Компоненти
освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти/роботи, практики, кваліфікаційна
робота)

Викладач

НОРМАТИВНІ освітні компоненти

Цикл загальної підготовки

Інтелектуальна власність та
патентознавство

 

Основи сталого розвитку
фізичної терапії, ерготерапії                  

 

Практикум з іншомовного професійного
спілкування

 

Інноваційний менеджмент у фізичній терапії, ерготерапії          

доц.

Антонова-Рафі Ю.В. 

Цикл професійної підготовки

Технології побудови
індивідуальних програм фізичної терапії           

 

Курсова робота з технологій побудови
індивідуальних програм фізичної терапії

 

Теорія та практика ерготерапії      

 

Фізична терапія при ендопротезуванні органів та суглобів                        

доц. Глиняна О.О. 

Технології побудови індивідуальних програм фізичної терапії при політравмі     

доц. Глиняна О.О.  

Педагогічна майстерність у
фізичній терапії, ерготерапії

 

Преформовані фактори в технологіях побудови індивідуальних програм фізичної терапії      

проф. Худецький І.Ю. 

Дослідницький (науковий) компонент

Наукова робота за темою магістерської дисертації                              

проф. Худецький І.Ю. 

Практика

 

Виконання магістерської дисертації                                             

 

ВИБІРКОВІ освітні компоненти

Цикл професійної підготовки
(Вибіркові освітні компоненти з факультетського/кафедрального Каталогів)

Фізична терапія в комбустіології

проф. Худецький І.Ю. 

Біомеханіка ходьби у технологіях фізичної терапії, ерготерапії

доц. Глиняна О.О.  

Технології побудови  індивідуальних програм фізичної реабілітації в онкології

доц. Копочинська Ю.В. 

Технології побудови  індивідуальних програм фізичної реабілітації  в неврології

доц. Глиняна О.О.  

Технології побудови  індивідуальних програм фізичної реабілітації в пульмонології