ГЛИНЯНА

Глиняна Оксана Олександрівна

Старший викладач, кандидат наук з фізичного виховання і спорту

Персональна сторінка викладача

В 2007 році закінчила Факультет фізичного виховання та спорту НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Фізична реабілітація», після закінчення працювала в Київській обласній клінічній лікарні №1 на посаді інструктора ЛФК, де отримала другу вищу категорію. В листопаді 2007 року втупила до аспірантури НТУУ «КПІ». З 2009 року працюю на кафедрі фізичної реабілітації НТУУ «КПІ». Загальний стаж наукової та науково – педагогічної діяльності в НТУУ «КПІ» – 5 років. Перелік посад, які займала під час роботи в КПІ: – Міжуніверситетський медико-інженерний факультет (2009 – 2013 р.р.) далі факультет біомедичної інженерії (2013 по теперішній час) – старший викладач. Дисертацію захистила у 2013 р. у спеціалізованій вченій раді Національного університету фізичного виховання і спорту України (м. Київ), за спеціальністю 24.00.03 «Фізична реабілітація».

Коло наукових інтересів: Реабілітаційні технології, технічні тренажерні засоби та пристрої для оздоровлення, фізичної реабілітації, спорту та відновлення інвалідів. Лімфодренажні методики у відновлювальному лікуванні, вплив інформаційних технологій на відновлення хворих після інсульту, інфаркту, ендопротезування кульшового та колінного суглобів.
Веде лекційні та практичні заняття з дисциплін: «Основи реабілітаційної майстерності», «Масаж загальний», «Сучасні технології і засоби масажу», «Реабілітаційні технології», «Фізична реабілітація при травмах та захворюваннях опорно-рухового апарату»». Керує дипломними роботами студентів. Автор 26 наукових публікацій.
Основні публікації: 1. Глиняна О. О. Комплексна фізична реабілітація після тотального ендопро-тезування кульшового суглоба / О. О. Глиняна // Теорія і методика фізичного виховання. – 2009. – № 1. – С. 31–35. 2. Глиняна О. О. Фізична реабілітація хворих в передопераційному періоді при тотальному ендопротезуванні кульшового суглоба / О. О. Глиняна // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2009. – № 2/3. – С. 198–201. 3. Глиняна О. О. Алгоритм реабілітації після первинного ендопротезування кульшового суглобу / О. О. Глиняна, Ю. А. Попадюха // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць /за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2011. – № 8. – C. 30–33. 4. Глиняна О. О. Впливи ергономічних факторів середовища на керуючі дії оператора – реабілітолога / О. О. Глиняна, Ю. А. Попадюха, Ю. П. Горго // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. національного ун-ту ім. Лесі Українки. – 2011. – №2 (14). – С. 83–88. 5. Глиняна О. О. Особливості етапів відновлення хворих після первинного тотального ендопротезування кульшового суглобу / О. О. Глиняна // Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Сер. 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2010. – Вип. 6. – С. 78–82. 6. Глиняна О. О. Особливості фізичної реабілітації людей літнього віку, хворих на коксартроз, після тотального ендопротезування кульшового суглобу / О. О. Глиняна // Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Сер. 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2011. – Вип. 14. – С. 26–30.

Навчальна програма і робоча навчальна програма, яка забезпечує навчальний процес