Політика Університету щодо системи забезпечення якості вищої освіти, її функціонування й інформаційного менеджменту у сфері освітньої діяльності визначається Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Забезпечення якості освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського відбувається на Стратегічному, Тактичному та Оперативному рівнях управління.

Забезпечення якості освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського


Обговорення проєктів освітніх програм: 

Результати опитування студентів бакалаврату ОПП “Фізична терапія, ерготерапія” (Соціо+)

30.12.2022 р.


Результати опитування студентів бакалаврату ОПП “Фізична терапія, ерготерапія” (Соціо+)

30.12.2021 р.


Щорічне опитування стосовно якості освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

21.11.2022р


Результати опитування студентів за 2018-2023 роки (оцінювання викладачів)

10.03.2023о.