Бакалавр – 4 роки

ББЗЛ запрошує абітурієнтів на денну форму навчання за напрямами:
227 Фізична терапія, ерготерапія
163 Біомедична інженерія

Магістр – 2 роки

ББЗЛ запрошує бакалаврів на денну форму навчання за спеціальностями:
227 Фізична терапія, ерготерапія
163 Біомедична інженерія

1. Студенти одержують знання з оздоровлення людини та фізичної реабілітації. У процесі навчання набувають ґрунтовних знань і умінь з медико-біологічних та педагогічних питань теорії, методики та практики фізичного виховання, нетрадиційних видів оздоровчої фізичної культури і масажу, методів фізичної реабілітації, технічних засобів з оздоровлення, фізичної реабілітації, фізичного виховання і спорту. Випускники працюють фахівцями з фізичної реабілітації і оздоровлення людини, у державних та громадських установах з фізичної культури та спорту, фізкультурно-спортивних комплексах, оздоровчо-спортивних та реабілітаційних центрах, середніх та вищих навчальних закладах.

Сертифікати ЗНО

  • Українська мова та література – не менше 100 балів
  • Біологія – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Хімія – не менше 100 балів
  • Фізика або Хімія – не менше 125 балів за умови, що Біологія – не менше 100 балів

2. Біомедична інженерія — галузь науки і техніки, яка поєднує інженерно-технічні та медико-біологічні знання, засоби і методи для створення, вдосконалення і дослідження природних і штучних біологічних об’єктів, техніки, матеріалів і виробів медичного призначення, технологій і технічних систем діагностики, лікування, реабілітації і профілактики захворювань людини, а також програмного забезпечення та інформаційних технологій для вирішення прикладних і фундаментальних проблем біології і медицини. Випускники можуть працювати інженерами, керівниками інженерних служб, науковими співробітниками та консультантами в системі НАН, НАМН та МОЗ України, у комерційних медичних та фармацевтичних організаціях, брати участь у міждержавних науково-технічних програмах з впровадження нових інженерних технологій у практику охорони здоров’я.

  • Українська мова та література – не менше 100 балів
  • Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Хімія – не менше 100 балів
  • Фізика або Хімія – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів