, лазерна та магнiтолазерна терапії, парафіно-озокеритолiкування, інгаляційна терапія, рефлексотерапія (голковколювання та лазеропунктура) та всі види електролікування (електростимуляція, СМТ-терапія, діадінамотерапія, ультратонтерапiя, iнтерференцтерапiя та iншi), масаж та лікувальна фізкультура. Лікування максимально наближене до пацієнта: воно може надаватись як в кабінетах, так i палатах неврологічного вiддiлення; гнійній хірургії; торакоабдомінальній хірургії; вiддiленнi молодшого дитинства; вiддiленнi ортопедії та травматології.
Договір № Д/0001.01/0105.01/88/2023 від 24.03.2023р про співпрацю  між Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»  та  Державна установа “Науково-практичним медичним центром  дитячої кардіології  та Кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України” 

18. Київська обласна клінічна лікарня №2. На базі лікарні створений і успішно працює інноваційний реабілітаційний центр національної мережі RECOVERY, в якому комплексна стаціонарна реабілітація військових надається за Програмою медичних гарантій НСЗУ. Співпрацю кафедри біобезпеки і здоров’я людини з Київською обласною клінічною лікарнею №2 зосереджено на питаннях фізичної та психологічної реабілітації захисників та реалізації проектів реабілітації та реінтеграції ветеранів враховуючи досвід ізраїльської організації Brothers for Life. Під час проведення практичних занять та практики студенти, майбутні фізичні терапевти, отримують досвід роботи роботи в складі команди фахівців на сучасному реабілітаційному обладнанні у відділенні, облаштованого за найвищими стандартами безбар’єрності з урахуванням принципу інклюзивності. Студенти кафедри мають можливість працювати в залах фізичної реабілітації, кабінетах апаратної фізіотерапії, масажних кабінетах та кабінетах ерготерапії. Також майбутні фізичні терапевти набувають навичок роботи з маломобільними пацієнтами в палатах, які обладнані багатофункціональними ліжками з електроприводом і відповідними меблями для їх комфортного перебування. Крім того, для проведення паралельних тренувань із відновлення навичок ходи для людей із неврологічними та ортопедичними порушеннями в коридорі встановлено додатковий стельовий рейковий підйомник. Під час практичних занять та клінічної практики в центрі, студенти кафедри біобезпеки і здоров’я людини, майбутні фахівці з фізичної терапії та ерготерапії, приймають участь в усіх освітніх та наукових заходах, які там проводяться тому що освітня компонента є одним із пріоритетів національної мережі реабілітаційних центрів RECOVERY.


19. Ірпінський військовий шпиталь є визнаним закладом у галузі охорони здоров’я та гарантує надання якісної медичної допомоги воїнам, ветеранам війни, особам, які брали участь у бойових діях, а також всім, хто потребує невідкладної та професійної медичної допомоги. Співпрацю кафедри біобезпеки і здоров’я людини з  Ірпінським військовим шпиталем зосереджено на питаннях підвищення ефективності освітнього процесу та наукових досліджень, на сприянні використанню якісних реабілітаційних послуг випускниками КПІ імені Ігоря Сікорського, які спеціалізуються у фізичній терапії та ерготерапії. На даний час Ірпінський військовий шпиталь функціонує як військово-медичний клінічний лікувально-реабілітаційний центр, який має 10 стаціонарних відділень, а також унікальне відділення реабілітації пацієнтів з ампутованими кінцівками. У шпиталі використовуються передові технології та методи лікування, які дозволяють швидко та ефективно діагностувати та лікувати різноманітні травми та захворювання військових. Під час практичних занять і проходження клінічної практики на базі шпиталю, студенти кафедри опановують практичні навички роботи в складі мультидисциплінарної команди, методики комплексної реабілітації пацієнтів-військових із наслідками травм, поранень і захворювань центральної нервової системи, використовуючи широкий спектр медичних послуг, включаючи діагностику, реабілітацію та індивідуальні реабілітаційні програми засновані на принципах доказової медицини. При цьому, алгоритм дій майбутніх фізичних терапевтів відповідає вимогам спеціальності «Фізична та реабілітаційна медицина», яка застосовується у країнах Європейського Союзу та США. В арсеналі фізичних терапевтів є різноманітні реабілітаційні комплекси, баланс-тренажери, призначені для пацієнтів із черепно-мозковими травмами. При цьому особливу увагу звертають на психологічні аспекти взаємодії реабілітологів із військовиками та членами їхніх родин — аби впевнитися, що час, проведений у реабілітаційному центрі, корисний не лише фізично, а й психологічно. 


20. Центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю Дарницького району м. Києва. Співпрацю кафедри біобезпеки і здоров’я людини з  центром комплексної реабілітації осіб з інвалідністю Дарницького району м. Києва зосереджено на ознайомленні студентів кафедри біобезпеки і здоров’я людини, майбутніх фізичних терапевтів та ерготерапевтів, з організацією та впровадженням в практику комплексу заходів/послуг із ранньої, соціальної, психологічної, фізичної, медичної, психолого-педагогічної, фізкультурно-спортивної і трудової реабілітації відповідно до потреб дітей та осіб з інвалідністю в м. Києві. Під час практичних занять і клінічної практики студенти кафедри опановують наступні навички: розроблення та практичне виконання реабілітаційних програм; організація надання різних видів соціальних послуг; залучення батьків до співпраці в процесі реабілітації, надання їм методичних порад; організація та проведення заходів, спрямованих на успішну реабілітацію та інтеграцію у суспільство дітей та молоді з функціональними обмеженнями. Відповідно до сучасних вимог до кожного пацієнта застосовується винятково індивідуальний підхід згідно з рекомендаціями доказової медицини. Для повноцінного одужання різних контингентів хворих та їх соціально-психологічної адаптації до нових умов життя після різних захворювань і травм, необхідне проведення комплексу реабілітаційних заходів, дотримання певного алгоритму надання послуг фізичних терапевтів та ерготерапевтів, який студенти кафедри опановують на базі реабілітаційного центру, використовуючи практичні методики комплексного відновлення пацієнтів з різними захворюваннями в складі мультидисциплінарної команди фахівців.