Якщо ти закінчив коледж чи технікум та одержав диплом молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра в галузі 22 «Охорона здоров’я», ти маєш право вступати на основі свого диплома до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на перший курс, але навчатись за скороченою програмою на спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія» – 3 роки замість 4. Ти будеш вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти.

З нашими освітніми програмами можна ознайомитися тут Спеціальності та освітні програми або на сайті відповідних кафедр.

Для вступу до КПІ ім. Ігоря Сікорського» ти маєш обов’язково надати результати НМТ з української мови та математики або сертифікат ЗНО 2019-2021 років з української мови та літератури / української мови та з математики.

Зарахування на навчання за державним замовленням відбувається в межах широкого конкурсу (рекомендація надається автоматично по Україні).

Документи для вступу на 1-ий курс подають подаються електронно, за винятком категорій визначених в пункті VI.1 «Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році». За державним замовленням можна подати до 5 заяв, а за кошти фізичних та/або юридичних осіб — максимум 20 заяв.

Для того, щоб подати документи, потрібно з 01 липня зареєструвати електронний кабінет.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі диплому молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра проводиться в такі строки: *

Реєстрація для участі у національному мультимедійному тесті (НМТ) 09 березня – 19 квітня 2022 року
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня 2022 року
Національний мультимедійний тест (основна сесія) 18 липня – 10 серпня 2022 року
Початок прийому заяв та документів від вступників 29 липня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які мають право складати індивідуальну усну співбесіду 18:00 08 серпня 2022 року
Проведення індивідуальних усних співбесід 09 – 16 серпня
2022 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами національного мультимедійного тету 18:00 23 серпня 2022 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 29 серпня 2022 року
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення 18:00 07 вересня 2022 року
Зарахування вступників за державним замовленням 09 вересня 2022 року
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступників, які беруть участь у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб до 17:00 16 вересня 2022 року
Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 17 вересня 2022 року

*Зверни увагу!!! В тернах можливі зміни у зв’язку з військовими діями на території нашої країни.

Середній бал диплому бакалавра та творчі досягнення цього року не враховуються, а свій конкурсний бал ти можеш порахувати за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = 0,5 × П1 + 0,5 × П2,

де П1, П2 – оцінки з першого та другого конкурсних предметів.

З розкладом роботи приймальної комісії КПІ ім. Ігоря сікорського можна ознайомитися тут (https://pk.kpi.ua/schedule/)

З переліком документів необхідних для вступу можна ознайомитися тут (https://pk.kpi.ua/zayava-docs/)

Додатки до правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2022 році:

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2022 році

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2022 році

Вартість навчання у 2022/2023 навчальному році

З іншою важливою інформацію, що стосується вступу на 1 курс на основі диплому молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра можна знайти на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://pk.kpi.ua/entry-1-course-ms/)