СОЛОМІН

Cоломін Андрій Вячеславович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Персональна сторінка викладача

Закінчив з відзнакою Київський університет ім. Тараса Шевченка у 1974р. за спеціальністю „Радіофізика і електроніка (квантова електроніка)”. З 1974р. по 1076р. відбував службу лейтенантом, а потім старшим лейтенантом (начальником радіолокаційної станції) у збройних силах. З 1976р. по 1995р. працював старшим науковим співробітником в науково-дослідній частині Київського університету ім. Тараса Шевченка. Закінчив аспірантуру заочно. У 1984р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата фіз.-мат. наук. На протязі 5 років виконував обов’язки вченого секретаря спеціалізованої ради по захисту дисертацій.
З 2011р. працює на факультеті ММІФ (ФБМІ) КПІ спочатку старшим викладачем, а потім доцентом. Методист кафедри.

Дисципліни, що викладаються:
«Додатковий курс фізики» (2 курс)
«Веб-технології та веб-дизайн» (3, 4 курс)
«Технології створення програмних продуктів» (лаб. роботи 3, 4 курс)

Автор 21 наукових публікацій