БОЧКОВА

Бочкова Наталія Леонідівна

Доцент кафедри біобезпеки та здоров’я людини факультету біомедичної інженерії. Кандидат педагогічних наук.

Персональна сторінка викладача

Закінчила в 1973 році Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «біологія», присвоєно кваліфікацію «Біолог – фізіолог людини і тварин. Викладач біології і хімії». Працювала в інституті вдосконалення лікарів, кафедра реабілітації, у Київському медичному інституті ім. акад. О.О.Богомольця, кафедра нормальної фізіології, в Київському національному університеті фізичного виховання і спорту, з 1996 року – в НТУУ «КПІ», доцентом кафедри фізичної реабілітації з часу створення кафедри. Тема канд. дисертації – «Диференціація фізичних навантажень в фізкультурно–оздоровчих заняттях стосовно деяких факторів ризику серцево-судинних захворювань». На протязі п’яти (2004-2009рр) років була членом експертної комісії з проведення ліцензійної, акредитаційної експертиз підготовки фахівців зі спеціальності 7.010202 «Фізична реабілітація» Міністерства освіти і науки України.

На кафедрі, окрім викладацької діяльності, виконувала обов’язки голови методичної комісії кафедри фізичної реабілітації, члена методичної комісії ММІФ; відповідала за переддипломну практику студентів кафедри фізичної реабілітації, за працевлаштування студентів кафедри фізичної реабілітації, за перевірку якості складання рейтингів викладачів кафедри фізичної реабілітації; є членом Державної атестаційної комісії – державні іспити, бакалаври; захист дипломних робіт, спеціалісти. Здійснювала керівництво аспірантами за основним напрямком наукової діяльності. Є автором більше 40 наукових праць. Наукові праці: «Использование физкультурно-оздоровительных занятий в коррекции избыточной массы тела», «Возрастные особенности адаптации сердечно-сосудистой и дыхательной систем к физическим нагрузкам», «Використання фізичних вправ у корекції ліпідного обміну», «Обґрунтування параметрів фізкультурно–оздоровчих занять для осіб середнього віку», «Морфофункціональний стан, фізична працездатність та особливості адаптації до фізичних навантажень осіб з артеріальною гіпертензією», «Обґрунтування параметрів фізкультурно-оздоровчих занять для осіб з артеріальною гіпертензією», «Вплив ступеня виявленості факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань на морфофункціональний стан та фізичну працездатність», «Спосіб регламентації фізичних навантажень за результатами двоступеневої велоергометричної проби в осіб з різним характером та ступенем виявленості факторів ризику серцево-судинних захворювань», «Обгрунтування параметрів фізкультурно-оздоровчих занять для осіб з гіперхолестеринемією» та ін. Під керівництвом доцента Бочкової Н.Л. підготовлено та надруковано більше 15 статей студентів.
Підготовлені та викладені у «Електронний кампус» конспекти лекцій з дисциплін «Анатомія людини» (електронне видання у 2 частинах), «Фізіологія людини», «Вікова анатомія та фізіологія», «Динамічна анатомія». Підготовлені та викладені у «Електронний кампус» методичні рекомендації для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації для практичних занять з дисциплін «Анатомія людини», «Фізіологія людини», «Динамічна анатомія», «Вікова анатомія та фізіологія».
Протягом всіх років була куратором навчальних груп, після випуску однієї групи брала кураторство над першокурсниками, зарає є куратором групи БР-31, другий курс. З опікуваною групою регулярно проводяться бесіди з виховної тематики, ведеться індивідуальна робота зі студентами.

Коло наукових інтересів
Дозування фізичних навантажень в осіб з факторами ризику серцево-судинних захворювань: визначення критеріїв, параметрів навантажень.
Навчальні дисципліни.
Читає лекції і проводить практичні заняття з дисциплін «Анатомія людини», «Фізіологія людини», «Динамічна анатомія», «Вікова анатомія та фізіологія».

Навчальна програма і робоча навчальна програма, яка забезпечує навчальний процес