Даний розділ містить посилання на нормативно-правові документи, що регламентують освітній процес в КПІ ім. Ігоря Сікорського. Знання цих документів допоможе студентам краще розуміти свої права та обов’язки студента КПІ.

Статті № 46, 62 та 63 Закону України “Про вищу освіту”

Статут КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кодекс честі КПІ ім. Ігоря Сікорського

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про проведення атестації та семестрового контролю

Правила внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського

Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках КПІ ім. Ігоря Сікорського

Частина 3, абзац 2 статті 13 Закону України “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення”

Регламент організації освітнього процесу в дистанційному режимі