Про кафедру 2022

Про нас на факультеті БМІ:
https://www.youtube.com/watch?v=z0dfCns-RjE
https://www.youtube.com/watch?v=-uuebaGSAOY

 Фізична терапія, ерготерапія (Фізична реабілітація, Physical therapy) — це вид лікування, під час якого застосовують фізичні вправи та природні чинники для відновлення здоров’я, втрачених функцій, фізичного стану та працездатності пацієнтів. Ерготерапія спрямована на пристосування до повсякденного життя, відновлення й підтримки необхідних побутових навичок самообслуговування, дій спрямованих на соціалізацію та розвиток пацієнта.

Фізичну терапію використовують, як самостійний спосіб лікування та в комплексі з іншими методами лікування захворювання. А також з метою профілактики ускладнень і рецидивів захворювання.

Фізичний терапевт в команді з лікарями проводить аналіз захворювання, функціонального стану та рухової активності пацієнта, обговорює план фізичної терапії та складає індивідуальну програму відновлення.

Цілями фізичної терапії є: відновлення амплітуди рухів, зміцнення м’язів, підвищення витривалості організму, покращення координації рухів зменшення або усунення больових відчуттів, відновлення нормального функціонального стану окремих органів і систем та організму в цілому.

Фізичний терапевти обстежують пацієнтів з метою виявлення порушень рухових функцій та визначають можливість їх відновлення, розробляють і виконують індивідуальний план фізичної терапії у співпраці з іншими спеціалістами (лікарями, членами родини, соціальними працівниками, психологами) та пацієнтом.

Фізична терапія складається з спеціальних, індивідуально розроблених фізичних вправ та занять з використанням цілого арсеналу технічних засобів. Фізичний терапевт також може використовувати мануальну терапію, масаж та фізіопроцедури (тепло, холод, електротерапія). Важливою складовою фізичної терапії є навчання пацієнта виконанню певних лікувальних вправ, процедур,  навичок самообслуговування та догляду за власним тілом.

Пацієнтами фізичних терапевтів є хворі з травмами і деформаціями опорно-рухового апарату, серцево-судинними, неврологічними і психічними захворюваннями; набутими та вродженими дефектами; після хірургічних втручань; інфекційними і хронічними захворюваннями; ті особи, які потребують поступової адаптації до фізичних і психічних навантажень професійного та побутового характеру; розвитку навичок   самообслуговування, вироблення постійної компенсації при незворотніх змінах.

У випадках інвалідизації пацієнта фахівець з фізичної терапії, ерготерапії допомагає хворому виробити нові рухи і компенсаторні навички, навчає його користуватись протезами та іншими технічними пристроями, апаратами, тренує пацієнта виконувати цілісні рухи.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра фізичної терапії, ерготерапії приймаються особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з сестринської справи.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів):

  • Українська мова та література – не менше 100 балів
  • Біологія або Хімія– не менше 125 балів за умови, що Фізика або Математика – не менше 100 балів
  • Фізика або Математика – не менше 125 балів за умови, що Біологія або Хімія– не менше 100 балів

Для випускників медичних коледжів зі спеціальностей 5.12010101, 5.12010102, 5.12010103, 5.12010105, 5.12010108 на 1 курс освітньо-наукової програми прискореної підготовки бакалавра  – фахове випробування: анатомія, фізіологія.

Термін навчання:

4 роки – з отриманням освітньо кваліфікаційного рівня “Бакалавр” (на базі повної середньої освіти);

3 роки – з отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” (на базі освіти молодшого спеціаліста);

1,5-2 роки – з отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр”.

Форми навчання: денна

Щоб оволодіти знаннями, практичними навичками, компетенціями висококваліфікованого спеціаліста в галузі охорони здоров’я за спеціальністю фізична терапія в навчальних планах підготовки фахівця представлено широкий спектр гуманітарних, природничо-наукових та спеціальних дисциплін:

  • анатомія та фізіологія людини;
  • основи медичних знань;
  • біохімія, гігієна;
  • спортивна медицина, спортивна фізіологія тощо.

Професійна і практична підготовка забезпечується освоєнням таких предметів, як: масаж загальний; масаж реабілітаційний; основи фізичної реабілітації; фізіотерапія; технічні та ортопедичні засоби у фізичній реабілітації; оздоровче плавання та гідрокінезотерапія; фізична терапія (ФТ), ерготерапія в травматології та ортопедії;  кінезіотейпування; ФТ у нейрохірургії; ФТ при хірургічних захворюваннях; ФТ при захворюваннях внутрішніх органів; ФТ при захворюваннях нервової системи; ФТ при захворюваннях серцево-судинної системи тощо.

На базі факультету працюють спортивні клуби з багатьох видів спорту, а переважна більшість студентів факультету – членів клубів є майстрами спорту.

Факультет співпрацює з різними лікувальними закладами, реабілітацій-ними центрами, клініками, фітнес-центрами,  установами,  провідними навчальними  закладами  Міністерства освіти і науки України, інститутами і установами НАН України, науково-виробничими і методико-біологічними  Центрами  та підприємствами, використовуючи  новітні вітчизняні та зарубіжні  технології  і  засоби  в  учбовому  процесі підготовки  фахівців.

Диплом магістра з фізичної терапії  надає право випускникам НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» працювати в закладах системи освіти усіх рівнів, реабілітаційних центрах, лікувальних закладах, у сфері спорту, активного відпочинку (рекреація), у фізкультурно-оздоровчих центрах, спортивних таборах, дитячих юнацьких спортивних школах, надавати особисті послуги з фізичної терапії, масажу, керувати підрозділами фізичної терапії та в реабілітаційних центрах, очолювати фітнес-центри та школи “Здоров’я”, SPA-індустрії тощо.

Студенти кафедри біобезпеки і здоров’я людини приймають активну участь у студентських науково – практичних конференціях, конкурсах «Кращий зі спеціальності», брейн-рингах тощо. На кафедрі функціонує науковий студентський гурток.

КАФЕДРА

БІОБЕЗПЕКИ І ЗДОРОВЯ ЛЮДИНИ

22 «Охорона здоров’я»

227 Фізична терапія, ерготерапія

http://bbzl.fbmi.kpi.ua/

Наша адреса:

м Київ, вул. Акад Янгеля, 16/2, 5 пов.

тел. 204-85-74, 050-953-84-03