Компоненти
освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти/роботи, практики, кваліфікаційна
робота)

Викладач

НОРМАТИВНІ освітні компоненти

Цикл загальної підготовки

Інтелектуальна власність та патентознавство

проф. Худецький І.Ю. 

Основи сталого розвитку
фізичної терапії, ерготерапії                  

 

Практичний курс іншомовного ділового спілкування

ст.викладач

Компанець Н.М.

Інноваційний менеджмент у фізичній терапії, ерготерапії          

доц.

Антонова-Рафі Ю.В. 

Цикл професійної підготовки

Технології побудови
індивідуальних програм фізичної терапії           

 

Курсова робота з технологій побудови
індивідуальних програм фізичної терапії

 

Теорія та практика ерготерапії 

проф. Сичов С.О. 

Фізична терапія при ендопротезуванні органів та суглобів                        

доц. Юденко О.В.

Технології побудови індивідуальних програм фізичної терапії при політравмі     

доц. Юденко О.В.  

Педагогічна майстерність у фізичній терапії, ерготерапії 

проф. Сичов С.О.  

Преформовані фактори в технологіях побудови індивідуальних програм фізичної терапії      

проф. Худецький І.Ю. 

Алгоритми побудови індивідуальних програм фізичної терапії при хронічному неспецифічному больовому синдромі  

ст. викладач Цанько І.І.

Дослідницький (науковий) компонент

Наукова робота за темою магістерської дисертації                              

проф. Худецький І.Ю. 

КЛІНІЧНА ПРАКТИКА З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ

доц. Антонова-Рафі Ю.В. 

Виконання магістерської дисертації                                             

 

ВИБІРКОВІ освітні компоненти

Цикл професійної підготовки
(Вибіркові освітні компоненти з факультетського/кафедрального Каталогів)

Фізична терапія в комбустіології

проф. Худецький І.Ю. 

Біомеханіка ходьби у технологіях фізичної терапії, ерготерапії

доц. Антонова-Рафі Ю.В.  

Технології побудови  індивідуальних програм фізичної реабілітації в онкології

проф. Куріло С. М.

Технології побудови  індивідуальних програм фізичної реабілітації  в неврології

проф. Глоба О.П.  

Технології побудови  індивідуальних програм фізичної реабілітації в пульмонології

доц. Шаповалова В.В.