СИЧОВ

Сичов Сергій Олександрович

Професор кафедри

Звання та нагороди: відмінник освіти України, нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, заслужений викладач НТУУ «КПІ».

Працює в НТУУ «КПІ» з 1986 року та займав посади: голови спортивного клубу; директора спортивного центру; декана факультету фізичного виховання та спорту; завідувача кафедри теорії та методики фізичного виховання. Захистив дисертації на присвоєння наукового ступеня кандидата наук у 2002 році та на присвоєння наукового ступеня доктора наук у 2011 році.

Коло наукових інтересів: фізичне виховання студентської молоді;удосконалення методики організації занять з фізичного виховання; залучення до цінностей фізичної культури студентської молоді; підвищення працездатності студентської молоді;формування потреби у фізичному вихованні студентської молоді; методика розвитку фізичних якостей у силових видах спорту.

Проводить лекційні та практичні заняття з дисциплін: «Теорія та методика фізичного виховання», «Загальна теорія підготовки спортсменів», «Теорія та методика оздоровчого атлетизму та єдиноборств», «Оздоровчий атлетизм». Автор понад 115 науково-методичних праць і публікацій, в т.ч. 4 навчальних посібники, з яких 2 з грифом МОНУ, 1 монографія, понад 20 патентів України.