Теми магістерських дисертацій (2019р.)

№з/п Прізвище, ім’я, по батькові студента Тема магістерської дисертації Тема магістерської дисертації (англійською)
1 2 3 4
227 «Фізична терапія, ерготерапія»
(код і назва спеціальності)
Навчальна група ___БР-81мп_________

(шифр)

1 Виноград Максим Володимирович Програма фізичної терапії для корекції жирових відкладень у жінок 25-40 років за домогою апаратного масажу LPG Physical Therapy Program for Fat Deposits Correction for Women of 25-40 Years Old with LPG Hardware Massage
2 Ковпашко Дарина Петрівна Превентивна фізична реабілітація пошкоджень верхньої кінцівки в боксі засобами фітнесу Preventive physical rehabilitation of upper limb injuries in boxing by fitness means
3 Кондаурова Ольга Вікторівна Фізична терапія дітей з ДЦП, що самостійно не пересуваються Physical therapy of children with cerebral palsy who do not move independently
4 Лісніченко Євгеній Анатолійович Превентивна фізична терапія при пошкодженнях передніх схрещених зв’язок у спортсменів силових видів єдиноборств Preventive Physical Therapy for anterior cruciate ligaments damage in Combat Athletes
5 Лісова Оксана Ігорівна Фізична реабілітація з використанням лікувальної фізичної культури для дітей віком 8-12 років зі сколіозом І ступеня Physical rehabilitation using curative physical education for children aged 8-12 years with grade 1 scoliosis
6 Максименко Владислав Володимирович Фізична терапія осіб старечого віку при ендопротезуванні кульшового суглоба Physical therapy of elderly people with hip joint replacement
7 Христюк Аліна Юріївна Фізична терапія при іммобілізаційній розгинальній контрактурі променево-зап’ясткового суглоба Physical therapy for immobilization of the wrist joint extensor contracture
8 Черемський Євген Олексійович Фізична реабілітація осіб з парезом верхньої кінцівки із зстосуванням засобів кульової стрільби Physical rehabilitation of people with upper extremity paresis with the use of shooting sport means
9 Шафалюк Яна Євгеніївна Превентивна фізична реабілітація з використанням засобів фітнесу пошкоджень плечового суглобу у спортсменів практичної стрільби Preventive physical rehabilitation with use of fitness equipment for shoulder joint injuries in practical shooting  athletes
10 Швець Людмила Петрівна Фізична терапія після оперативного лікування котрактури Дюпюїтрена Physical therapy after operative treatment of Dupuytren’s contracture
Навчальна група ___БР-82мп_________

(шифр)

1 Ашрафутдінова Валерія Альбертівна Відновлення рухливості суглобів у спортсменів після травм опорно-рухового апарату засобами фітнесу і фізичної терапії Recovery of joint mobility in athletes after musculoskeletal system injuries by fitness means and physical therapy
2 Бадун Тетяна Олександрівна Особливості фізичної терапії та ерготерапії при спастичній диплегії Features of physical therapy and ergotherapy in spastic diplegia
3 Брюховських Іван Миколайович Фізична реабілітація людей другого зрілого віку з нестабільністю поперекового відділу хребта Physical Rehabilitation of Second Mature People with Instability of the Lumbar Spine
4 Гришин Іван Леонідович

 

Фізична реабілітація при міофасціальних болях поперекового відділу хребта у пацієнтів другого зрілого віку Physical Rehabilitation for Myofascial Lumbar Spine Pain in Second Mature Patients
5 Кривов’яз Катерина Олександрівна Розробка програми для корекції комбінованої плоскостопості у дітей молодшого шкільного віку Development of a program for combined flatfoot correction in children of school age
6 Крихтін Ігор Олегович Фізична реабілітація при порушенні постави у дітей молодшого шкільного віку Physical rehabilitation in postural disorders in young children
7 Лук’яненко Тетяна Сергіївна Фізична реабілітація під час вагітності та в ранній післяпологовий період віком 30-40 років з патологічними пологами Physical rehabilitation during pregnancy and in the early postpartum period of 30-40 years with pathological delivery
8 Надольна Лариса Павлівна

 

Відновлення сенсорно-кінестетичного сприйняття та вестибулярної стійкості як  засіб комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей з ДЦП Restoration of sensory-kinesthetic perception and vestibular stability as the means of communicative-speech development of children with cerebral palsy
9 Ождар Єгор Мухаммедович Фізична реабілітація після стентування коронарних артерій у хворих на ішемічну хворобу серця Physical rehabilitation after coronary artery stenting in patients with ischemic heart disease
10 Припутень Анжела Миколаївна Фізична терапія жінок з цервікалгіями Physical therapy of women with cervical disease
11 Селезньова Аліна Ігорівна Фізична реабілітація постравматичної невропатії променевого нерва Physical rehabilitation of post-traumatic radial nerve neuropathy
12 Сухолітко Наталія Олексіївна Фізична терапія осіб похилого віку після остеосинтезу шийки стегна за допомогою гама-цвяха Physical therapy of the elderly after femoral neck osteosynthesis by means of gamma nail

 

Теми дипломних робіт бакалаврів

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові студента Назва дипломної роботи (дипломного проекту) Посада, вчені ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника ДР
1 2 3 4
6.010203  «Здоров’я людини»
  (код і назва напряму підготовки або спеціальності)  
Навчальна група БР-41

                                               (шифр)

1 Виноград Максим Володимирович Превентивна фізична реабілітація пошкоджень великих м’язів грудей у пауерліфтингу Проф., д.т.н., проф. Попадюха Ю.А.
2 Власенко Катерина Олександрівна Фізична реабілітація вагітних при гестаційному діабеті Доц., к.н.фіз.вих., доц.

Копочинська Ю.В.

3 Гришин Іван Леонідович Превентивна фізична реабілітація пошкоджень надп`ятково-гомілкового суглоба у триатлоні Проф., д.т.н., проф. Попадюха Ю.А.
4 Захарчук Олександр Олексійович Превентивна фізична реабілітація пошкоджень ліктьового суглоба у змішаних силових єдиноборствах Проф., д.т.н., проф. Попадюха Ю.А.
5 Ковпашко Дарина Петрівна Превентивна фізична реабілітація пошкоджень великих суглобів верхньої кінцівки у жіночому боксі Проф., д.т.н., проф. Попадюха Ю.А.
6 Крихтін Ігор Олегович Фізична реабілітація при сечокам’яній хворобі

 

Доц., к.п.н., доц.Бочкова Н.Л.
7 Кричковський Владислав Вячеславович Особливості фізичної реабілітації хворих на бронхіальну астму ускладнену гіпертонічною хворобою Ст.викладач Латенко С.Б.
8 Лісніченко Євгеній Анатолійович Превентивна фізична реабілітація пошкоджень ахіллового сухожилля у футболістів Проф., д.т.н., проф. Попадюха Ю.А.
9 Лісова Оксана Ігорівна Особливості фізичної реабілітації осіб зрілого віку з ожирінням різного ступеня Ст.викладач Латенко С.Б.
10 Мар’янська Анастасія Володимирівна Фізична реабілітація при протрузіях міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта у акробатів Викладач Ярчук Н.П.
11 Ождар Єгор Мухаммедович Комплексна програма профілактики кіфоза у дітей старшого шкільного віку, які займаються баскетболом з додаванням кінезотейпування Викладач Пономарьова Е.Е.
12 Олійник Станіслав Сергійович Фізична реабілітація жінок з артеріальною гіпертензією 1-2 ступеня методами йога-терапії Викладач Ярчук Н.П.
13 Пазюк Іван Миколайович Фізична реабілітація після оперативного лікування перелому надколінника Доц., к.н.фіз.вих., доц.Глиняна О.О.
14 Троянський Олександр Юрійович Використання методів Аюрведи в комплексній реабілітації хворих з невротичними розладами Ст.викладач Латенко С.Б.
15 Фіонік Олексій Сергійович Превентивна фізична реабілітація масажиста Ст.викладач Маріц Н.О.
16 Христюк Аліна Юріївна Превентивна фізична реабілітація пошкоджень поперекового відділу хребта у жіночому волейболі Проф., д.т.н., проф. Попадюха Ю.А.
 

Навчальна група БР-42

                                               (шифр)

1 Бабій Олександр Вікторович Фізична реабілітація при травмах шийного відділу хребта Ст.викладач Маріц Н.О.
2 Березовська Олена Олександрівна Фізична реабілітація після пологів жінок другого періоду зрілого віку Ст.викладач Шалда С.В.
3 Беспала Аліна Ігорівна Фізична реабілітація при остеосинтезі стегнової кістки Доц., к.н.фіз.вих., доц. Глиняна О.О.
4 Бойко Олексій Олександрович Відновлення рухових можливостей осіб в процесі реабілітації після переломів хребта Проф., д.п.н., проф. Вихляєв Ю.М.
5 Васильєв Іван Олександрович Іпотерапія як засіб фізичної реабілітації дітей із захворюванням Літтла Доц., к.н.фіз.вих., доц.

Копочинська Ю.В.

6 Звєрєва Юлія Андріївна Психолого-фізична підготовка вагітних до пологів засобами фізичної реабілітації Викладач Ярчук Н.П.
7 Іванов Степан Геннадійович Особливості фізичної реабілітації у осіб похилого віку (60років і старше) з захворюваннями серцево-судинної системи Проф., д.м.н., доц. Діденко Л.В.
8 Кириленко Ярослав Сергійович Фізична реабілітація при переломі шийки стегна

 

Доц., к.м.н., доц. Мироненко В.І.
9 Клімковецька Крістіна Ігорівна Програма фізичної реабілітації при термічних опіках ІІ ступеня Ст.викладач Шалда С.В.
10 Лобас Вадим Олександрович Особливості фізичної реабілітації при кривошиї у дітей та підлітків Проф., д.м.н., доц. Діденко Л.В.
11 Мартинов Вадим Костянтинович Застосування методики кінезіотейпування при міжхребцевій грижі шийного відділу хребта Ст.викладач Маріц Н.О.
12 Неймарк Владислав Едуардович Фізична реабілітація при цукровому діабеті 1 типу Доц., к.п.н., доц. Бочкова Н.Л.
13 Петрович Максим Ігорович Застосування гідрокінезіотерапевтичних засобів для профілактики сколіозу у дітей молодшого шкільного віку (1-4 клас) Проф., д.п.н., доц. Сичов С.О.
14 Савенко Павло Романович Фізична реабілітація при розривах схрещених зв’язок Доц., к.м.н., доц. Мироненко В.І.
15 Станішевський Олег Степанович Комплексна фізична реабілітація хворих на подагру Доц., к.п.н., доц. Бочкова Н.Л.
16 Токар Юлія Миколаївна Фізична реабілітація при люмбалгії за допомогою тренажера «Кипарис» Викладач Ярчук Н.П.
17 Фещук Карина Сергіївна Фізична реабілітація в пізній післяопераційний період після трансплантації серця Доц., к.м.н., с.н.с. Шаповалова В.В.