227 Фізична терапія, ерготерапія першого (бакалаврського) рівня.

Акредитовано освітньо-професійну програму «Фізична терапія, ерготерапія» за першим (бакалаврським) рівнем (Сертифікат про акредитацію Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти №4545 від 2 червня 2023 р.).

Вітаємо колектив кафедри біобезпеки і здоров’я людини та гаранта освітньої програми – завідувача кафедри, доктора медичних наук, професора   Худецького І. Ю. з успішною акредитацією!