Кафедра біобезпеки і здоров’я людини у 2020 році проводить набір на перший (бакалаврський) рівень підготовки на основі повної середньої освіти за спеціальностями:

227- «Фізична терапія, ерготерапія», освітня програма: Фізична терапія, ерготерапія

Опис спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» 

Фізична терапія, ерготерапія (Фізи́чна реабілітація, Physical therapy) — це вид лікування, під час якого застосовують фізичні фактори, вправи та природні чинники для відновлення здоров’я, втрачених функцій, фізичного стану та працездатності пацієнтів. Ерготерапія спрямована на пристосування пацієнта до повсякденного життя, відновлення й підтримки необхідних побутових навичок самообслуговування, дій спрямованих на його соціалізацію та розвиток.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра фізичної терапії, ерготерапії приймаються особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Термін навчання:

4 роки – з отриманням освітнього рівня “Бакалавр” (на базі повної середньої освіти);

Форми навчання: денна

У 2021 році приймаються результати ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 років. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

Перелік конкурсних предметів Вага предметів сертифікату ЗНО (К1, К2, К3)
Українська мова 0,3
Математика 0,35
Біологія, або Хімія або Фізика 0,35

 

Вага свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти (K4) – 0
Вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів ЗВО (K6) – 0

Мінімальний конкурсний бал для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання за квотою – 125

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2021 році  https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/official-documents/rules21.pdf

Вартість навчання у 2020/2021 навчальному році  https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/05/Price2020.pdf

Більше інформації за посиланням https://pk.kpi.ua/official-documents/

Телефон гарячої лінії ФБМІ:
+38050-953-84-03
Розміщення відбіркової комісії ФБМІ (прийом документів):
кімната 157-2 корпус 16 (5 поверх)