ПОПАДЮХА

Попадюха Юрій Андрійович

Професор кафедри біобезпеки і здоров’я людини Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
E-mail: Popadyxa@ukr.net
Телефон моб. 067-746-87-37

Персональна сторінка викладача

ОСВІТА

1975 – Київський політехнічний інститут зі спеціальності «Автоматика і телемеханіка» – інженер електрик

1982 – Аспірантура КПІ за спеціальністю «Технічна кібернетика»

2006 – Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» зі спеціальності «Фізична реабілітація» – бакалавр з фізичної реабілітації

2008 – Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) зі спеціальності «Фізична реабілітація» – магістр з фізичної реабілітації

ДОСВІД  ПРОФЕСІЙНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ

Київський політехнічний інститут – 50 років:

1969-1980: технік, старший механік, інженер, завідувач лабораторією, старший інженер, старший науковий співробітник кафедри автоматики і телемеханіки;

1980-2000: старший науковий співробітник, начальник науково-дослідного сектора, заступник директора з наукової роботи, заступник директора з науково-виробничої роботи, заступник директора з науково-організаційної роботи Особливого конструкторського бюро «Шторм» Націо­наль­ного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ»)

2000-2014: завідувач кафедри фізичної реабілітації,  заступник декана з навчальної роботи факультету фізичного виховання та спорту НТУУ «КПІ» (2002-2007), з 2014 і дотепер професор кафедри біобезпеки і здоров’я людини Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

2010-2019: професор (за сумісництвом) кафедри фізичної реабілітації (фізичної терапії та ерготерапії) НУФВСУ

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯ     

1986 – кандидатська дисертація «Информационно-управляющая биотехническая система» –  спеціальність 05.13.14 «Системы спеціального назначения, обработки информации и управления»,  05.13.09 «Управление в биологических и медицинских системах»

2002 – старший науковий співробітник зі спеціальності «Системи та процеси керування»

2003 – доцент кафедри фізичної реабілітації НТУУ «КПІ»

2009 – докторська дисертація «Інформаційна технологія контролю та управління діяльністю біооб’єктів у підводному середовищі» – спеціальність 05.13.09 «Медична і біологічна інформатика та кібернетика»

2012 – професор кафедри фізичної реабілітації НТУУ «КПІ»

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

інформаційно-керуючі, біоробототехнічні та біотехнічні комплекси і системи апаратно-програмні системи та засоби контролю функціонального стану і керування поведінкою людини, технології та засоби забезпечення життєдіяльності людини в екстремальних умовах, роботизовані, комп’ютеризовані, мікропроцесорні, електромеханічні та механічні комплекси, системи та пристрої для фізичної реабілітації, оздоровлення, спорту та відновлення осіб з особливими потребами

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

автор (співавтор) понад 350 наукових і методичних праць, серед яких:

Навчальні посібники:

  1. В.М. Ільїн, Ю.А. Попадюха, В.І. Головін. Основи та методи гіпербаричної фізіології дихання: навч. посібник. – К. : ІВЦ «Політехніка», 2001. – 96 с. (гриф НТУУ «КПІ»)
  2. В.М. Ільїн, Ю.А. Попадюха, Ю.М.Андрійчук, С.О.Сичов. Фізична реабілітація після підводних занурювань : навч. посібник. – К. : ІВЦ «Політехніка», 2003. – 176 с. (гриф НТУУ «КПІ»)
  3. С.О. Сичов, Ю.А. Попадюха. Основи силових видів спорту та єдиноборств : навч. посібник. – К. : ІВЦ Видавництво Політехніка, 2007. – 156 с. (гриф Міносвіти України)
  4. Ильин В.Н., Попадюха Ю.А., Бородин Ю.А., Дмитрук А.И., Мельников Д.С. Физическая работоспособность человека: оценка и коррекция, биоритмологические аспекты : учеб. пособие. – Киев : ООО «Полипром», 2008. – 132 с. (гриф Міносвіти України)
  5. Попадюха Ю. А. Сучасні комп’ютеризовані комплекси та системи у технологіях фізичної реабілітації: Навч. посіб. / Ю.А.Попадюха. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 300 с.
  6. Попадюха Ю. А. Сучасні роботизовані комплекси, системи та пристрої у реабілітаційних технологіях: Навч. посіб. / Ю.А.Попадюха. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 324 с.
  7. Попадюха Ю. А. Сучасні комплекси, системи та пристрої у реабілітаційних технологіях: Навч. посіб. / Ю.А.Попадюха. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 656 с.

Монографії:

  1. Попадюха Ю.А., Федотов О.А., Яковлєв С.Г, Ільїн В.М., Горго Ю.П. Інформаційні технології, методи та засоби для підводних досліджень і робіт: [монографія] – К.: ПВП «Задруга», 2008. – 548 с.
  2. Попадюха Ю.А., Горго Ю.П. Інформаційні технології та біофізичні оцінки діяльності операторів в біотехнічних системах: [монографія] – К.: ПВП «Задруга», 2008. – 199 с.
  3. Кашуба В.О. Біомеханіка просторової організації тіла людини: сучасні методи та засоби діагностики і відновлення порушень: монографія / В.О.Кашуба, Ю.А. Попадюха. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 768 с.: іл. – Бібліогр.: с. 751 – 768.

Методичні праці:

– Атлетизм та методика його викладання: Методичні вказівки до вивчення курсу / С.О.Сичов, Ю.А.Попадюха. – Київ, ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2003. – 12 с.

– Виконання комплексних фізичних вправ з атлетизму: Методичні вказівки до самостійної роботи / / С.О.Сичов, Ю.А.Попадюха. – Київ, ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2003. – 20 с.

– Основи біотелеметрії. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Фізична реабілітація» / Ю.А.Попадюха, О.А. Федотов. – Славутич, НТУУ «КПИ» Славутич. филиал, 2007. – 71 с.

– Основи спортивної травматології та курортологія. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Фізична реабілітація» та «Фізичне виховання» / С.Б.Латенко, Ю.А.Попадюха. – Славутич, НТУУ «КПИ» Славутичский филиал, 2008. – 88 с.

– Методы и средства подводных погружений. Конспект лекций для студентов специальностей «Физическая реабилитация», «Физическое воспитание» и «Здоровье человека» / Ільїн В.М., Попадюха Ю,А., Назарук В.М. – Славутич, НТУУ «КПИ» Славутичский филиал, Ч.1, 2009. – 92 с.

– Методы и средства подводных погружений. Конспект лекций для студентов специальностей «Физическая реабилитация», «Физическое воспитание» и «Здоровье человека» / Ільїн В.М., Попадюха Ю,А., Назарук В.М. – Славутич, НТУУ «КПИ» Славутичский филиал, Ч.2, 2009. – 76 с.

– Методичні рекомендації щодо державної атестації студентів спеціаль­ності «Фізична реабілітація»  / Уклад.: Ю.А.Попадюха.  – К.: ІВЦ “Видавниц­тво «Політехніка»”, 2014. – 89 с.

– Методичні рекомендації з підготовки курсової роботи з дисципліни «Технічні та ортопедичні засоби у фізичній реабілітації» студентів спеціаль­ності «Фізична реабілітація»  / Уклад.: Ю.А.Попадюха.  – К.: ІВЦ “Видавниц­тво «Політехніка»”, 2015. – 76 с.

– Методичні рекомендації з підготовки курсової роботи з дисципліни «Фізична реабілітація при травмах і захворюваннях опорно-рухового апа­рату» студентів спеціальності «Фізична реабілітація»  / Укладачі: О.О. Гли­няна, Ю.А.Попадюха.  – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2015. – 76 с.

– Методичні рекомендації  з підготовки курсової роботи з дисципліни «Технології побудови індивідуальних програм фізичної реабілітації» студентів спеціальності «Фізична реабілітація»  / Уклад.: Ю.А.Попадюха.  – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2016. – 74 с. [Електронне видання]. Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/17686

Статті:

– Остроушко О.Д. Концептуальні підходи до реабілітації ураженого плечового суглоба в екстремальних умовах / О.Д. Остроушко, Ю.А. Попадюха // 6 Міжнародний науковий конгрес «Наука, освіта та культура в Євразії та Африці», Франція, Університет Сорбонни, Париж,  23-25 березня 2016 р. – C. 300 – 305.

– Демиденко М.О. Концептуальні підходи з профілактики травмування плеча в жіночому триатлоні / М.О. Демиденко, Ю.А. Попадюха // ХV Между­на­родный научный  конгресс «Фундаментальные и прикладные исследо­вания в современном мире», Великобритания, Оксфорд,  06-08 сентября 2016 г. – С. 622 – 627. (Входить у SCOPUS).

– Демиденко М.О. Методы и средства профилактики травм опорно-двигательного аппарата в женском триатлоне / М.О.Демиденко, Ю.А. Попадюха // Научный периодический журнал «Philosophy of Science» (ISSN 0031-8248). Философия Науки. Международного агентства по развитию культуры, образования и науки (IADCES) в сотрудничестве с Чикагским университетом (США), 2016. – С. 1499 – 1505. (Входить у SCOPUS)

– Попадюха Ю.А. Шляхи підвищення якості професійної підготовки фахівців з фізичної терапії та ерготерапії в умовах технічних вищих навчальних закладів / Ю.А. Попадюха, Ю.В.Копочинська // ХVII Между­на­родный научный  конгресе  «Фундаментальные и прикладные исследования в странах ЕС и СНГ», Великобритания, Кембридж,  26-28 февраля 2017 г. – С. 728 – 733. (Входить у SCOPUS)

– Попадюха Ю.А. Перспективи використання системи ValedoMotion у превентивній фізичній реабілітації пошкоджень поперекового відділу хребта спортсменок художньої гімнастики /Ю.А. Попадюха, Ж.С.Полтавець // British Medical Bulletin (Британский медицинский бюлетень), Великобритания, Оксфорт,  2017. – С. 814 – 820. (Входить у SCOPUS)

– Демиденко М.О. Аспекты создания программы превентивной физической реабилитации повреждений плеча в женском триатлоне / М.О.Демиденко, Ю.А. Попадюха // Научный периодический журнал «Educational Researcher» (ISSN 0013-189X). Иссле­до­ватель в области образования (IADCES) в сотрудничестве с Американской ассоциацией исследований по вопросам образования (США), 2017. – С. 1044 – 1051. (Входить у SCOPUS)

Автор і співавтор 6 Авторських свідоцтв СРСР, 25 Патентів України та 6 Патентів Росії.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ (2018-2019 навчальний рік)

Вступ до спеціальності, Технічні та ортопедичні засоби у фізичній реабілітації, Технології побудови індивідуальних програм фізичної реабілітації (Основи алгоритмізації програм фізичної реабілітаці, Основи  індивідуалізації програмування  реабілітаційного процесу),

Комп’ютеризовані реабілітаційні системи, Ендопротезування та екзопротезування,

Науковий керівник курсових, дипломних робіт і магістерських дисертацій студентів

 ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ

Керівник аспірантів в НТУУ «КПІ» і НУФВС. Підготовлено 4 кандидати наук з фізичного виховання і спорту зі спеціальності 24.00.03 – Фізична реабілітація: три в НУФВС і один в НТУУ «КПІ» (2013, 2014, 2015, 2019 р.р.).

Приймав участь у ліцензуванні та акредитації напряму підготовки «Здоров’я людини» та спеціальності «Фізична реабілітація»: ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр».

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ

Протягом 24 років (1978-2002 рр.) – науковий керівник і головний конструктор 31 НДР і ДКР на замовлення Національної Академії наук України, Міністерства оборони СРСР і України, Національного Агентства морських досліджень і технологій України, Міністерства України з питань науки і технологій, Міністерства освіти і науки України, Інституту Фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, Українського антарктичного центру

Входить до складу виконкому Асоціації ветеранів важкої атлетики України та очолює її київський осередок, переможець та призер багатьох змагань в Україні та за кордоном

Активний і провідний учасник Народної капели бандуристів НТУУ «КПІ» – лауреат багатьох союзних, національних і міжнародних фольклорних фестивалів і конкурсів. Учасник студії вокального співу НТУУ «КПІ» (1995-2018)

Біографія Попадюхи Ю.А. входить до складу біографічної енциклопедії успішних людей України WHO IS WHO В УКРАЇНІ (1 вип. 2012, 287с).

ВІДЗНАКИ І НАГОРОДИ

1982 – медаль «В ПАМЯТЬ 1500-летия КИЕВА»

1984 – занесений на Дошку Пошани ОКБ «Шторм» НТУУ «КПІ»

1985 – 1990 – подяки від підрозділів ВМФ СРСР  за успішне та якісне виконання спеціальних науково-технічних замовлень (НДР, ОКР)

1995 – Нагрудний знак «Ветеран війні – учасник бойових дій»

1998 – Подяка Голови Київської міської державної адміністрації

2001 – Подяка Голови Київської міської державної адміністрації

2003 – Почесна Грамота Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

2005 – Подяка Голови Солом’янської районної державної адміністрації м. Києва

2006 – Подяка Головного управління по фізичній культурі та спорту Київської міської державної адміністрації

2006 – Почесний знак МОН України «Відмінник освіти України»

2006 – Почесне звання «Заслужений науковець НТУУ «Київський політехнічний інститут»

2018 – Подяка Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая.

Навчальна програма і робоча навчальна програма, яка забезпечує навчальний процес