МАРИЦ

Маріц Наталія Олександрівна

Старший викладач, заступник декана з навчально-виховної роботи.

Персональна сторінка викладача

Закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, біологічний факультет, кафедру фізіології людини та тварин. Трудова діяльність була пов’язана з Національним Медичним Університетом, починаючи з посади старшого лаборанта до старшого наукового співробітника.
З 2002 року працювала асистентом на кафедрі Медичної кібернетики та телемедицини, потім – старшим викладачем на кафедрі Лікувально-діагностичних комплексів.

Коло наукових інтересів – фізіологія, науково-медична інформація та медична інформатика.
Наталія Олександрівна читає лекції і проводить лабораторні роботи з дисциплін: „Основи анатомії, фізіології та патології людини”, „Патологічна фізіологія”.
Має наукові праці.

Навчальна програма і робоча навчальна програма, яка забезпечує навчальний процес