Якщо Ви відраховані та хочете поновитися на ФБМІ, потрібно:
Крок 1. Замовити академічну довідку (якщо її ще не має у Вас);
Крок 2. Написати або заповнити заяву на розрахунок академічної різниці (згідно зразку для тієї спеціальності, на яку хочете поновитися);
Крок 3. Надіслати якісні скан-копії або фотокопії всіх сторінок академічної довідки та заяви на розрахунок академічної різниці на електронну пошту відповідальної особи за розрахунок академічної різниці згідно наступного графіку:
Крок 4. Кафедра здійснить розрахунок академічної різниці та надішле Вам наступні документи в електронному вигляді (якщо академічна різниця складатиме до 30 кредитів ЄКТС):
розраховану академічну різницю;
заяву, з якою потрібно буде звернутися до кафедр, які будуть там зазначені;
частково заповнений шаблон для розрахунку вартості освітньої послуги.
Крок 5. Потрібно звернутися на кафедри, які зазначені у отриманих документах (заяві та шаблоні для розрахунку вартості освітньої послуги) та отримати дозвіл на ліквідацію академічної заборгованості. Також шаблон для розрахунку вартості освітньої послуги має заповнити кожен викладач, якому будете ліквідовувати академічну різницю.
Крок 6. Підписати заяву у завідувача випускової кафедри.
Крок 7. Після отримання всіх дозволів оригінали заповненої заяви, заповненого шаблону для розрахунку вартості освітньої послуги та академічної різниці надати бухгалтеру факультету (каб. 5-05) для розрахунку вартості академічної різниці.
Крок 8. Бухгалтер надішле на погодження розрахунок вартості освітніх послуг, які потрібно ліквідувати для поновлення.
Крок 9. Якщо Ви згодні оплатити вартість надання освітніх послуг для ліквідації академічної заборгованості, потррібно:
З’явитися до бухгалтерії факультету (каб. 5-05) за попередньою домовленістю та підписати договір надання освітніх послуг;
Здійснити оплату згідно договору.
Надати копію договору, оригінал заяви з усіма підписами та копію розрахованої академічної різниці до деканату (каб. 5-20)
Отримати екзаменаційний лист за 1-2 робочих дні до ліквідації академічної заборгованості у каб. 5-20.
Крок 10. У разі успішної ліквідації академічної заборгованості потрібно буде написати заяву для поновлення та чекати виходу наказу на поновлення.

Більш детально тут