Оновлена освітньо-професійна програма “Фізична терапія” першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія

Освітньо-професійна програма “Фізична терапія” першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія

Освітньо-професійна програма “Фізична терапія” другого (магістерського) рівня за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія

Освітньо-наукова програма “Фізична терапія” другого (магістерського) рівня за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія

Оновлена освітньо-наукова програма “Фізична терапія” другого (магістерського) рівня за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія

Оновлена освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія