Компоненти
освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти/роботи, практики, кваліфікаційна
робота)

Викладач

НОРМАТИВНІ освітні компоненти

Цикл загальної підготовки

Засади усного професійного мовлення (риторика)

 Денисюк С.П.

Історія української культури

 Бузань В.Ю.

Основи здорового способу життя

 

Іноземна мова-1к.
Іноземна мова-2к.

 Бойко І.В.

Основи менеджменту, маркетингу та економіки галузі охорони здоровя

 

Основи охорони праці та біобезпеки у фізичній терапії, ерготерапії

 проф. Сичов С.О.

Філософські основи наукового пізнання

 

Гігієна та основи екології

  ст.викл. Латенко С.Б.

Правове забезпечення професійної діяльності в медицині

 

Іноземна мова професійного спрямування-3к.
Іноземна мова професійного спрямування-4к.

 Бойко І.В.

Сталий розвиток охорони здоров’я

доц. Антонова-Рафі Ю.В.

Комп’ютерна техніка, інформаційні технології та методи математичної статистики у фізичній терапії, ерготерапії

доц. Антонова-Рафі Ю.В.

Цикл
професійної підготовки

Біомеханіка у фізичній терапії

 доц. Антонова-Рафі Ю.В.

Пропедевтика фізичної терапії

  доц. Копочинська Ю.В.

Масаж загальний та самомасаж

 доц. Глиняна О.О.

Масаж реабілітаційний

 доц. Глиняна О.О.

Фізична терапія при терапевтичних та хірургічних захворюваннях органів черевної порожнини

 доц. Глиняна О.О.

Фізична терапія при порушеннях опорно-рухового апарату

 к.м.н. Лазарев І.А.

Курсова робота з фізичної терапії при порушеннях опорно-рухового апарату

 

Фізична терапія при захворюваннях нервової системи

 доц. Глиняна О.О.

Курсова робота з фізичної терапії при захворюваннях нервової системи

 доц. Глиняна О.О.

Фізична терапія при захворюваннях серцево-судинної та дихальної системи

Фізична терапія при захворюваннях серцево-судинної та дихальної системи-2. Фізична терапія при захворюваннях дихальної системи

 доц. Шаповалова В.В. 

Курсова робота з фізичної терапії при захворюваннях серцево-судинної та дихальної систем

 доц. Шаповалова В.В. 

Технічні та ортопедичні засоби у фізичній терапії, ерготерапії

 

Курсова робота з технічних та ортопедичних засобів у фізичній терапії, ерготерапії

 

Функціональна діагностика у фізичній терапії, ерготерапії

 проф. Іващенко С.М.

Спортивна медицина

 доц. Копочинська Ю.В.

Лікувальні преформовані фактори

 

Долікарська медична допомога у невідкладних станах

 доц. Шаповалова В.В.

Патофізіологія та вікові особливості протікання хвороб у фізичній терапії, ерготерапії

 

Оздоровче плавання та гідрокінезотерапія

 доц. Копочинська Ю.В.

Анатомія людини у фізичній терапії-1

Анатомія людини у фізичній терапії-2

 доц. Бочкова Н.Л.

Фізіологія та онтогенез людини у фізичній терапії

 

Біохімія у фізичній терапії

 

Основи медичних знань та загальна теорія здоров’я

 ст.викл. Носач О.В.

Психофізіологія у фізичній терапії

 проф. Іващенко С.М.

Професійна етика та деонтологія

 ст.викл. Латенко С.Б.

Клінічна ознайомча практика за професійним спрямуванням

 

1. Клінічна практика при порушеннях опорно-рухового апарату

 

2. Клінічна практика при захворюваннях серцево-судинної та дихальної
систем

 

3. Клінічна практика при захворюваннях нервової системи

 

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ компоненти

Цикл загальної підготовки

Циклічні види спорту (з легкої атлетики-фітнесу)
Циклічні види спорту (з плавання)

 

Складно-координаційні види спорту (з настільного тенісу)
Складно-координаційні види спорту (спортивна аеробіка)
Складно-координаційні види спорту (зі спортивної гімнастики)
Складно-координаційні види спорту (з тенісу)
Складно-координаційні види спорту (з туризму та скелелазіння)
Складно-координаційні види спорту (з шейпінгу)

 

Силові види спорту (з атлетичної гімнастики)

 

Ігрові види спорту (баскетбол)
Ігрові види спорту (волейбол)

 

Єдиноборства

 

Психологія здоров’я та здорового способу життя

 

Психологія конфлікту

 проф. Ложкін Г.В.

Соціальна психологія

 

Психологія

 

Цикл професійної підготовки  (вибіркові дисципліни)

Освітні компоненти Ф-каталогу (II курс)

Біологія спорту

 ст.викл. Латенко С.Б.

Методи обстеження у фізичній терапії

 проф. Іващенко С.М.

Терапевтичні вправи при порушеннях ОРА

 

Використання фізичних вправ у фізичній терапії

 проф. Сичов С.О.

Фізіологія рухової активності

 доц. Бочкова Н.Л.

Освітні компоненти Ф-каталогу (III курс)

Лікувальний масаж в неонатології та педіатрії

 ст.викл. Пеценко Н.І.

Кінезіологічне тейпування в травматології

  доц. Глиняна О.О.

Основи оздоровчого харчування

 ст.викл. Латенко С.Б.

Освітні компоненти Ф-каталогу (IV курс)

Сучасні СПА-технології

 доц. Копочинська Ю.В.

Фізична терапія в акушерстві та гінекології

  доц. Копочинська Ю.В.

Клінічна психологія

 ст.викл. Науменко Н.О.

Сучасні оздоровчі центри для осіб з обмеженими можливостями

 проф. Сичов С.О.

Фізична терапія у педіатрії

 доц. Шаповалова В.В.

Фізична терапія після перебування в екстремальних умовах

 

Основи оздоровчого харчування

 ст.викл. Латенко С.Б.