вступників на навчання за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», освітнього ступеня «молодший бакалавр», освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр»
Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія,
Освітня програма: Фізична терапія, ерготерапія.
rezultaty-vstupnyh-mol-spec_