ПОПАДЮХА

Попадюха Юрій Андрійович

Персональна сторінка викладача

Народився 11 травня 1947 року. Після закінчення у 1965 році середньої школи працював токарем на заводі Автоматики, навчався у Київському технікумі напівпровідникового приладобудування. З 1966 р. по 1968 р. – служба у лавах Радянської армії: спеціальна школа сержантів зв’язку, Генеральний штаб МО СРСР, Південна група військ (Будапешт, Угорщина спортивна рота), спеціальні підрозділи на території Угорщини та Чехословаччини, приймав участь у широкомасштабних військо¬вих навчаннях «Дніпро» і «Дунай» (1967-1968рр.). Ветеран війни – учасник бойових дій за межами СРСР, ветеран праці. Після демобілізації (листопад 1968р.) працює у КПІ з 01.02.1969 р. (кафедра автоматики і телемеханіки) і дотепер – професор кафедри біобезпеки і здоров’я людини.

Загальний трудовий стаж – 50 років, трудовий стаж в НТУУ «КПІ» – 46 років. стаж наукової та науково – педагогічної діяльності в НТУУ «КПІ» – 40 років та керівництва науковим колективом – 25 років.
Має дві вищі освіти. Закінчив КПІ за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка» (1975р., кваліфікація за дипломом – інженер-електрик), Відкритий Міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Фізична реабілітація» (2006р., кваліфікація за дипломом – «бакалавр з фізичної реабілітації»), Національний університет фізичного виховання і спорту України за спеціальністю «Фізична реабілітація» (2008 р., кваліфікація за дипломом – «магістр з фізичної реабілітації»).
Навчався в аспірантурі КПІ за спеціальністю «Технічна кібернетика» (1978 – 1982 р.р.).
Кандидат технічних наук з 1987 р. Дисертацію захистив 25.09.1986 р. у спеціалізованій вченій раді ЦНИИ «Гидроприбор» (г. Ленинград) за двома спеціальностями: 05.13.14 – «Системы специального назначения обработки информации и управления» и 05.13.09 – «Управление в биологических и медицинских системах», тема дисертації «Информационно-управляющая биотехническая система» (диплом кандидата наук ТН №100480 от 17 июня 1987г., г. Москва).
Доктор технічних наук з 2010 р. Дисертацію захистив 19.12.2009 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.171.03 в Міжнародному науково-навчальному центрі інформаційних технологій та систем НАНУ і МОНУ, спеціальність – 05.13.09 – «Медична і біологічна інформатика та кібернетика», тема дисертації «Інформаційна технологія контролю та управління діяльністю біооб`єктів у підводному середовищі» (диплом доктора наук ДД № 008308 від 29.05.2010 р.).
Має вчене звання Старшого наукового співробітника за спеціальністю «Системи та процеси керування», доцента кафедри фізичної реабілітації, професора кафедри фізичної реабілітації.
Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації складає 17 років, в тому числі в Національному технічному університеті України «КПІ» – 17 років.
За час роботи в КПІ обіймав наступні посади:
1. Кафедра автоматики і телемеханіки КПІ (1969-1980рр.): технік, старший механік, інженер, завідувач лабораторією, старший інженер, старший науковий співробітник.
2. Особливе конструкторське бюро «Шторм» НТУУ «КПІ» (1980-2000рр.): старший науковий співробітник, начальник науково-дослідного сектора, заступник директора з наукової роботи, заступник директора з науково-виробничої роботи, заступник директора з науково-організаційної роботи.
3. Факультет фізичного виховання і спорту (1998-2007рр.): доцент кафедри підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту, завідувач кафедри фізичної реабілітації, заступник декана з навчально-методичної роботи.
4. Міжуніверситетський медико-інженерний факультет (2007-2012 рр.) – завідувач кафедри фізичної реабілітації.
5. Факультет біомедичної інженерії (2012 – 2014рр.) – завідувач кафедри фізичної реабілітації.
5. Факультет біомедичної інженерії (2014 – 2015рр.) – професор кафедри біобезпеки і здоров’я людини.
Напрями наукової діяльності: інформаційно-керуючі, біоробототехнічні та біотехнічні комплекси і системи, водолазна техніка та спеціальне спорядження, апаратно-програмні системи та засоби моніторингу функціонального стану і керування діями морських біологічних об’єктів і людини, технології та засоби забезпечення життєдіяльності людини у екстремальних підводних умовах, фізіотерапевтичні методи і технології, тренажерні системи, засоби та пристрої для оздоровлення, фізичної реабілітації і фізичного виховання, спорту та відновлення інвалідів.
Лекційні курси: «Основи біотелеметрії», «Фізична реабілітація», «Основи синтезу і проектування біотехнічних засобів фізичної реабілітації», «Технічні засоби у фізичній реабілітації», «Технічні і ортопедичні засоби для інвалідів», «Біоритмологічні аспекти проблем адаптації», «Технічні засоби забезпечення підводних робіт», «Основи реабілітаційних технологій», «Використання технічних засобів і технологій у фізичному вихованні та спорті», «Метрологічний контроль», «Вступ до спеціальності», «Легка атлетика та методика її викладання», «Комп’ютеризовані системи для фізичної реабілітації», «Основи науково-дослідної роботи».
Основні наукові розробки та досягнення:
Протягом 24 років (1978 – 2002рр.) – науковий керівник і головний конструктор 31 НДР і ДКР на замовлення Національної Академії наук України, Міністерств оборони СРСР і України (ВМФ і ВМС), Національного Агентства морських досліджень і технологій України, Міністерства України з питань науки і технологій, Міністерства освіти і науки України, Інституту Фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, Українського антарктичного центру.
Науковий керівник наступних основних НДР і ДКР:
«Комплекс технічних засобів моніторингу стану людини та умов праці під водою»; «Розробка керівних документів з технічного забезпечення підводних робіт та випробувань в реальних морських умовах»; «Дослідження стану та розвитку, розробка нових структур морських пошуково та аварійно-рятувальних служб і засобів»; «Мобільна система фізіологічного контролю та зв’язку для забезпечення робіт людини під водою»; «Створення систем індивідуального моніторингу полярників і пірнаків в умовах Антарктики»; «Дослідження та створення мобільної системи моніторизації водолазних робіт на шельфі»; «Розробка та дослідження нетрадиційних методів створення біоробототехнічних систем підводного пошуку малорухомих і нерухомих об’єктів, охорони морських засобів та водних районів»; «Дослідження та розробка комплексу біотехнічних засобів декомпресійного контролю водолазів»; «Створення портативних засобів зв’язку та орієнтації для підвищення ефективності та безпеки проведення підводних робіт», «Исследование путей создания, разработка и изготовление технических средств БТС для решения задач морской геологоразведки, гидрофизического обследования грунта, глубинного обслуживания бурового оборудования и оказания помощи водолазам в проведении подводных работ»; «Разработка и изготовление экспериментального образца комплекса технических средств для БТС поиска на грунте затонувших объектов»; «Разработка и изготовление экспериментального образца комплекса технического обеспечения позиционно-маневренной БТС охраны частей побережья и морских объектов от несанкционированного доступа», які виконувались за тематичними планами Національної програми досліджень і використання ресурсів Азово-Чорноморського басейну, інших районів Світового океану на період до 2000р. (Указ Президента України від 16.12.1993р., № 596), проекту «Дельфін» – «Создание морских технологий «двойного назначения» в интересах обороны Украины», Державної програми «Рекреація» – «Створення морського рекреаційного господарства у приморських регіонах України, промислова і медична інфраструктура якого відповідає стандартам міжнародного туризму» зі складу Національної програми, Державної програми досліджень України в Антарктиці на період до 2000р. (Постанова КМ України від 04.08.1996р., № 719), Міжгалузевої науково-технічної програми Міністерства Оборони і МОН України «Розробка та створення багатофункціональних акусторадіотехнічних комплексів в інтересах оборони та господарства України» (Постанова КМ України від 23.02.1994р., № 110), а також на замовлення МОН України.
Створені під керівництвом і за активною участю Попадюхи Ю.А. експериментальні і дослідні зразки технічних і біотехнічних засобів і систем (понад 20 розробок) витримали Державні морські натурні випробування, демонструвались на Національних і Міжнародних виставках, симпозіумах, конференціях, проводилась їх дослідна експлуатація, пройшли випробування в річкових, морських і Антарктичних умовах на українській антарктичній станції «Академік Вернадський», а саме: Водолазна гідроакустична станція мовного зв’язку дальньої дії з надводним і підводними блоками; Водолазна станція підводно-надводного зв’язку ближньої дії з використанням радіогідроакустичного буя; Гідроакустична інформаційно-керуюча система; Комплекс пристроїв для примусового підйому підводних об’єктів; Водолазна гідроакустична система підводного орієнтування з використанням підводних гідроакустичних маяків і портативного пеленгатора; Серія портативних гідроакустичних інформаційно-керуючих систем; Водолазна телефонна станція мовного зв’язку; Портативна телевізійна система з телефонним зв’язком для огляду водолазами підводних об’єктів; Портативний водолазний декомпресиметр; Портативний підводний товщиномір; Багатоканальна біотелеметрична система вимірювання температури тіла водолазів; Гідроакустична система передавання цифрової біотелеметричної інформації та інші.
Попадюха Ю.А. брав участь у багатьох союзних, вітчизняних, міжнародних, в тому числі й за кордоном (Італія, Польща, Росія), і спеціальних науково-технічних конференціях, симпозіумах і семінарах, з проблем океанології, підводного пошуку та висвітлення підводної обстановки, систем і засобів для оснащення водолазів, засобів і методів діагностики, моніторингу функціонального стану людини та морських біологічних об’єктів, а саме у 25 союзних і вітчизняних, 27 міжнародних науково-технічних конференціях, конгресах, симпозіумах і семінарах.
Науковий керівник 9 аспірантів (7 – в НТУУ «КПІ», 2 – в Національному університеті фізичного виховання і спорту України). Захистились 3 аспіранти (1 – в НТУУ «КПІ», 2 – в Національному університеті фізичного виховання і спорту України).
Публікації.
Співавтор перших в Україні двох монографій (2008р.):
– «Інформаційні технології, методи та засоби для підводних досліджень і робіт»
– «Інформаційні технології та біофізичні оцінки діяльності операторів в біотехнічних системах»,
– 4 навчальні посібники, 2 з грифом МОН України («Основи силових видів спорту та єдиноборств» і «Физическая работоспособность человека: оценка и коррекция, биоритмологические аспекты»).

Загальна кількість наукових і методичних праць – 323 з них: друкованих наукових праць – 190 з яких: 6 піонерських авторських свідоцтв СРСР, 30 Патентів (України – 24, 6 – Російської Федерації), 135 статті, 17 тез доповідей, 25 методичних вказівок і рекомендацій, 9 конспектів лекцій, розроблено електронний навчальний посібник.
Основні праці:
1. С.О.Сичов, Ю.А.Попадюха. Основи силових видів спорту та єдиноборств. Навчальний посібник з грифом МОН України. Лист № 1.4/18-Г-1963 від 09.11.2007 р. – Київ: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2007. – 156 с.
2. Ильин В.Н., Попадюха Ю.А., Бородин Ю.А., Дмитрук А.И., Мельников Д.С. Физическая работоспособность человека: оценка и коррекция, биоритмологические аспекты. Учебное пособие с грифом МОН Украины. Письмо № 14/18-Г-168 от 23.01.2008 г. – Киев: ООО «Полипром», 2008. – 132 с.
3. В.М.Ільїн, Ю.А.Попадюха, В.І.Головін. Основи та методи гіпербаричної фізіології дихання. Навчальний посібник з грифом НТУУ «КПІ» – Київ, ІВЦ «Політехніка», 2001. – 96 с.
4. В.М.Ільїн, Ю.А.Попадюха, Ю.М.Андрійчук, С.О.Сичов. Навчальний посібник з грифом НТУУ «КПІ» – Київ, ІВЦ «Політехніка», 2003. – 176 с.
5. Попадюха Ю.А., Яковлєв С.Г, Федотов О.А., Ільїн В.М., Горго Ю.П. Інформаційні технології, методи та засоби для підводних досліджень і робіт. Монографія. К.: ПВП «Задруга», 2008. – 548 с.
6. Попадюха Ю.А., Горго Ю.П. Інформаційні технології та біофізичні оцінки діяльності операторів в біотехнічних системах. Монографія. К.: ПВП «Задруга», 2008. – 199 с.
Попадюха Ю.А. активний і провідний учасник Народної капели бандуристів і соліст вокальної студії НТУУ «КПІ» – лауреат багатьох союзних, національних і міжнародних фольклорних фестивалів і конкурсів. Входить до складу виконкому Асоціації ветеранів важкої атлетики України та очолює її Київський осередок. Кандидат у майстри спорту з військового багатоборства, має перший спортивний розряд з футболу (член збірної команди України, переможця кубків «Юности» і «Надежды» в СРСР), другі розряди з плавання, легкої атлетики, греблі на байдарках і каное, боротьби, боксу. Має Звання «Майстер з важкої атлетики серед ветеранів», учасник багатьох міжнародних і національних змагань з важкої атлетики серед ветеранів, де ставав переможцем і призером. У період 1971-1981р.р. приймав активну участь у студентських будівельних загонах Тюменської області, Воркуті, Сахаліні, Якутії, Магадані, Арктиці.
Попадюха Ю.А. нагороджений медаллю «В память 1500-летия Киева» (1982р.), нагрудним знаком «Ветеран війни-учасник бойових дій» (1995р), має дві Подяки Голови Київської міської державної адміністрації (1998р. і 2001р.), Подяку Голови Солом’янської районної державної адміністрації м. Києва (2005р.), Подяку Головного управління по фізичній культурі та спорту Київської міської державної адміністрації (2006р.), нагороджений знаком МОН України «Відмінник освіти України» (2006р.), удостоєний почесного Звання «Заслужений науковець НТУУ «КПІ» (2006р.), має Почесну Грамоту Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (2003р.), подяки Ректора НТУУ «КПІ», Почесні Грамоти КПІ, Подяки від спеціальних підрозділів ВМФ СРСР і ВМС України за успішне та якісне виконання спеціальних науково-технічних замовлень, занесений на Дошку Пошани ОКБ «Шторм» НТУУ «КПІ» (1984р.).

Навчальна програма і робоча навчальна програма, яка забезпечує навчальний процес