ХУДЕЦЬКИЙ

Худецький Ігор Юліанович

Завідувач кафедри Біобезпеки і здоров’я людини. Доктор медичних наук, професор.

Персональна сторінка викладача

В 1982 р. закінчив Військово-медичний факультет при Куйбишевському медичному інституті, спеціальність за дипломом – лікувально-профілактична справа. У 2005 році пройшов спеціалізацію та йому було присвоєно звання лікаря спеціаліста за спеціальністю Лікувальна справа, спеціалізація психофізіологія. У 2006 році пройшов спеціалізацію та йому було присвоєно звання лікаря спеціаліста за спеціальністю Загальна практика-сімейна медицина.

Детальніше


ПОПАДЮХА

Попадюха Юрій Андрійович

Персональна сторінка викладача

Народився 11 травня 1947 року. Після закінчення у 1965 році середньої школи працював токарем на заводі Автоматики, навчався у Київському технікумі напівпровідникового приладобудування. З 1966 р. по 1968 р. – служба у лавах Радянської армії: спеціальна школа сержантів зв’язку, Генеральний штаб МО СРСР, Південна група військ (Будапешт, Угорщина спортивна рота), спеціальні підрозділи на території Угорщини та Чехословаччини, приймав участь у широкомасштабних військо¬вих навчаннях «Дніпро» і «Дунай» (1967-1968рр.). Ветеран війни – учасник бойових дій за межами СРСР, ветеран праці. Після демобілізації (листопад 1968р.) працює у КПІ з 01.02.1969 р. (кафедра автоматики і телемеханіки) і дотепер – професор кафедри біобезпеки і здоров’я людини.

Детальніше


Вихляев

Вихляев Юрій Миколайович

Професор, доктор педагогічних наук
Працював викладачем з 1970 року, з 1979 доцентом кафедри фізичного виховання НТУУ «КПІ» з 1996 по 2011 рік – завідувачем кафедри, у 2012р-2016р – професор кафедри фізичного виховання, з 2016 – професор кафедри біобезпеки і здоров’я людини. Відповідальний по кафедрі ББЗЛ за науково-дослідну роботу. Очолює науково-дослідну роботу викладачів і аспірантів кафедри, яка проводиться за наступними напрямками:
1. “Розробка технологій фізичної реабілітації та технічних засобів їх здійснення”;
2. “Розробка технологій корекції фізичної підготовленості та працездатності студентів та осіб з обмеженими можливостями”
Вихляєв Ю.М. опублікував понад 175 робіт, з яких одна монографія, три навчально-методичних посібника, біля 60 фахових статей і 40 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.


Коржов

Коржов Віталій Іванович

Професор, доктор медичних наук
З 2005 по 2013 року очолював кафедру «Лікувально-діагностичних комплексів» Міжуніверситетського медико-інженерного факультету НТУУ “КПІ”, з 2014 – професор кафедри біобезпеки і здоров’я людини.

Читає лекціі і проводить лабораторні роботи з дисципліни «Біохімія».

Коржов В.І. є керівником науково-дослідних робіт у галузі біохімії поліферментних систем субклітинних структур при бронхолегеневій патології, автором більш як 200 наукових праць, однієї монографії, 12 винаходів і патентів.


СИЧОВ

Сичов Сергій Олександрович

Професор кафедри

Працює в НТУУ «КПІ» з 1986 року та займав посади: голови спортивного клубу; директора спортивного центру; декана факультету фізичного виховання та спорту; завідувача кафедри теорії та методики фізичного виховання. Захистив дисертації на присвоєння наукового ступеня кандидата наук у 2002 році та на присвоєння наукового ступеня доктора наук у 2011 році.

Детальніше


Антонова-Рафи

Антонова-Рафі Юлія Валеріїна

к.т.н, доцент, відповідальна на ФБМІ за працевлаштування

Персональна сторінка викладача

Народилася в м.Києві у сім’ї службовців у 1970г. У 1987 році поступила у Київський національний університет ім. Тараса Шевченка на факультет кібернетики, відділення економічна кібернетика. Уже в університеті писала статті в журнали. У 1992 році закінчила університет і поступила до аспірантури, яку закінчила у 1995. У 1998 захистила дисертацію кандидата технічних наук. Викладала в КНУ ім. Т.Шевченка кібернетику, економіку, АСУ.
З 2007 року працює доцентом на ФБМІ.
Має понад 50 публікацій та 1 монографію.

Навчальна програма і робоча навчальна програма, яка забезпечує навчальний процес


БОЧКОВА

Бочкова Наталія Леонідівна

Доцент кафедри біобезпеки та здоров’я людини факультету біомедичної інженерії. Кандидат педагогічних наук.

Персональна сторінка викладача

Закінчила в 1973 році Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «біологія», присвоєно кваліфікацію «Біолог – фізіолог людини і тварин. Викладач біології і хімії». Працювала в інституті вдосконалення лікарів, кафедра реабілітації, у Київському медичному інституті ім. акад. О.О.Богомольця, кафедра нормальної фізіології, в Київському національному університеті фізичного виховання і спорту, з 1996 року – в НТУУ «КПІ», доцентом кафедри фізичної реабілітації з часу створення кафедри. Тема канд. дисертації – «Диференціація фізичних навантажень в фізкультурно–оздоровчих заняттях стосовно деяких факторів ризику серцево-судинних захворювань». На протязі п’яти (2004-2009рр) років була членом експертної комісії з проведення ліцензійної, акредитаційної експертиз підготовки фахівців зі спеціальності 7.010202 «Фізична реабілітація» Міністерства освіти і науки України.

Детальніше


ГЛИНЯНА

Глиняна Оксана Олександрівна

Старший викладач, кандидат наук з фізичного виховання і спорту

Персональна сторінка викладача

В 2007 році закінчила Факультет фізичного виховання та спорту НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Фізична реабілітація», після закінчення працювала в Київській обласній клінічній лікарні №1 на посаді інструктора ЛФК, де отримала другу вищу категорію. В листопаді 2007 року втупила до аспірантури НТУУ «КПІ». З 2009 року працюю на кафедрі фізичної реабілітації НТУУ «КПІ». Загальний стаж наукової та науково – педагогічної діяльності в НТУУ «КПІ» – 5 років. Перелік посад, які займала під час роботи в КПІ: – Міжуніверситетський медико-інженерний факультет (2009 – 2013 р.р.) далі факультет біомедичної інженерії (2013 по теперішній час) – старший викладач. Дисертацію захистила у 2013 р. у спеціалізованій вченій раді Національного університету фізичного виховання і спорту України (м. Київ), за спеціальністю 24.00.03 «Фізична реабілітація».

Детальніше


КОПОЧИНСЬКА

Копочинська Юлія Володимирівна

Доцент кафедри
У 2000 році закінчила Національний університет фізичного виховання і спорту України, спеціальність «Фізичне виховання», здобула кваліфікацію викладача фізичного виховання, спеціаліста з рекреації та оздоровчої фізичної культури. У 2006 році закінчида Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” за спеціальністю «Фізична реабілітація», здобула кваліфікацію магістр з фізичної реабілітації (з відзнакою). З 2012 року кандидат наук з фізичного виховання та спорту. Дисертацію захистила у спеціалізованій раді Львівського державного університету фізичної культури, ДК № 008316. В 2013 році отримала вчене звання доцента. Загальний стаж педагогічної роботи 18 років, у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 13 років.

Детальніше


Мироненко

Мироненко Валентин Іванович

Доцент, кандидат медичних наук.
Закінчив Київський медичний інститут ім.. О. О. Богомольця у 1961 році за спеціальністю «Лікувальна справа», отримав кваліфікацію – лікар. З 1966р. по 1979р. Працював молодшим науковим співробітником лабораторії біохімії нуклеїнових кіслот і білків НДІ ендокринології та обміну речовин МОЗ України. З1980р. по 1987р. – асистент кафедри нормальної фізіології Київського медичного інституту ім.. О. О. Богомольця; З 1987 р. по 2008р. – доцент кафедри нормальної фізіології Київського медичного інституту ім.. О. О. Богомольця. З 2008 р. по 2009 р. – виконуючий обов’язки завідуючого кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Київського державного інституту декоративних мистецтв і дизайну ім.. М. Бойчука. З 2009 р. по 2010 р. – доцент кафедр (БМІ. БМК) факультету біомедичної інженерії НТУУ «КПІ». . З 2010 р. – доцент кафедри ББЗЛ факультету біомедичної інженерії НТУУ «КПІ ім.. І. Сікорського».

Детальніше


СОЛОМІН

Cоломін Андрій Вячеславович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Персональна сторінка викладача

Закінчив з відзнакою Київський університет ім. Тараса Шевченка у 1974р. за спеціальністю „Радіофізика і електроніка (квантова електроніка)”. З 1974р. по 1076р. відбував службу лейтенантом, а потім старшим лейтенантом (начальником радіолокаційної станції) у збройних силах. З 1976р. по 1995р. працював старшим науковим співробітником в науково-дослідній частині Київського університету ім. Тараса Шевченка. Закінчив аспірантуру заочно. У 1984р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата фіз.-мат. наук. На протязі 5 років виконував обов’язки вченого секретаря спеціалізованої ради по захисту дисертацій.
З 2011р. працює на факультеті ММІФ (ФБМІ) КПІ спочатку старшим викладачем, а потім доцентом. Методист кафедри.

Детальніше


ЛЯПІНА

Ляпіна Кіра Володимирівна

Кандидат технічний наук, старший викладач.
У 2004р. закінчила з відзнакою інженерно-фізичний факультет НТУУ «КПІ». З 2002 року працює в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона у відділі Парофазних технологій неорганічних матеріалів. З 2004 р. до 2007 р. навчалася у аспірантурі та працювала на посаді молодшого наукового співробітника в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона. У 2009 р. захистила дисертаційну роботу на тему «РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОРИСТИХ І ПОРОШКОВИХ МЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ МЕТОДОМ ЇХ ВАКУУМНОГО ОСАДЖЕННЯ У ПАРІ ГАЛОГЕНІДІВ ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ».

Детальніше


МАРИЦ

Маріц Наталія Олександрівна

Старший викладач

Персональна сторінка викладача

Закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, біологічний факультет, кафедру фізіології людини та тварин. Трудова діяльність була пов’язана з Національним Медичним Університетом, починаючи з посади старшого лаборанта до старшого наукового співробітника.
З 2002 року працювала асистентом на кафедрі Медичної кібернетики та телемедицини, потім – старшим викладачем на кафедрі Лікувально-діагностичних комплексів.

Детальніше


ЛАТЕНКО

Латенко Світлана Борисівна

Старший викладач
Нагороджена Почесною відзнакою «За заслуги» президією фізкультурно-спортивного товариства «Україна», Почесною грамотою Міністерства Освіти і науки України. Закінчила з відзнакою Київський медичний інститут ім. акад. О.О.Богомольця у 1974 р. З 1974 по 1986 рр. працювала в клінічній лікарні №25 м. Києва на посаді лікаря дієтолога і викладала дієтотерапію на вечірньому відділенні Київського медичного училища № 3. З 1986 по 1996 р.р. працювала лікарем спортивного центру НТУУ «КПІ». З 1996 року і по цей час працює старшим викладачем кафедри фізичної реабілітації ФБМІ, виконує обов’язки наукового секретаря кафедри.

Детальніше


ПЕЦЕНКО

Пеценко Надія Іванівна

Старший викладач
В 1979 році закінчила Київський інститут фізичної культури і спорту за спеціальністю «Фізична культура і спорт», маю дві кваліфікації «Викладач фізичного виховання» та «Інструктор ЛФК». З 1979 року працювала вчителем фізкультури в СШ №61 м. Києва (5 років). В період 1983-2008 р.р. працювала в Київській обласній клінічній лікарні №1 на посаді інструктора ЛФК, яку поєднувала з посадою масажиста у відділенні відновного лікування. З 2004 року працює на кафедрі фізичної реабілітації НТУУ «КПІ» на посаді старшого викладача. Загальний стаж наукової та науково–педагогічної діяльності в НТУУ «КПІ» – 10 років. Перелік посад, які займала під час роботи в КПІ: – Міжуніверситетський медико-інженерний факультет (2004 – 2013 р.р.) далі факультет біомедичної інженерії (2013 по теперішній час) – старший викладач.

Детальніше


Шалда

Шалда Семен Володимирович

Старший викладач

Персональна сторінка викладача

Закінчив з відзнакою факультет фізичного виховання і спорту НТУУ «КПІ» у 2003 р. З 2003 р. до 2009 р. працював на посаді викладача кафедри фізичної реабілітації НТУУ «КПІ». З 2009 р. і по теперішній час працює на посаді ст. викладача кафедри ФР. У 2011 р. закінчив аспірантуру НТУУ «КПІ». Готує до захисту дисертаційну роботу на тему «Фізична реабілітація після травм у спортсменів силових видів спорту». З 2007 р. працює за сумісництвом на посаді ст. викладача на кафедрі реабілітації відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». У 1998 р. отримав звання кандидата у майстри спорту з пауерліфтингу. Призер багатьох чемпіонатів та кубків м. Києва та України з пауерліфтингу.

Детальніше


Ярчук

Ярчук Наталія Петрівна

Викладач
2000 р. – Професійно-технічне училище м.Києва, кваліфікація секретар-референт. 2000 – 2004 рр. – Київський національний лінгвістичний
університет, старший інспектор відділу кадрів. 2002 – 2005 рр. – навчання у Київському національному лінгвістичному університеті.
2005 – 2008 рр. – факультет фізичного виховання і спорту НТУУ «КПІ», секретар декана. 2008 – 2012 рр. – кафедра фізичної реабілітації
НТУУ «КПІ», старший лаборант. 2006 – 2009 рр. – навчання у НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Фізична реабілітація», ОКР «Спеціаліст»,
кваліфікація фахівець-викладач з фізичної реабілітації. З 2012 р. по теперішній час – викладач кафедри фізичної реабілітації НТУУ «КПІ».
Пошукач на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту зі спеціальності «Фізична реабілітація».

Детальніше