Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти/роботи, практики, кваліфікаційна
робота)

Викладач

НОРМАТИВНІ освітні компоненти

Цикл загальної підготовки

Філософські засади наукової діяльності

д.ф.н. Муратова І.А. 

д.ф.н. Рубанець О.М.

Навчальні дисципліна мовно-практичної підготовки           

к.п.н. Міхненко Г.Е. 

Навчальні дисципліни для здобуття глибинних знань зі спеціальності

Методологія розробки авторських
та дослідницьких реабілітаційних програм на засадах доказової медицини

 

Комп’ютеризовані та роботизовані реабілітаційні системи і засоби

доц. Антонова-Рафі Ю.В.  

Методи математичного
моделювання та багатовимірного статистичного аналізу у фізичній терапії, ерготерапії

 

Інноваційні методи обстеження у фізичній терапії                 

проф. Іващенко С.М. 

Новітні, перспективні та невалідизовані реабілітаційні технології    

доц. Копочинська Ю.В. 

Біомеханіка ОРА в авторських реабіліаційних програмах

доц. Антонова-Рафі Ю.В. 

Навчальні дисципліни
для здобуття універсальних
компетентностей дослідника

Організація
науково-інноваційної діяльності у фізичній терапії та ерготерапії                         

 

Педагогічна практика

 

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ компоненти

Цикл професійної підготовки
(Вибіркові освітні компоненти з факультетського/кафедрального Каталогів)

Сучасні інформаційні і комунікаційні технології в освіті та науковій діяльності

доц. Антонова-Рафі Ю.В.  

Управління дослідницькими
проектами

 

Менеджмент та маркетинг в
системі реабілітаційних послуг

 

Розробка авторських та
дослідницьких програм фізичної терапії при хронічному неспецифічному
больовому синдромі

 

Розробка авторських та
дослідницьких програм фізичної терапії в комбустілогії

 

Розробка авторських та дослідницьких програм в нейрореабілітації

доц. Глиняна О.О.