Опис спеціальностей «Фізична терапія, ерготерапія» та «Біомедична інженерія»

227- «Фізична терапія, ерготерапія» (Фізична реабілітація)

та 163-«Біомедична інженерія»(Реабілітаційна іженерія)

Фізична терапія, ерготерапія (Фізи́чна реабілітація, Physical therapy) — це вид лікування, під час якого застосовують фізичні фактори, вправи та природні чинники для відновлення здоров’я, втрачених функцій, фізичного стану та працездатності пацієнтів. Ерготерапія спрямована на пристосування пацієнта до повсякденного життя, відновлення й підтримки необхідних побутових навичок самообслуговування, дій спрямованих на його соціалізацію та розвиток.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра фізичної терапії, ерготерапії приймаються особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Термін навчання:

4 роки – з отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” (на базі повної середньої освіти);

3 роки – (на базі освітньо кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) “Бакалавр”

1,5-2 роки – з отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр”.

Форми навчання: денна

Біомедична інженерія — галузь науки і техніки, яка поєднує інженерно-технічні та медико-біологічні знання, засоби і методи для створення, вдосконалення і дослідження природних і штучних біологічних об’єктів, техніки, матеріалів і виробів медичного призначення, технологій і технічних систем діагностики, лікування, реабілітації і профілактики захворювань людини, а також програмного забезпечення та інформаційних технологій для вирішення прикладних і фундаментальних проблем біології і медицини.

 Термін навчання:

4 роки – з отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” (на базі повної середньої освіти);

1,52 роки – з отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр”.

Форми навчання: денна

Необхідно     Ваше бажання навчатися

ЗНО(227-Фізична терапія, ерготерапія)   

Українська мова  та література –не меньше100,

БіологіяОдин не менше 125 за умови, що інший не менше 100

Фізика або Іноземна мова – Один не менше 125 за умови, що інший не менше 100

ЗНО(163-Біомедична інженерія)   

Українська мова  та література –не меньше100,

БіологіяОдин не менше 125 за умови, що інший не менше 100

Математика або Іноземна мова – Один не менше 125 за умови, що інший не менше 100

У 2018 році приймаються результати ЗНО 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з іноземної мови, результати якої приймаються лише із сертифікатів ЗНО 2018 року. (п.6.1 Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2018 році http://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/12/rules-2018.pdf)

ВСТУП НА 1 КУРС (ЗА СЕРТИФІКАТАМИ ЗНО): перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

ВСТУП НА 1 КУРС (ЗА ДИПЛОМОМ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА). Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань) для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»