ХУДЕЦЬКИЙ

Худецький Ігор Юліанович

Завідувач кафедри Біобезпеки і здоров’я людини. Доктор медичних наук, професор.

Персональна сторінка викладача

В 1982 р. закінчив Військово-медичний факультет при Куйбишевському медичному інституті, спеціальність за дипломом – лікувально-профілактична справа. У 2005 році пройшов спеціалізацію та йому було присвоєно звання лікаря спеціаліста за спеціальністю Лікувальна справа, спеціалізація психофізіологія. У 2006 році пройшов спеціалізацію та йому було присвоєно звання лікаря спеціаліста за спеціальністю Загальна практика-сімейна медицина.

Свою трудову діяльність розпочав молодшим науковим співробітником 33 Центрального науково-дослідного випробувального інституту хімічного захисту МО СРСР (об’єкт Шихани), відділ фізіології та мікробіології (1982 – 08.1988). В 1988 р. був призначений начальником науково-дослідної випробувальної лабораторії екстремальної фізіології військової праці цього інституту. З 1992 р. старший офіцер психофізіолог. З 1995 р. докторант Української військово-медичної академії (УВМА). В 1998 призначений начальником наукового центру (військової медицини) УВМА. З 1999 р. начальник кафедри військової токсикології, радіології та медичного захисту. В 2003 призначений заступником начальника академії з наукової роботи, а в 2005 р. заступником начальника Української військово-медичної академії.
В 2008 р. був прийнятий на роботу в Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, посада – провідний науковий співробітник відділу №56 – керівник групи медико-інженерних розробок.
Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук захистив в 1990 р. у спеціалізованій вченій раді у Військово-медичній Академії ім С. М. Кирова за спеціальністю токсикологія. Старший науковий співробітник по спеціальності Нормальна фізіологія з 1992 р.
Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук захистив в 2006 р. у спеціалізованій вченій раді Української військово-медичної академії за спеціальністю Засоби захисту від зброї масового ураження, медичні науки.
Інші види діяльності
2012-2014 член Міжвідомчої експертної групи з питань протидії загрозам розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення, а також пов’язаних з ними терористичних загроз і захисту критично важливої для забезпечення життєдіяльності держави інфраструктури.
2001-2006 член робочої групи НАТО з медичних проблем радіаційного, хімічного, біологічного захисту (NBC MED), учасник щорічних робочих зустрічей в штаб-квартирі НАТО Брюссель, Бельгія.
2005-2008 консультант НТЦ експортного контролю в питаннях роботи Австралійської групи (біологічні та хімічні агенти військового та подвійного призначення)
2004 керівник робочої групи по розробці державної «Довгострокової програми медичної реабілітації військовослужбовців миротворчих контингентів».
2000-2003 нештатний радник Міністерства закордонних справ України від Міністерства оборони України з питань співробітництва в галузі захисту від зброї масового ураження
1999 Міжнародна конференція по співробітництву в рамках підготовки Протоколів до Конвенції про заборону біологічної та токсинної зброї в Празі.
2000 член делегації України експерт по біологічній і токсинній зброї V Міжнародна підсумкова конференція щодо виконання Конвенції про заборону біологічної та токсинної зброї в Женеві.
2001 член делегації України експерт по біологічній і токсинній зброї V Міжнародна підсумкова конференція щодо виконання Конвенції про заборону біологічної та токсинної зброї в Женеві (продовження).
1995-1997 член першої антарктичної комісії (участь в підготовці проектів дослідницьких програм для тендеру по станції Фарадей та підготовки першої антарктичної експедиції).
1995-2006 Участь у плануючих конференціях по співробітництву Україна – НАТО.
Ігор Юліанович читає лекції та проводить лабораторні роботи з дисциплін «Лікувальна техніка», «Терапевтична апаратура», «Фізична реабілітація після перебування в екстремальних умовах», «Матеріалознавство та конструкційні матеріали». Він є керівником науково-дослідних робіт у галузі медичного приладобудування біомедичних технологій, автором та співавтором 282 наукових праць в т.ч. 21 навчально-медичної праці, 6 патентів і авторських свідоцтв.

Спосіб здійснення хірургічних операцій

Навчальна програма і робоча навчальна програма, яка забезпечує навчальний процес