Для своєчасної та якісної підготовки до складання Єдиного державного кваліфікаційного іспиту здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227-Фізична терапія, ерготерапія, який відбудеться 06.06.2024 затверджений графік консультацій:

https://docs.google.com/document/d/1Vc4PRc09V2gTzsOBxpYsdOZgtm5_yp6v/edit?usp=sharing&ouid=112865207719309910885&rtpof=true&sd=true