Умови прийому для здобуття вищої освіти 2022 року

Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році

Інформаційні матеріали приймальної комісії

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського
Основні положення, етапи вступної кампанії, перелік документів, всі правові елементи, які пов’язані із твоїми можливостями для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2022 році.

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2022 році

Додатки до правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2022 році:

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2022 році

Положення про випускників системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського, які досягли особливих успіхів у навчанні

Перелік конкурсних пропозицій для вступу на бакалаврат результатами НМТ або сертифікатами ЗНО КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2022 році

Перелік конкурсних пропозицій для вступу до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2022 році

Перелік конкурсних пропозицій для вступу на бакалаврат за дипломом молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2022 році
Вартість навчання у 2022/2023 навчальному році

Умови прийому до закладів вищої освіти

Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році

Додаток 2 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році – Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 4 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році – творчих конкурсів для вступу на відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції, вагових коефіцієнтів оцінок з предметів національного мультипредметного тесту

Перелік захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО – спільний наказ МОЗ/МОН України

Порядок прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення

Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

Перелік необхідних документів (https://pk.kpi.ua/zayava-docs/)

Подання оригіналів документів (https://pk.kpi.ua/originals/)

З іншими важливими документами, що стосуються вступу до КПІ ім. Ігоря сікорського можна знайти на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://pk.kpi.ua/official-documents/)