Результати апробацій наукових робіт аспірантів та студентів кафедри біобезпеки і здоров’я людини заслуховуються у вигляді доповідей на щорічній Міжнародній науково-практичній конференції “БІОБЕЗПЕКА ТА СУЧАСНІ РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. Теорія, практика, перспективи”, Ювілейній конференції “Сучасний стан та перспективи біомедичної інженерії. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 20-річному ювілею Факультету біомедичної інженерії Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського”, що внесені до Реєстру – Переліку проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2021 та 2022 рік.
Матеріали конференцій опубліковано: http://biomedconf.kpi.ua/ergotherapy/paper/viewFile/25293/13993
http://biomedconf.kpi.ua/biosafety/paper/viewFile/27069/15499
http://publish.kpi.ua/$$$call$$$/api/file/file-api/download-file?submissionFileId=1515&submissionId=263&stageId=1
Студенти та аспіранти кафедри також публікують результати своїх бакалаврських робіт, магістерських та кандидатських дисертацій у періодичному фаховому журналі «Біомедична інженерія і технологія» (ISSN: 2617-8974), який видається на факультеті біомедичної інженерії, а рецензування наукових статей здійснюються безкоштовно:
Журнал «Біомедична інженерія і технологія» № 1 (2018);
Журнал «Біомедична інженерія і технологія» № 2 (2019);
Журнал «Біомедична інженерія і технологія» № 3 (2020);
Журнал «Біомедична інженерія і технологія» № 4 (2020);
Журнал «Біомедична інженерія і технологія» № 5 (2021);
Журнал «Біомедична інженерія і технологія» № 6 (2021);
Журнал «Біомедична інженерія і технологія» № 7 (2022).
Детальніше про журнал «Біомедична інженерія і технологія»
Перейти до архівів журналу


Інформація про виконання індивідуального плану роботи аспірантів заслуховуються на кафедрі біобезпеки і здоров’я людини та затверджується на Вченій раді факультету біомедичної інженерії:
За 2019-2020 навчальні роки:
Витяг Вченої ради для аспірантів першого року підготовки за 2019-2020 н.р.;
Витяг Вченої ради для аспірантів другого року підготовки за 2019-2020 н.р.;
Витяг Вченої ради для аспірантів третього року підготовки за 2019-2020 н.р.;
Витяг Вченої ради для аспірантів четвертого року підготовки за 2019-2020 н.р.
За 2020-2021 навчальні роки:
Витяг Вченої ради для аспірантів першого року підготовки за 2020-2021 н.р.;
Витяг Вченої ради для аспірантів другого року підготовки за 2020-2021 н.р.;
Витяг Вченої ради для аспірантів третього року підготовки за 2020-2021 н.р.;
Витяг Вченої ради для аспірантів четвертого року підготовки за 2020-2021 н.р.
За 2021-2022 навчальні роки:
Витяг Вченої ради для аспірантів першого року підготовки за 2021-2022 н.р.;
Витяг Вченої ради для аспірантів другого року підготовки за 2021-2022 н.р.;
Витяг Вченої ради для аспірантів третього року підготовки за 2021-2022 н.р.;
Витяг Вченої ради для аспірантів четвертого року підготовки за 2021-2022 н.р.


Аспіранти кафедри публікують результати своїх дисертаційних робіт відповідно до Наказу від 23.09.2019 №1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»у декількох різних періодичних виданнях, включених до категорії «А» Переліку наукових фахових видань України, або у закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus.
Публікації аспірантів ББЗЛ: https://docs.google.com/document/d/14lg-_C3GJIkk4RoOZDk5gSV4CSbruvcu8Mzn8hjausI/edit?usp=sharing