Для своєчасної та якісної підготовки до складання Єдиного державного кваліфікаційного іспиту здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227-Фізична терапія, ерготерапія, який відбудеться 06.06.2024 затверджений графік консультацій:

 

На кафедрі біобезпеки і здоров’я людини в освітньо-професійній програмі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія
галузі знань 22 Охорона здоров’я передбачений Практично-орієнтований Комплексний випускний іспит
Офіційні документи
(https://drive.google.com/drive/folders/1gfrFYvidARgyqTXOc4cLLTB-hXwEtCZV?usp=sharing)

Графік проведення засідань екзаменаційної комісії (ЕК):
Графік проведення засідань ЕК за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» щодо приймання комплексного випускного екзамену на здобуття ступеня «бакалавр» студентами IV курсу груп БР-81 та БР-п91 денної форми навчання
(https://docs.google.com/document/d/14F8t0NcKgwTRK_xSv2GtL1mjwIW5ikTY/edit?usp=sharing&ouid=113290646092566988363&rtpof=true&sd=true)

Участь у складанні комплексного випускного екзамену
З метою забезпечення публічності комплексного випускного екзамену, всім бажаючим надається можливість взяти участь у дистанційному захисті за умови їх попередньої реєстрації на платформі Zoom.
Для підключення до дистанційного захисту потрібно виконати наступні дії:
Встановити додаток Zoom з сайту https://zoom.us/download;
Ввести: ідентифікатор конференції: 811 5273 3102 та код доступу: 3372GA;
Для аутентифікації учасника ввести особисте ім’я і прізвище.
Підключитися до конференції Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/81152733102?pwd=amg2ZnM1ZTB6Zm5oZXFFRTN2bjI5QT09
Детальніше:
Програма комплексного випускного екзамену
Процедура комплексного атестаційного екзамену

Положення про порядок проведення Об’єктивного структурованого практичного (кліничного) іспиту (ОСП(К)І) для здобувачів ступеня магістра за освітньо-професійною програмою “Фізична терапія” за спеціальністю 227-Фізична терапія, ерготерапія

Регламент проведення семестрового контролю в дистанційному режимі

https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/downloads/Reglament%20semestr%20control.pdf

РЕГЛАМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТІВ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ТА АТЕСТАЦІЙНИХ ЕКЗАМЕНІВ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/downloads/Reglament%20atestaciia.pdf

Наказ №НОН/341/2022 від 09.12.2022 року “Про проведення заходів семестрового контролю, ліквідації академічної заборгованості та атестації в осінньому семестрі 2022/2023 н.р.

З метою забезпечення якості вищої освіти, належної підготовки здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського та на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 р. №316 «Деякі питання атестації здобувачів ступеня вищої освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» в умовах військового стану».
Другий етап єдиного державного кваліфікаційного іспиту ( інтегрований тестовий іспит КРОК-2 та об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит (ОСП(К)І) для здобувачів ступеня вищої освіти, які випускаються у 2022 році, відміняються, а формою атестації здобувачів ступеня вищої освіти. освіти , які випускаються у 2022 році, є комплексний практично-орієнтований кваліфікаційний іспит, проведення якого в очному та/або дистанційному форматах забезпечує заклад вищої освіти. 
На кафедрі біобезпеки і здоров’я людини для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія,  галузі знань 22 Охорона здоров’я передбачений
комплексний практично-орієнтований кваліфікаційний іспит, запланований на грудень 2022 року
 Участь у складанні комплексного випускного випробування
З метою забезпечення публічності комплексного випускного випробування, всім бажаючим надається можливість взяти участь у дистанційному захисті за умови їх попередньої реєстрації на платформі Zoom.
Для підключення до дистанційного захисту необхідно виконати наступні дії:
Установити додаток Zoom із сайту  / https://zoom.us ;
Введіть: ідентифікатор конференції: 722 1851 0171  та код доступу: jnLK6z
Для аутентифікації учасника введіть особисте ім’я і прізвище.
Приєднатись до конференції Zoom: