Для вступу до магістратури, потрібно складати єдиний вступний іспит з іноземної мови у формі ЗНО !!! (див.далі)

Кафедра біобезпеки і здоров’я людини у 2021 році проводить набір на другий (магістерський) рівень підготовки на основі першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю:

227- «Фізична терапія, ерготерапія»освітня програма: Фізична терапія

Опис спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» 

Фізична терапія, ерготерапія (Фізи́чна реабілітація, Physical therapy) — це вид лікування, під час якого застосовують фізичні фактори, вправи та природні чинники для відновлення здоров’я, втрачених функцій, фізичного стану та працездатності пацієнтів. Ерготерапія спрямована на пристосування пацієнта до повсякденного життя, відновлення й підтримки необхідних побутових навичок самообслуговування, дій спрямованих на його соціалізацію та розвиток.

Термін навчання:

1,5 роки – з отриманням ступеня “Магістр”.

Перелік документів для вступу:

  • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
  • диплом бакалавра (оригінал та копії)
  • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
  • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
  • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
  • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
  • чотири фотографії.
  • Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Для вступу до магістратури необхідно єдиний вступний іспит з іноземної мови, складений у 2020 та 2021 роках та фахове вступне випробування, складене у рік вступу.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводиться в такі строки:

Реєстрація для складання ЄВІ 11 травня – 03 червня 1800
Початок реєстрації електронних кабінетів 01 липня
Термін прийому заяв та документів* 15 липня – 23 липня 1800
Вступні випробування ЄВІ 30 червня
Фахові 24 – 30 липня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 02 серпня
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 1800 07 серпня
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 1300 14 серпня*
Терміни зарахування вступників:
за державним замовленнямза кошти фізичних та юридичних осіб
12 серпня
не пізніше 19 серпня**

*Для осіб, які, згідно Умов прийому, мають право вступати на основі вступних іспитів замість ЄВІ/ЄФВВ, прийом заяв та документів розпочинається 22 червня, і закінчується 25 червня (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання);
** в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

Вступні іспити з комплексного фахового випробування до магістратури на спеціальність 227 “Фізична терапія, ерготерапія” освітня програма “Фізична терапія” відбудуться 24 та 28 липня 2021 року в 321  аудиторії, 24 корпусу КПІ ім. Ігоря Сікорського. Початок вступних іспитів 0 10.00. Прийти до аудиторії потрібно не пізніше ніж за 1 годину. до початку іспиту.
З собою необхідно мати кулькову ручку синього кольору, краще не одну, та паспорт.

Консультація відбудиться в он-лайн форматі 23 липня 2021 року о 18.30 за посиланням: https://zoom.us/j/92910154347?pwd=RThDWFc5R1F6Qm40di9yOUk3VUxDZz09, Код доступу: L61up8 та 27 липня 2021 року о 12.00 за посиланням: https://zoom.us/j/95786966620?pwd=OXpjR3Nack9lN0lrTFU0d0tXcTkxQT09, Код доступу: UTZXu8 
Якщо ви маєте творчі досягнення – не забудьте принести їх копії з собою на творчий конкурс та віддати їх представнику відбіркової комісії факультету.
Бажаємо всім успіхів!!!!

Розклад роботи атестаційної комісії БЗЛ (натисніть для перегляду)

Конкурсний бал (КБ) розраховується за формулою:

КБ = 0,25×П1 + 0,75×П2 +RA,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2021 році  https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/official-documents/mag21.pdf

Відповідальна від кафедри за прийом до магістратуриТелефон гарячої лінії ФБМІ:
+38050 953 84 03
Глиняна Оксана Олександрівна тел.+38067 238 10 11

Відбіркова комісія ФБМІ працює
на Янгеля 16/2  на 4 поверсі
кабінети 4-13 та 4-15

Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2021, які бажають вступити до магістратури

Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ вступників до магістратури, які завершили навчання у попередні роки або вступають після завершення цього року іншого закладу вищої освіти

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-наукову (освітньо-професійну) програму підготовки магістра спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія по спеціалізації «Фізична терапія»