stopa ansys-model

На кафедрі Біобезпеки і здоров’я людини виконується науково-дослідна робота з удосконалення методів і технологій фізичної терапії різних сегментів опорно-рухового апарату та технічних засобів, що використовуються у цих технологіях, зокрема, методів та засобів, що забезпечують відновлення ушкоджень та деформацій стопи.

Назва НДР: № 0117 U 002933 «Розробка технологій фізичної терапії та технічних засобів її здійснення»
Керівник науково-дослідної роботи: д.м.н., професор І.Ю.Худецький

Оновлена реєстраційна картка НДДКР (до 2027)


У 2020-2021 роках на кафедрі Біобезпеки і здоров’я людини виконувалась науково-дослідна робота в рамках реалізації проекту 2020.01/0464  «РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ З БІОБЕЗПЕКИ ТА БІОЗАХИСТУ» за грантової підтримки Національного фонду досліджень України у межах конкурсу «Наука для безпеки людини і суспільства»

photo5330277662897321077            photo5330277662897321078

Об’єкт дослідження – національна система біобезпеки, управління біозагрозами та біозахисту.

Предмет дослідження – система підготовки фахівців з біобезпеки та біозахисту в рамках спеціальності 163 – Біомедична інженерія для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти та підвищення кваліфікації фахівців з біобезпеки, управління біозагрозами та біозахисту.

Мета роботи – наукове обґрунтування концепції підготовки фахівців з біобезпеки та біозахисту в рамках спеціальності 163 – Біомедична інженерія для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти та підвищення кваліфікації працівників підприємств (установ) різних галузей (у т.ч. оборонної сфери) та військовослужбовців.

Методологія дослідження – формування та дослідження системи біобезпеки та біозахисту; практичні методи роботи, деконтамінації і захист персоналу; формування системи відбору контингенту для підготовки підготовки фахівців з біобезпеки та біозахисту в рамках спеціальності 163 – Біомедична інженерія для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освітита підвищення кваліфікації з біобезпеки та біозахисту; дослідження ефективності засобів індивідуального захисту.

Результати. Проведено аналіз сучасного стану забезпечення біобезпеки в Україні та розроблено концепцію підготовки фахівців з біобезпеки та біозахисту в рамках спеціальності 163 – Біомедична інженерія для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти та концепцію перепідготовки фахівців (підвищення кваліфікації) з питань управління біобезпекою та біозахистом. Розроблено освітньо-професійну програму підготовки фахівців з біобезпеки та біозахисту в рамках спеціальності 163 – Біомедична інженерія для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Розроблено положення та організацію лабораторії моделювання біозагроз та управління біобезпекою. Розроблено положення та організацію лабораторії індикаціїта ідентифікації біозагроз.

Отримані в рамках виконання проєкту результати спільно з результатами отриманими на наступних етапах дозволять  реалізувати навчально-науковий та науково-практичний центр з біобезпеки та біозахисту.

Науковий керівник НДР: завідувач кафедри, д.м.н.,
проф. Ігор ХУДЕЦЬКИЙ

В рамках І Міжнародної науково-практичної конференції “БІОБЕЗПЕКА ТА СУЧАСНІ РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ“ BIOSAFETY AND MODERN REHABILITATION TECHNOLOGIES CONFERENCE FBMI, NTUU “KPI” 2021 (15-16 листопада 2021року) відбулось публічне обговорення  проєкту Освітньо-професійної програми “БІОБЕЗПЕКА ТА БІОЗАХИСТ» “Biosafety and biosecurity» Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 Біомедична інженерія, яка була розміщена для ознайомлення:

ОПП 163 біобезпека варіант 26-09-2021 (2)

Положення про організацію  навчально-наукової лабораторії «Моделювання біозагроз та управління біобезпекою» розміщено за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1EbmQrqrF2Q0A9jKXdgEIm0w_7kEGmniF/view?usp=sharing

Положення про організацію  навчально-наукової лабораторії «Індикації та ідентифікації біозагроз» розміщено за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1978EJoiSoNMxYS7vOnj6J3pufplzKxYr/view?usp=sharing

Концепція підготовки фахівців з біобезпеки та біозахисту в рамках спеціальності 163 – Біомедична інженерія для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти  розміщено за посиланням:

https://drive.google.com/file/d/1qhuDZORMHZxltp3NsZTgUtXs51MI2V1v/view?usp=sharing

Концепція перепідготовки фахівців (підвищення кваліфікації) з питань управління біобезпекою та біозахистом. розміщено за посиланням:

https://drive.google.com/file/d/12qTjvVD1_-cbDykXe4QWyOnxVM6ZzyxZ/view?usp=sharing

Програма підвищення кваліфікації працівників підприємств (установ) різних галузей та військовослужбовців з питань управління біобезпекою та біозахистом: https://drive.google.com/file/d/15FtfCWQVcLVEVVujP49Ynskoi9fgTfNS/view?usp=sharing

Фінальна версія Освітньо-професійної програми “Біобезпека та біозахист”

Навчальний план підготовки магістра за спеціальністю 163 “Біомедична інженерія” за освітньо-професійною програмою “Біобезпека та біозахист”

СИЛАБУСИ НОРМАТИВНИХ ОК ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ВИБІРКОВИХ ПРОФЕСІЙНИХ ОК