У 2021 році факультет біомедичної інженерії проводить набір на 1 курс на основі диплома молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань) для вступу на основі здобутого ступеня (рівня) молодший спеціаліст, молодший бакалавр, фаховий молодший бакалавр

Перелік конкурсних предметів (вступних випробувань)

Вага предметів сертифікату ЗНО (вступних випробувань)

Українська мова*

0,25

Математика

0,5

Фахове випробування (Анатомія)

0,25

* – – в разі подання сертифікатів ЗНО 2018, 2019, 2020 років враховується результат з української мови та літератури

Сертифікат з української мови та літератури обов’язковий для вступу. Дійсні сертифікати 2017, 2018, 2019 та 2020 років.

227- «Фізична терапія, ерготерапія», освітня програма: Фізична терапія, ерготерапія

Опис спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» 

Фізична терапія, ерготерапія (Фізи́чна реабілітація, Physical therapy) — це вид лікування, під час якого застосовують фізичні фактори, вправи та природні чинники для відновлення здоров’я, втрачених функцій, фізичного стану та працездатності пацієнтів. Ерготерапія спрямована на пристосування пацієнта до повсякденного життя, відновлення й підтримки необхідних побутових навичок самообслуговування, дій спрямованих на його соціалізацію та розвиток.

Якщо абітурієнт закінчив коледж чи технікум та одержав диплом молодшого спеціаліста, він має право вступати на основі свого диплома до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на перший курс, але навчатись за скороченою програмою – 3 роки, замість 4.

Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти  https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/official-documents/mag21.pdf

Для випускників медичних коледжів:
Програма фахового випробування для вступу на 1 курс освітньо-наукової програми прискореної підготовки бакалавра зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія

Корисна інформація за посиланням
Вступ на 1 курс (за дипломом молодшого спеціаліста)

Телефон гарячої лінії ФБМІ:
+38050-953-84-03
Розміщення відбіркової комісії ФБМІ (прийом документів):
кімната 157-2 корпус 16 (5 поверх)