Публікації та наукові роботи зі студентами

На кафедрі виконується науково-дослідна робота, зареєстрована в НДІНТІ.

Назва НДР: № 0117 U 002938 «Розробка технологій фізичної терапії та технічних засобів її здійснення»
Керівник науково-дослідної роботи: д.м.н., професор І.Ю.Худецький

Відповідальний виконавець: д.п.н., професор Ю.М.Вихляєв

Студенти можуть долучатись до виконання НДР.

Приклади публікацій із залученням студентів за темою НДР:

К. В. Чорний, І. Ю. Худецький, Ю. В. Антонова-Рафі Мобільні додатки в системі управління роботизованим програмно-апаратним комплексом вертебротерапії /Збірник тез доповідей VI українсько-німецької конференції «Інформатика. Культура. Техніка»12-22 вересня 2018р. Одеса с.76-77.

Чорний К. В., Худецький І. Ю., Антонова-Рафі Ю. В. Система управління роботизованим програмно-апаратним комплексом вертебротерапії /Тези вісімнадцятої міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатики та моделювання»15-19 вересня 2018р. Харків-Одеса (Каролино Бугас) с.14-15.

Антонова-Рафи Ю. В., Соломин А. В., Матвиенко Л. В. Parameterized computer model of orthopedic supinator in workbench ANSYS / Параметризованная комп’ютерная модель ортопедического супинатора в программной среде ANSYS/ International periodic scientific journal Modern engineering and innovative technologies Issue 5 / Vol.1 october pp. 5-8 (Indexed in INDEXCOPERNICUS) Published by: Sergeieva&Co Karlsruhe, Germany

Комп’ютерна модель ортопедичного супінатора для реабілітаційної інженерії в середовищі ANSYS / Антонова-Рафі Ю. В., Соломін А. В.,  Вихляєв Ю.М., Гетун Г.В., Матвієнко Л. В / Н. т. збірник «Управління розвитком складних систем» №36, 2018. – с. 171–176