Актуальні конкурси програми ЄС “Горизонт Європа” Шановні колеги ! За посиланням Ви можете переглянути актуальні конкурси Рамкової дослідницько-інноваційної програми ЄС «Горизонт Європа».


Компанія «Clarivate» протягом липня-серпня проведе 3 вебінари, на яких розглянуть питання використання можливостей платформи «Web of Science» для поліпшення результатів досліджень учених та установ, налагодження міжнародної співпраці, пошуку джерел фінансування досліджень тощо. Вебінари проведе консультантка з регіональних рішень компанії «Clarivate» Ірина Тихонкова. Зареєстровані учасники, які прослухають не менше 90% основного часу, зможуть отримати електронні сертифікати.

Вебінар “Академічна мобільність у КПІ ім. Ігоря Сікорського та Познанській політехніці”

У рамках наукової співпраці КПІ ім. Ігоря Сікорського та Познанської політехніки  04 червня 2020 року пройшов вебінар “Академічна мобільність у КПІ ім. Ігоря Сікорського та Познанській політехніці”.

На Вебінарі обговорювалися питання щодо співпраці КПІ ім. Ігоря Сікорського та Познанської політехніки за програмою подвійного диплому та академічної мобільності:

 1. ERASMUS+ KA-1,mgr Magdalena Siadek;
 2. EXCHANGE PROGRAMS FOR STUDENTS, mgr Marta Lipińska;
 3. DOCTORAL SCHOOL, mgr Agnieszka Sutherland;
 4. DOUBLE DIPLOMA FOR MASTER STUDENTS, Olga Vakhrina, International Cooperation Specialist
 5. NAWA support for international mobility of students and staff, mgr Jolanta Sokołowska;
 6. Support of Foundation for the Development of the Education System (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji), mgr Jolanta Sokołowska;
 7. Educational and scientific opportunities as a part of cooperation, Horizon projects, mgr Anna Koralewska.

Webinar “Academic mobility at Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute and Poznan University of Technology”

In the framework of scientific cooperationIgor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute and Poznan University of Technology in June 4, 2020 hosted the webinar «Academic Mobility at Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute and Poznan University of Technology ”.

The Webinar discussed issues related to the cooperation of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute and Poznan University of Technology on the program of double diploma and academic mobility:

 1. ERASMUS+ KA-1,mgr Magdalena Siadek;
 2. EXCHANGE PROGRAMS FOR STUDENTS, mgr Marta Lipińska;
 3. DOCTORAL SCHOOL, mgr Agnieszka Sutherland;
 4. DOUBLE DIPLOMA FOR MASTER STUDENTS, Olga Vakhrina, International Cooperation Specialist
 5. NAWA support for international mobility of students and staff, mgr Jolanta Sokołowska;
 6. Support of Foundation for the Development of the Education System (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji), mgr Jolanta Sokołowska;
 7. Educational and scientific opportunities as a part of cooperation, Horizon projects, mgr Anna Koralewska.