Телефон гарячої лінії відбіркової комісії ФБМІ +38050-953-8403

Спеціальності

Бакалавр – 4 роки

Кафедра біобезпеки і здоров’я людини запрошує на підготовку за спеціальністю:

227 Фізична терапія, ерготерапія

Галузь знань — 22 Охорона здоров’я. Назва спеціальності — 227 Фізична терапія, ерготерапія. Обмеження щодо форм навчання – підготовка здійснюється лише за очною (денною) формою навчання. Освітня кваліфікація  – бакалавр фізичної терапії, ерготерапії.

Об’єкти вивчення та діяльності: рухові функції та активність людини, їх порушення та корекція з метою відновлення повноцінної життєдіяльності відповідно до бажань і потреб людини в умовах довкілля.

Цілі навчання: Підготовка фахівців, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з порушеннями функцій органів та систем, зокрема, опорно-рухового апарату, нервової, серцево-судинної та дихальної систем із застосуванням положень, теорій та методів медико-біологічних, соціальних, психолого-педагогічних наук.

 

Правила прийому до Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” Ви можете завантажити за посиланням http://kpi.ua/rule

Інформація для вступників на ОКР Бакалавр доступна за посиланням http://kpi.ua/list