Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти/роботи, практики, кваліфікаційна
робота)

Викладач

НОРМАТИВНІ освітні компоненти

Цикл загальної підготовки

Філософські засади наукової діяльності

д.ф.н. Муратова І.А. 

д.ф.н. Рубанець О.М.

Навчальні дисципліна мовно-практичної підготовки           

к.п.н. Міхненко Г.Е. 

Навчальні дисципліни для здобуття глибинних знань зі спеціальності

Методологія розробки авторських та дослідницьких реабілітаційних програм на засадах доказової медицини

проф. Худецький І.Ю.  

Комп’ютеризовані та роботизовані реабілітаційні системи і засоби

доц. Антонова-Рафі Ю.В.  

Методи математичного моделювання та багатовимірного статистичного аналізу у фізичній терапії, ерготерапії

проф. Худецький І.Ю. 

Інноваційні методи обстеження у фізичній терапії                 

проф. Іващенко С.М. 

Новітні, перспективні та невалідизовані реабілітаційні технології    

доц. Копочинська Ю.В. 

Біомеханіка ОРА в авторських реабіліаційних програмах

доц. Антонова-Рафі Ю.В. 

Навчальні дисципліни
для здобуття універсальних
компетентностей дослідника

Організація науково-інноваційної діяльності у фізичній терапії та ерготерапії                          

проф. Худецький І.Ю.  

Педагогічна практика

доц. Антонова-Рафі Ю.В. 

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ компоненти

Цикл професійної підготовки
(Вибіркові освітні компоненти з факультетського/кафедрального Каталогів)

Сучасні інформаційні і комунікаційні технології в освіті та науковій діяльності

доц. Антонова-Рафі Ю.В.  

Управління дослідницькими
проектами

 

Менеджмент та маркетинг в
системі реабілітаційних послуг

 

Розробка авторських та
дослідницьких програм фізичної терапії при хронічному неспецифічному
больовому синдромі

 

Розробка авторських та дослідницьких програм фізичної терапії в комбустілогії

проф. Худецький І.Ю. 

Розробка авторських та дослідницьких програм в нейрореабілітації

доц. Глиняна О.О.