Фізична терапія, ерготерапія (Фізи́чна реабілітація, Physical therapy) — це вид лікування, під час якого застосовують фізичні фактори, вправи та природні чинники для відновлення здоров’я, втрачених функцій, фізичного стану та працездатності пацієнтів. Ерготерапія спрямована на пристосування пацієнта до повсякденного життя, відновлення й підтримки необхідних побутових навичок самообслуговування, дій спрямованих на його соціалізацію та розвиток.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра фізичної терапії, ерготерапії приймаються особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів):

  • Українська мова та література – не менше 100 балів
  • Біологія – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Хімія – не менше 100 балів
  • Фізика або Хімія – не менше 125 балів за умови, що Біологія – не менше 100 бал

Термін навчання:

4 роки – з отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” (на базі повної середньої освіти);

2 роки – з отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр”.

Форми навчання: денна


Біомедична інженерія — галузь науки і техніки, яка поєднує інженерно-технічні та медико-біологічні знання, засоби і методи для створення, вдосконалення і дослідження природних і штучних біологічних об’єктів, техніки, матеріалів і виробів медичного призначення, технологій і технічних систем діагностики, лікування, реабілітації і профілактики захворювань людини, а також програмного забезпечення та інформаційних технологій для вирішення прикладних і фундаментальних проблем біології і медицини.

 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів):

  • Українська мова та література – не менше 100 балів
  • Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Хімія – не менше 100 балів
  • Фізика або Хімія – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів

Термін навчання:

4 роки – з отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” (на базі повної середньої освіти);

2 роки – з отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр”.

Форми навчання: денна