ПЕЦЕНКО

Пеценко Надія Іванівна

Старший викладач

В 1979 році закінчила Київський інститут фізичної культури і спорту за спеціальністю «Фізична культура і спорт», маю дві кваліфікації «Викладач фізичного виховання» та «Інструктор ЛФК». З 1979 року працювала вчителем фізкультури в СШ №61 м. Києва (5 років). В період 1983-2008 р.р. працювала в Київській обласній клінічній лікарні №1 на посаді інструктора ЛФК, яку поєднувала з посадою масажиста у відділенні відновного лікування. З 2004 року працює на кафедрі фізичної реабілітації НТУУ «КПІ» на посаді старшого викладача. Загальний стаж наукової та науково–педагогічної діяльності в НТУУ «КПІ» – 10 років. Перелік посад, які займала під час роботи в КПІ: – Міжуніверситетський медико-інженерний факультет (2004 – 2013 р.р.) далі факультет біомедичної інженерії (2013 по теперішній час) – старший викладач.

Коло наукових інтересів: Реабілітаційні технології, технічні тренажерні засоби та пристрої для оздоровлення, фізичної реабілітації, спорту та відновлення інвалідів. Лімфодренажні методики у відновлювальному лікуванні, вплив інформаційних технологій на відновлення хворих після інсульту, інфаркту, ендопротезування кульшового та колінного суглобів. Веде лекційні та практичні заняття з дисциплін: «Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів», «Масаж загальний», «Лікувальна фізична культура», «Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях», «Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи». Керує дипломними роботами студентів. Автор 15 наукових публікацій.

Основні публікації: 1. Пеценко Н.І. Особливості відновлення хворих коксартрозом після тотального ендопротезування кульшового суглобу за допомогою електро-міостимуляції / Н.І. Пеценко, О. О. Глиняна // Матереріали XI конф. з біоніки, кібернетики та прикладної фізики. – К., 2010. – С. 27–28. 2. Пеценко Н. І. Перспективи впровадження інформаційних технологій у відновлення пацієнтів хворих на ревматоїдний артрит / Н. І. Пеценко, О. О. Глиняна, Ю. А. Попадюха, // Інтегративна медицина: тези доп. ювілейної міжнар. конф. – К., 2011. – С. 62–64. 3. Пеценко Н. І. Мануальный лимфодренаж – составляющая комплексной противоотечной реабилитации после эндопротезирования тазобедренного сустава / Н. І. Пеценко, О. А. Глиняна // Сучасні проблеми фіз. вих. і спорту школярів та студентів України : матеріали XII всеукр. наук.-практ. конф – Суми, 2012. – С. 289–293. 4. Пеценко Н. І. Роль і значення фізичної реабілітації для відновлення пацієнтів після ендопротезування кульшового суглобу / Н. І. Пеценко, О. О. Глиняна, Ю. А. Попадюха, // Сучасні проблеми фіз. вих. і спорту школярів та студентів України : матеріали XI всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених з міжнар. участю. – Суми, 2011. – С. 217–219.