Науково-педагогічний персонал кафедри біобезпеки і здоров’я людини складається з 22 особи: 16 викладачів кафедри є штатними співробітниками, 6 осіб з професорсько-викладацького складу працюють за сумісництвом.
На кафедрі працює 4 доктора наук (всі з них  мають звання професора), 4 кандидата наук, що займають посади доцентів, 6 старших викладачів (з них 4 має ступінь кандидата наук, 2 – без наукового ступеню), та 7 асистентів без наукового ступеню. 

Кафедру біобезпеки і здоров’я людини очолює завідувач кафедри д.мед.н., проф. Худецький Ігор Юліанович
Тема дисертації кандидата медичних наук  «Оцінка, прогнозування та відновлення працездатності воєнних спеціалістів, які застосовують КЗІЗ від ЗМУ» за спеціальністю 14.01.24 Лікувальна фізкультура та спортивна медицина, (14.00.12 Лікувальна фізкультура та спортивна медицина, 14.00.51 Відновлювальна медицина), 1990 р.
Старший науковий співробітник за спеціальністю “Нормальна фізіологія”, 1992 р.
Тема дисертації доктора медичних наук «Наукове обґрунтування системи фізіолого-гігієнічного забезпечення радіаційного хімічного та біологічного захисту»  за спеціальністю  20.02.23 «Засоби захисту від зброї масового ураження» медичні науки, 2006 р.
Професор кафедри організації медичного  забезпечення збройних сил,  2013 рік.

Професійна активність викладача Худцький І.Ю.

Професійна активність викладача Сичов С.О.

Професійна активність викладача Антонова-Рафі Ю.В.

Професійна активність викладача Білевич Д.А.

Професійна активність викладача Бочкова Н.Л.

Професійна активність викладача Глоба О.П.

Професійна активність викладача Гришин І.Л.

Професійна активність викладача Данько Д.І.

Професійна активність викладача Інтелегатор Д.О.

Професійна активність викладача Косякова Г.В.

Професійна активність викладача Курило С.М.

Професійна активність викладача Лазарев І.А.

Професійна активність викладача Латенко С.Б.

Професійна активність викладача Мельник Г.В.

Професійна активність викладача Науменко Н.О.

Професійна активність викладача Пеценко Н.І.

Професійна активність викладача Пономарьова Е.Е.

Професійна активність викладача Сніцар Є.В.

Професійна активність викладача Цанько І.І.

Професійна активність викладача Шаповалова В.В.

Професійна активність викладача Юденко О.В.