Кафедра отримала сертифікат про акредитацію, згідно з яким світньо-професійна програма Фізична терапія за спеціальністю 227 Фіична терапія, ерготерапія у КПІ імені Ігоря Сікорського визнано акредитованою за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Строк дії сертифіката до 1 липня 2024 р.