КОПОЧИНСЬКА

Копочинська Юлія Володимирівна

Доцент кафедри

У 2000 році закінчила Національний університет фізичного виховання і спорту України, спеціальність «Фізичне виховання», здобула кваліфікацію викладача фізичного виховання, спеціаліста з рекреації та оздоровчої фізичної культури. У 2006 році закінчида Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” за спеціальністю «Фізична реабілітація», здобула кваліфікацію магістр з фізичної реабілітації (з відзнакою). З 2012 року кандидат наук з фізичного виховання та спорту. Дисертацію захистила у спеціалізованій раді Львівського державного університету фізичної культури, ДК № 008316. В 2013 році отримала вчене звання доцента. Загальний стаж педагогічної роботи 18 років, у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 13 років. Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти Ш-ІV рівня акредитації: 01.09.2001 р. – 15.10. 2006 р. – асистент, старший викладач кафедри фізичної реабілітації Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»; з 2003 р. заступник завідувача кафедри фізичної реабілітації. З 01.09.2006 р. – 14.11.2012 р. – доцент кафедри реабілітації Міжнародного науково-технічного університету ім. акад. Ю. Бугая; з 15.11. 2012 р. завідувач кафедри реабілітації вищезазначеного ВНЗ. З 01.09.2013 р.- доцент кафедри фізичної реабілітації НТУУ «КПІ».

Коло наукових інтересів: Фізіологічні зміни в організмі жінок під час оздоровчих занять фітнесом в залежності від фаз ОМЦ, особливості плавання, як засобу профілактики та реабілітації людей з захворюваннями різних систем організму; адаптивне плавання у системі реабілітації людей з обмеженими можливостями; нетрадиційні засоби відновлення працездатності в системі реабілітації та застосування сучасних SPA-технологій.

З основних навчальних курсів з метою забезпечення навчального процесу, опубліковано: Навчальний посібник. «Застосування сучасних засобів і методів фізичної реабілітації у боротьбі з надлишковою масою тіла та ожирінням». Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни: «Плавання та методика його викладання». Патент на корисну модель №65367 від 12.12.2011р. Бюл.№23Спосіб комплексного корегування фігури людини.