Мироненко

Мироненко Валентин Іванович

Доцент, кандидат медичних наук.

Закінчив Київський медичний інститут ім.. О. О. Богомольця у 1961 році за спеціальністю «Лікувальна справа», отримав кваліфікацію – лікар. З 1966р. по 1979р. Працював молодшим науковим співробітником лабораторії біохімії нуклеїнових кіслот і білків НДІ ендокринології та обміну речовин МОЗ України. З1980р. по 1987р. – асистент кафедри нормальної фізіології Київського медичного інституту ім.. О. О. Богомольця; З 1987 р. по 2008р. – доцент кафедри нормальної фізіології Київського медичного інституту ім.. О. О. Богомольця. З 2008 р. по 2009 р. – виконуючий обов’язки завідуючого кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Київського державного інституту декоративних мистецтв і дизайну ім.. М. Бойчука. З 2009 р. по 2010 р. – доцент кафедр (БМІ. БМК) факультету біомедичної інженерії НТУУ «КПІ». . З 2010 р. – доцент кафедри ББЗЛ факультету біомедичної інженерії НТУУ «КПІ ім.. І. Сікорського».

Підготував дві методичні розробки та один Посібник з фізіології. На факультеті викладає дисципліни: «Патофізіологія», «Основи фізіології людини», «Патологічна анатомія та фізіологія», «Кібернетичні основи патофізіології».Напрямки наукової діяльності та інтересів– «Інформаційні, телекомунікаційні та кібернетичні проблеми здоров’я людини», «Проблеми екології та соціальних факторів і їх вплив на довголіття та здоров’я людини.