ВСТУП НА 5 КУРС

Перелік документів для вступу:

  • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
  • диплом бакалавра (оригінал та копії)
  • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
  • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
  • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
  • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
  • чотири фотографії.
  • Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»  http://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/12/rules-5-2018.pdf

Програми вступних випробувань для вступу на освітню програму підготовки магістра з іноземної мови http://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2018/03/for_lang_2018_master-degree.pdf

 

Програма комплексного фахового випробування  для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія»

Програма додаткового випробування  для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія»

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-наукову (освітньо-професійну) програму підготовки магістра спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія по спеціалізації «Фізична терапія»

Програма додаткового випробування для вступу на освітньо-наукову (освітньо-професійну) програму підготовки магістра спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія по спеціалізації «Фізична терапія»