ХУДЕЦЬКИЙ

Худецький Ігор Юліанович

Завідувач кафедри Біобезпеки і здоров’я людини. Доктор медичних наук, професор.

Персональна сторінка викладача

В 1982 р. закінчив Військово-медичний факультет при Куйбишевському медичному інституті, спеціальність за дипломом – лікувально-профілактична справа. У 2005 році пройшов спеціалізацію та йому було присвоєно звання лікаря спеціаліста за спеціальністю Лікувальна справа, спеціалізація психофізіологія. У 2006 році пройшов спеціалізацію та йому було присвоєно звання лікаря спеціаліста за спеціальністю Загальна практика-сімейна медицина.

Детальніше


ПОПАДЮХА

Попадюха Юрій Андрійович

Професор, доктор технічних наук

Персональна сторінка викладача

ОСВІТА
1975 – Київський політехнічний інститут зі спеціальності «Автоматика і телемеханіка» – інженер електрик
1982 – Аспірантура КПІ за спеціальністю «Технічна кібернетика»
2006 – Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» зі спеціальності «Фізична реабілітація» – бакалавр з фізичної реабілітації
2008 – Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) зі спеціальності «Фізична реабілітація» – магістр з фізичної реабілітації

ДОСВІД  ПРОФЕСІЙНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Київський політехнічний інститут – 50 років:
1969-1980: технік, старший механік, інженер, завідувач лабораторією, старший інженер, старший науковий співробітник кафедри автоматики і телемеханіки;
1980-2000: старший науковий співробітник, начальник науково-дослідного сектора, заступник директора з наукової роботи, заступник директора з науково-виробничої роботи, заступник директора з науково-організаційної роботи Особливого конструкторського бюро «Шторм» Націо­наль­ного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ»)
2000-2014: завідувач кафедри фізичної реабілітації,  заступник декана з навчальної роботи факультету фізичного виховання та спорту НТУУ «КПІ» (2002-2007), з 2014 і дотепер професор кафедри біобезпеки і здоров’я людини Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2010-2019: професор (за сумісництвом) кафедри фізичної реабілітації (фізичної терапії та ерготерапії) НУФВСУ

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯ
1986 – кандидатська дисертація «Информационно-управляющая биотехническая система» –  спеціальність 05.13.14 «Системы спеціального назначения, обработки информации и управления»,  05.13.09 «Управление в биологических и медицинских системах»
2002 – старший науковий співробітник зі спеціальності «Системи та процеси керування»
2003 – доцент кафедри фізичної реабілітації НТУУ «КПІ»
2009 – докторська дисертація «Інформаційна технологія контролю та управління діяльністю біооб’єктів у підводному середовищі» – спеціальність 05.13.09 «Медична і біологічна інформатика та кібернетика»
2012 – професор кафедри фізичної реабілітації НТУУ «КПІ»

Детальніше


vihljaev

Вихляєв Юрій Миколайович

Професор, доктор педагогічних наук

Персональна сторінка викладача

Працював викладачем з 1970 року, з 1979 доцентом кафедри фізичного виховання НТУУ «КПІ» з 1996 по 2011 рік – завідувачем кафедри, у 2012р-2016р – професор кафедри фізичного виховання, з 2016 – професор кафедри біобезпеки і здоров’я людини. Відповідальний по кафедрі ББЗЛ за науково-дослідну роботу. Очолює науково-дослідну роботу викладачів і аспірантів кафедри, яка проводиться за наступними напрямками:
1. “Розробка технологій фізичної реабілітації та технічних засобів їх здійснення”;
2. “Розробка технологій корекції фізичної підготовленості та працездатності студентів та осіб з обмеженими можливостями”
Вихляєв Ю.М. опублікував понад 175 робіт, з яких одна монографія, три навчально-методичних посібника, біля 60 фахових статей і 40 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

 


СИЧОВ

Сичов Сергій Олександрович

Професор кафедри

Персональна сторінка викладача

Працює в НТУУ «КПІ» з 1986 року та займав посади: голови спортивного клубу; директора спортивного центру; декана факультету фізичного виховання та спорту; завідувача кафедри теорії та методики фізичного виховання. Захистив дисертації на присвоєння наукового ступеня кандидата наук у 2002 році та на присвоєння наукового ступеня доктора наук у 2011 році.

Детальніше


Антонова-Рафи

Антонова-Рафі Юлія Валеріїна

к.т.н, доцент, відповідальна на ФБМІ за працевлаштування

Персональна сторінка викладача

Народилася в м.Києві у сім’ї службовців у 1970г. У 1987 році поступила у Київський національний університет ім. Тараса Шевченка на факультет кібернетики, відділення економічна кібернетика. Уже в університеті писала статті в журнали. У 1992 році закінчила університет і поступила до аспірантури, яку закінчила у 1995. У 1998 захистила дисертацію кандидата технічних наук. Викладала в КНУ ім. Т.Шевченка кібернетику, економіку, АСУ.
З 2007 року працює доцентом на ФБМІ.
Має понад 50 публікацій та 1 монографію.

Навчальна програма і робоча навчальна програма, яка забезпечує навчальний процес


БОЧКОВА

Бочкова Наталія Леонідівна

Доцент кафедри біобезпеки та здоров’я людини факультету біомедичної інженерії. Кандидат педагогічних наук.

Персональна сторінка викладача

Закінчила в 1973 році Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «біологія», присвоєно кваліфікацію «Біолог – фізіолог людини і тварин. Викладач біології і хімії». Працювала в інституті вдосконалення лікарів, кафедра реабілітації, у Київському медичному інституті ім. акад. О.О.Богомольця, кафедра нормальної фізіології, в Київському національному університеті фізичного виховання і спорту, з 1996 року – в НТУУ «КПІ», доцентом кафедри фізичної реабілітації з часу створення кафедри. Тема канд. дисертації – «Диференціація фізичних навантажень в фізкультурно–оздоровчих заняттях стосовно деяких факторів ризику серцево-судинних захворювань». На протязі п’яти (2004-2009рр) років була членом експертної комісії з проведення ліцензійної, акредитаційної експертиз підготовки фахівців зі спеціальності 7.010202 «Фізична реабілітація» Міністерства освіти і науки України.

Детальніше


ГЛИНЯНА

Глиняна Оксана Олександрівна

Доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини, кандидат наук з фізичного виховання і спорту

Персональна сторінка викладача

В 2007 році закінчила з відзнакою Факультет фізичного виховання та спорту НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Фізична реабілітація», після закінчення університету працює сумісником в Київській обласній клінічній лікарні №1 на посаді інструктора ЛФК, де отримала першу вищу категорію. В листопаді 2007 року втупила до аспірантури НТУУ «КПІ» за спеціальністю 24.00.03 «Фізична реабілітація», яку успішно закінчила захистом кандидатської дисертації у 2013 р. в спеціалізованій вченій раді Національного університету фізичного виховання і спорту України (м. Київ), на тему: «Фізична реабілітація людей похилого віку при цементному ендопротезуванні кульшового суглоба». З 2009 року працює на кафедрі фізичної реабілітації НТУУ «КПІ». Загальний стаж наукової та науково – педагогічної діяльності в НТУУ «КПІ» – 10 років. Перелік посад, які займала під час роботи в КПІ: – Міжуніверситетський медико-інженерний факультет (2009 – 2013 р.р.) далі факультет біомедичної інженерії (2013 р.) – старший викладач, з 2014 р. по теперішній час – доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини. В 2015 році присвоєно вчене звання доцента.
Коло наукових інтересів: Класичний, лікувальний, спортивний, лімфо дренажний, вакуумний, антицелюлітний, медовий, іспанський види масажів, кінезіотейпування. Фізична терапія: при травмах та захворюваннях опорно-рухового апарата; внутрішніх, хірургічних та нервових захворюваннях.
Веде лекційні та практичні заняття з дисциплін: «Масаж загальний та самомасаж», «Масаж реабілітаційний», «Фізична терапія при захворюваннях внутрішніх органів», «Фізична терапія при захворюваннях нервової системи», «Методи кінезіотейпування». Керує дипломними роботами студентів. Автор 45 наукових публікацій, 2 посібників та 3 методичних вказівок.

Детальніше


КОПОЧИНСЬКА

Копочинська Юлія Володимирівна

Персональна сторінка викладача

Доцент кафедри
У 2000 році закінчила Національний університет фізичного виховання і спорту України, спеціальність «Фізичне виховання», здобула кваліфікацію викладача фізичного виховання, спеціаліста з рекреації та оздоровчої фізичної культури. У 2006 році закінчида Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” за спеціальністю «Фізична реабілітація», здобула кваліфікацію магістр з фізичної реабілітації (з відзнакою). З 2012 року кандидат наук з фізичного виховання та спорту. Дисертацію захистила у спеціалізованій раді Львівського державного університету фізичної культури, ДК № 008316. В 2013 році отримала вчене звання доцента. Загальний стаж педагогічної роботи 18 років, у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 13 років.

Детальніше


myronenko_

Мироненко Валентин Іванович

Доцент, кандидат медичних наук.

Персональна сторінка викладача

Закінчив Київський медичний інститут ім.. О. О. Богомольця у 1961 році за спеціальністю «Лікувальна справа», отримав кваліфікацію – лікар. З 1966р. по 1979р. Працював молодшим науковим співробітником лабораторії біохімії нуклеїнових кіслот і білків НДІ ендокринології та обміну речовин МОЗ України. З1980р. по 1987р. – асистент кафедри нормальної фізіології Київського медичного інституту ім.. О. О. Богомольця; З 1987 р. по 2008р. – доцент кафедри нормальної фізіології Київського медичного інституту ім.. О. О. Богомольця. З 2008 р. по 2009 р. – виконуючий обов’язки завідуючого кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Київського державного інституту декоративних мистецтв і дизайну ім.. М. Бойчука. З 2009 р. по 2010 р. – доцент кафедр (БМІ. БМК) факультету біомедичної інженерії НТУУ «КПІ». . З 2010 р. – доцент кафедри ББЗЛ факультету біомедичної інженерії НТУУ «КПІ ім.. І. Сікорського».

Детальніше


solomin_

Cоломін Андрій Вячеславович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Персональна сторінка викладача

Закінчив з відзнакою Київський університет ім. Тараса Шевченка у 1974р. за спеціальністю „Радіофізика і електроніка (квантова електроніка)”. З 1974р. по 1076р. відбував службу лейтенантом, а потім старшим лейтенантом (начальником радіолокаційної станції) у збройних силах. З 1976р. по 1995р. працював старшим науковим співробітником в науково-дослідній частині Київського університету ім. Тараса Шевченка. Закінчив аспірантуру заочно. У 1984р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата фіз.-мат. наук. На протязі 5 років виконував обов’язки вченого секретаря спеціалізованої ради по захисту дисертацій.
З 2011р. працює на факультеті ММІФ (ФБМІ) КПІ спочатку старшим викладачем, а потім доцентом.

Детальніше


shapovalova

Шаповалова Валентина Вікторівна

Доцент кафедри, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник

2002 р. –  Закінчила Донецький державний медичний університет ім. М. Горького  за фахом «лікувальна справа». 2003 р. – Донецький державний медичний університет ім. М. Горького – магістр за фахом «внутрішня медицина». 2007 р. – Кандидат медичних наук за спеціальністю «ревматологія». Науково-дослідна робота: “Клініко-патогенетичне значення реологічних властивостей крові та їх корекція у хворих на реактивний спондилоартрит”.  2014 р. – Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. Вища медична категорія за фахом «кардіологія». 2015 р. – Національна академія медичних наук України. Звання старшого наукового співробітника за фахом «кардіологія». 2018 р. – Первинна спеціалізація за фахом «УЗД-діагностика».
2007-2018 рр. працювала в ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії  ім. М.М. Амосова НАМН України» на посаді старшого наукового співробітника.
Викладала у ДонДМУ ім. М. Горького, НМУ ім. О.О. Богомольця. Викладацький стаж 14 років. З 2014 року працює на кафедрі. Понад 40 статей у фахових виданнях, 2 патенти, доповідач на багатьох конференціях та кардіологічних конгресах.


МАРИЦ

Маріц Наталія Олександрівна

Старший викладач

Персональна сторінка викладача

Закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, біологічний факультет, кафедру фізіології людини та тварин. Трудова діяльність була пов’язана з Національним Медичним Університетом, починаючи з посади старшого лаборанта до старшого наукового співробітника.
З 2002 року працювала асистентом на кафедрі Медичної кібернетики та телемедицини, потім – старшим викладачем на кафедрі Лікувально-діагностичних комплексів і по теперешній час старшим викладачем кафедри Біобезпеки і здоров”я людини. Займала посаду заступника декана з навчально-виховної роботи з початку заснування факультету з 2003 р. по 2016 р. Відповідає на кафедрі за навчально-виховну роботу, за номенклатурну справу, є профоргом кафедри.
Коло наукових інтересів – фізіологія, науково-медична інформація та медична інформатика.
Наталія Олександрівна читає лекції і проводить практичні заняття з дисциплін: “Біологія”, „Анатомія опорно-рухового апарату” , “Анатомія внутрішніх органів”, “Фізіологія людини”, „Патологічна фізіологія”, “Теорія здоров”я”, “Психофізіологія”, “Динамічна анатомія”. Читала лекції і вела практичні заняття для студентів приладобудівного факультету з дисципліни “Анатомія і фізіологія людини”.
Має наукові праці, рацпропозиції, патент. Була керівником дипломних робіт студентів, багато з яких, виконані на замовлення провідних фахівців Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця з напрямів: інформаційні технології в медицині, медичні прилади і системи, фізічна реабілітація.

Детальніше


ЛАТЕНКО

Латенко Світлана Борисівна

Старший викладач

Персональна сторінка викладача

Нагороджена Почесною відзнакою «За заслуги» президією фізкультурно-спортивного товариства «Україна», Почесною грамотою Міністерства Освіти і науки України. Закінчила з відзнакою Київський медичний інститут ім. акад. О.О.Богомольця у 1974 р. З 1974 по 1986 рр. працювала в клінічній лікарні №25 м. Києва на посаді лікаря дієтолога і викладала дієтотерапію на вечірньому відділенні Київського медичного училища № 3. З 1986 по 1996 р.р. працювала лікарем спортивного центру НТУУ «КПІ». З 1996 року і по цей час працює старшим викладачем кафедри фізичної реабілітації ФБМІ, виконує обов’язки наукового секретаря кафедри.

Детальніше


ПЕЦЕНКО

Пеценко Надія Іванівна

Старший викладач

Персональна сторінка викладача

В 1979 році закінчила Київський інститут фізичної культури і спорту за спеціальністю «Фізична культура і спорт», маю дві кваліфікації «Викладач фізичного виховання» та «Інструктор ЛФК». З 1979 року працювала вчителем фізкультури в СШ №61 м. Києва (5 років). В період 1983-2008 р.р. працювала в Київській обласній клінічній лікарні №1 на посаді інструктора ЛФК, яку поєднувала з посадою масажиста у відділенні відновного лікування. З 2004 року працює на кафедрі фізичної реабілітації НТУУ «КПІ» на посаді старшого викладача. Загальний стаж наукової та науково–педагогічної діяльності в НТУУ «КПІ» – 10 років. Перелік посад, які займала під час роботи в КПІ: – Міжуніверситетський медико-інженерний факультет (2004 – 2013 р.р.) далі факультет біомедичної інженерії (2013 по теперішній час) – старший викладач.

Детальніше


shalda_

Шалда Семен Володимирович

Старший викладач

Персональна сторінка викладача

Закінчив з відзнакою факультет фізичного виховання і спорту НТУУ «КПІ» у 2003 р. З 2003 р. до 2009 р. працював на посаді викладача кафедри фізичної реабілітації НТУУ «КПІ». З 2009 р. і по теперішній час працює на посаді ст. викладача кафедри ФР. У 2011 р. закінчив аспірантуру НТУУ «КПІ». Готує до захисту дисертаційну роботу на тему «Фізична реабілітація після травм у спортсменів силових видів спорту». З 2007 р. працює за сумісництвом на посаді ст. викладача на кафедрі реабілітації відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». У 1998 р. отримав звання кандидата у майстри спорту з пауерліфтингу. Призер багатьох чемпіонатів та кубків м. Києва та України з пауерліфтингу.

Детальніше


jarchuk_

Ярчук Наталія Петрівна

Викладач

Персональна сторінка викладача

2000 р. – Професійно-технічне училище м.Києва, кваліфікація секретар-референт. 2000 – 2004 рр. – Київський національний лінгвістичний
університет, старший інспектор відділу кадрів. 2002 – 2005 рр. – навчання у Київському національному лінгвістичному університеті.
2005 – 2008 рр. – факультет фізичного виховання і спорту НТУУ «КПІ», секретар декана. 2008 – 2012 рр. – кафедра фізичної реабілітації
НТУУ «КПІ», старший лаборант. 2006 – 2009 рр. – навчання у НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Фізична реабілітація», ОКР «Спеціаліст»,
кваліфікація фахівець-викладач з фізичної реабілітації. З 2012 р. по теперішній час – викладач кафедри фізичної реабілітації НТУУ «КПІ».
Пошукач на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту зі спеціальності «Фізична реабілітація».

Детальніше