Умови прийому до закладів вищої освіти в 2021 році https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2021/umovi-prijomu-dlya-zdobuttya-vishoyi-osviti-2021-roku

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2021 році  https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/official-documents/rules21.pdf

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2021 році  https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/official-documents/mag21.pdf

Вартість навчання у 2021/2022 навчальному році  https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/official-documents/price2021.pdf

Більше інформації за посиланням https://pk.kpi.ua/official-documents/