Ляпіна

Ляпіна Кіра Володимирівна

Кандидат технічний наук, старший викладач.

У 2004р. закінчила з відзнакою інженерно-фізичний факультет НТУУ «КПІ». З 2002 року працює в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона у відділі Парофазних технологій неорганічних матеріалів. З 2004 р. до 2007 р. навчалася у аспірантурі та працювала на посаді молодшого наукового співробітника в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона. У 2009 р. захистила дисертаційну роботу на тему «РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОРИСТИХ І ПОРОШКОВИХ МЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ МЕТОДОМ ЇХ ВАКУУМНОГО ОСАДЖЕННЯ У ПАРІ ГАЛОГЕНІДІВ ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ». З 2015 р. працювала за сумісництвом на факультеті конструювання та дизайну (кафедра технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства) у Національному Університеті Біоресурсів і Природокористування. Член ради молодих вчених ІЕЗ ім. Є.О. Патона з 2008р. Переможець премії 2009 НАН України для молодих вчених за серією робіт «Розробка технологічних основ отримання пористих та порошкових металевих матеріалів методом їх вакуумного осадження в присутності парів галогенідів лужних металів”. Стипендіат «Стипендія Президента України” 2010, 2013 років. Переможець конкурсу інновацій цивільних досліджень і розвитку (CRDF Global, США) 2015року: проект – Біостимулятори на основі наночасток металів.

Коло наукових інтересів: парофазна технологія, металознавство, пористі матеріали, обробка даних електронної мікроскопії; контроль якості наноматериал, нанорозмірні порошки. Робота на стику біології, медицини, хімії, матеріалознавства: отримання стабільних суспензій наночастинок на основі біосумісних металів для подальшого використання в сільському господарстві, медицині, ветеринарії, харчовій промисловості. Автор близько 50 наукових публікацій та патентів.